Misyon

Bu programın misyonu; fizyoterapi programının gerektirdiği bilgi, beceri ve sorumluluk bilinciyle,  bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, yenilikçi, sağlığın korunması ve yükseltilmesinde ekip çalışmalarına yatkın, fizyoterapi uygulamalarını gerçekleştirebilecek nitelikli teknikerlerin yetiştirilmesidir.

Vizyon

Fizyoterapi alanında yetkin, kamu ve özel sektörde tercih edilen, etik kurallara bağlı teknik elemanlar yetiştirmek.