Ekonomi Bölümü mezunları, lisans derecesi almaya hak kazandıktan sonra lisansüstü eğitimlerini sürdürmek istediklerinde, buna yönelik programlara katılmak için her enstitünün belirlediği genel not ortalaması, yabancı dil seviyesi, ALES ve diğer sınav yeterliliklerini tamamladıkları takdirde lisansüstü eğitime devam edebilirler. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Ekonomi Yüksek Lisans programlarının ileriki dönemlerde açılması planlanmaktadır