1.Adayın imzası bulunan Önbaşvuru Belgesi veya Özgeçmiş (CV)

2.Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi

  a)Yurtiçindeki bir üniversiteden mezun ise aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.

 b)Yurtdışındaki bir üniversiteden mezun ise diplomanın Noter onaylı Türkçe tercümesi

3.Transkript (Not Dökümü)

 a)Yurtiçindeki bir üniversiteden mezun ise aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.

 b)Yurtdışındaki bir üniversiteden mezun ise diplomanın Noter onaylı Türkçe tercümesi

4.Yurtdışından mezun olan adaylardan YÖK (Yükseköğretim Kurulu)’ten alınmış Okul Tanıma Belgesi

5.Dört (4) adet vesikalık fotoğraf

6.Kimlik İbrazı

 a)Türk öğrenciler için Nüfus Cüzdanı

 b)Yabancı öğrenciler için Pasaport

7.Türk uyruklu erkek adaylar için “Askerlik Durum Belgesi”

8.Türk öğrenciler için ALES (SAY puan türünde en az 55 puan)

9.Yabancı uyruklu öğrenciler için GRE (Graduate Examination Record)

(SAY puan türünde en az 270 puan), Diploma mezuniyet notu 2.30’ dan fazla ise bu şart aranmamaktadır .

10.İngilizce Yeterlilik Sınavı / English Proficiency Test

  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS, min. 60 puan) ya da

               Test Of English As a Foreign Language (TOEFL p:550, c:220, i:80) ya da

               Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL, min.70 puan)

               Antalya Bilim Üniversitesi tarafından yapılan İngilizce Sınavı

         11.Ödeme Belgesi (Bu konudaki detaylar 'Öğrenim Ücretleri' kısmında yer almaktadır.) *Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.

Yüksek Lisans dersleri  ABU Döşemealtı Yerleşkesi'nde  yapılmaktadır.