Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, günümüzün teknolojik gelişmelerini şekillendiren ve hayatımızın kalitesini arttıran hızlı gelişen mühendislik alanlarından biridir. Günümüzde sayısal ve analog elektronik, çok büyük ölçekli entegrasyonlar, ölçüm ve kontrol sistemleri, bilgisayarlar ve gömülü sistemler, yarı iletken malzemeler, mikroelektromekanik sistemler, nanoteknoloji, sinyal işleme, biyomedikal sistemler, mikrodalga ve antenler, telekomünikasyon sistemleri, fiber optik haberleşme, fotonik, elektrik makineleri, yenilenebilir enerji ve güç elektroniği konularında bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Bölümümüz, bilgilerini pratiğe dökmek, endüstriyel / akademik projeleri tasarlamak ve yönetmek ve teknolojik zorlukların üstesinden gelmek için mühendislik çözümleri uygulamak üzere yeni nesil mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu görevi yerine getirmek için, fakültemiz genç ve başarılı bilim adamlarından seçilmiştir.

Elektrik ve Elektronik Bölümü mezunları, yukarıda bahsedilen alanlarda faaliyet gösteren şirketler ve ilgili devlet kurumlarında kariyer imkanları alabilirler. Ayrıca, bu alandaki hızla ilerleyen araştırmalarla uyumlu olarak, akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar için birçok fırsat bulunmaktadır.