FİZYOTERAPİ PROGRAMI

Komisyon

Üyeler

Anket ve Dokümantasyon Komisyonu

Öğr. Gör. Hayri AKTAŞ

Arşiv ve Belge İmha Komisyonu

Öğr. Gör. Mehmet KARAGÜLLE

Bilimsel Etkinlik Öğrenci Danışmanlık Komisyonu

Öğr. Gör. Mehmet KARAGÜLLE

Eğitim (Müfredat) Komisyonu

Öğr. Gör. Mehmet KARAGÜLLE

Girişimci Yenilikçi Üniversite Komisyonu

Öğr. Gör. Mehmet KARAGÜLLE

İntibak (Ders Uyum) Komisyonu

Öğr. Gör. Mehmet KARAGÜLLE

Kalite (Stratejik Plan) Komisyonu

Öğr. Gör. Hayri AKTAŞ

Mezuniyet Komisyonu

Öğr. Gör. Hayri AKTAŞ

Öğrenci Değişim Komisyonu (Farabi, vb.)

Öğr. Gör. Ayşe Cansu TÜRKER

Tanıtım ve Kariyer Günleri Planlama Komisyonu

Öğr. Gör. Ayşe Cansu TÜRKER

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Komisyonu

Öğr. Gör. Mehmet KARAGÜLLE

Staj Komisyonu

Öğr. Gör. Hayri AKTAŞ

Web Sayfası Hazırlama Komisyonu

Öğr. Gör. Hayri AKTAŞ