Fizyoterapi Rehabilitasyon bilimi, giderek modernleşen, yaşlanan, hareketsizleşen ve kalabalıklaşan dünya nüfusunun gereklilikleri doğrultusunda çok farklı alanlarda özelleşmeyi ve çalışmayı zorunlu hale getirmiştir.

Fizyoterapi Rehabilitasyon bilimi, sağlıklı popülasyondan en ağır semptomlu hastaya, yeni doğandan geriatrik bireylere, konjenital problemlerden edinsel patolojilere, ortopedik, nörolojik, sistemik hastalıklara, sedanter bireylerden sporculara kadar pek çok farklı gruptan bireye hizmet verebilmektedir.

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tezli-Türkçe) Ders programı için tıklayınız.