Anket ve Dokümantasyon Komisyonu

Öğr. Görevlisi Hayri AKTAŞ

Arşiv ve Belge İmha Komisyonu

Öğr. Görevlisi Hayri AKTAŞ

Bilimsel Etkinlik Öğrenci Danışmanlık Komisyonu

Öğr. Görevlisi Hayri AKTAŞ

Eğitim (Müfredat Komisyonu)

Öğr. Görevlisi Mehmet KARAGÜLLE

Girişimci Yenilikçi Üniversite Komisyonu

Öğr. Gör. Ayşe Cansu ÇAKMAK

İntibak (Ders Uyum) Komisyonu

Öğr. Görevlisi Mehmet KARAGÜLLE

Kalite (Stratejik Plan) Komisyonu

Öğr. Görevlisi Hayri AKTAŞ

Mezuniyet Komisyonu

Öğr. Gör. Ayşe Cansu ÇAKMAK

Öğrenci Değişim Komisyonu (Farabi, vb)

Öğr. Görevlisi Mehmet KARAGÜLLE

Tanıtım ve Kariyer Günleri Planlama Komisyonu

Öğr. Görevlisi Hayri AKTAŞ

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Elif Ayşen GÖKMEN

Öğr. Gör. Ayşe Cansu ÇAKMAK (Yedek)

Staj Komisyonu

Öğr. Gör. Ayşe Cansu ÇAKMAK (Yedek)

Web Sayfası Hazırlama Komisyonu

Öğr. Görevlisi Mehmet KARAGÜLLE