ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2020 YILI DERS MÜFREDATI
1.YIL
1  Güz Dönemi         Teorik Uygulama Lab Kredi AKTS Türü Sınıf Zorunlu/
Seçmeli
Yan Koşul Ön Koşul
CS 101 Programlamaya Giriş I 3 0 2 4 6 TM 1 Z    
ENEN 101 Mühendislik İçin İngilizce I 4 0 0 4 4 ITB 1 Z    
MATH 101 Matematik I 4 2 0 5 6 TB 1 Z    
PHYS 101 Fizik I 3 0 0 3 4 TB 1 Z PHYS 101L  
PHYS 101L Fizik I- Laboratuvar 0 0 2 1 2 TB 1 Z PHYS 101  
CHEM 101 Genel Kimya 3 2 0 4 6 TB 1 Z    
TURK 101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 ITB 1 Z    
          TOPLAM 19 4 4 23 30          
                               
2  Bahar Dönemi         Teorik Uygulama Lab Kredi AKTS Türü Sınıf Zorunlu/
Seçmeli
Yan Koşul Ön Koşul
CE 130 Yer Bilimleri 2 0 0 2 4 TB 1 Z    
CE 112 Bilgisayar Destekli Teknik
Resim
2 0 1 2.5 4 TM 1 Z    
ENEN 102 Mühendislik İçin İngilizce II 4 0 0 4 4 ITB 1 Z   ENEN 101
MATH 102 Matematik II 4 2 0 5 6 TB 1 Z   MATH 101
PHYS 102 Fizik II 3 0 0 3 4 TB 1 Z PHYS 102L  
PHYS 102L Fizik II Laboratuvar 0 0 2 1 2 TB 1 Z PHYS 102  
BIO 102 Biyoloji 3 0 0 3 4 TB 1 Z    
TURK 102 Türk Dili II 2 0 0 2 2 ITB 1 Z    
          TOPLAM 20 2 3 22.5 30          
                               
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS          
TEMEL DERSLER 2 4.5 8          
GENEL DERSLER 13 41 52          
ALAN SEÇMELİ DERSLER 0 0 0          
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 0 0 0          
1.YIL TOPLAM 15 45.5 60          
                               
2.YIL
3  Güz Dönemi         Teorik Uygulama Lab Kredi AKTS Türü Sınıf Zorunlu/
Seçmeli
Yan Koşul Ön Koşul
CE 211 Malzeme Bilimi 2 0 0 2 4 TM 2 Z    
CE 241 Statik 3 0 0 3 5 TM 2 Z    
HIST 101 Atatürk İlkeleri
ve İnkılap Tarihi I
2 0 0 2 2 ITB 2 Z    
GEN 200 Mühendislik Ekonomisi 3 0 0 3 4 TM 2 Z    
MATH 201 Doğrusal Cebir 4 0 0 4 5 TB 2 Z   MATH 101
MATH 211 Mühendisler için Olasılık ve İstatistik 3 0 0 3 5 TB 2 Z    
NAE 201 Alan Dışı Seçmeli 3 0 0 3 5 ITB 2 S    
          TOPLAM 20 0 0 20 30          
                               
4  Bahar Dönemi         Teorik Uygulama Lab Kredi AKTS Türü Sınıf Zorunlu/
Seçmeli
Yan Koşul Ön Koşul
CE 200 Ölçme Bilgisi 2 1 0 2.5 4 TM 2 Z    
CE 212 Yapı Malzemeleri 2 0 2 3 5 TM 2 Z   CE 211
CE 242 Mukavemet 3 0 0 3 5 TM 2 Z   CE 241
CE 244 Dinamik 2 1 0 2.5 4 TM 2 Z    
HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2 2 ITB 2 Z   HIST 101
MATH 202 Diferansiyel Denklemler 4 0 0 4 5 TB 2 Z   MATH 102
NAE 202 Alan Dışı Seçmeli 3 0 0 3 5 ITB 2 S    
          TOPLAM 18 2 2 20 30          
                               
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS          
TEMEL DERSLER 6 16 27          
GENEL DERSLER 6 18 23          
ALAN SEÇMELİ DERSLER 0 0 0          
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 2 6 10          
2.YIL TOPLAM 14 40 60          
                               
3.YIL
5  Güz Dönemi         Teorik Uygulama Lab Kredi AKTS Türü Sınıf Zorunlu/
Seçmeli
Yan Koşul Ön Koşul
CE 301 Yaz Stajı I         0 0 0 0 0 MT 3 Z    
CE 321 Akışkanlar Mekaniği       3 0 0 3 5 TM 3 Z   MATH 202
CE 323 Hidroloji         3 0 0 3 5 TM 3 Z    
CE 341 Yapı Statiği I         3 0 0 3 5 TM 3 Z    
CE 351 Çelik Yapılar         3 0 0 3 5 MT 3 Z    
NAE 301 Alan Dışı Seçmeli       3 0 0 3 5 TM 3 S    
MATH 300 Mühendisler İçin Sayısal Analiz 4 0 0 4 5 TB 3 Z   MATH 101
          TOPLAM 19 0 0 19 30          
                               
6  Bahar Dönemi         Teorik Uygulama Lab Kredi AKTS Türü Sınıf Zorunlu/
Seçmeli
Yan Koşul Ön Koşul
CE 332 Zemin Mekaniği 3 0 2 4 5 MT 3 Z    
CE 342 Yapı Statiği II 3 0 0 3 5 TM 3 Z   CE 341
CE 352 Betonarme I 2 1 0 2.5 5 MT 3 Z   CE 341
CE 364 Trafik Sistemleri 2 1 0 2.5 5 MT 3 Z   MATH 202
CE 322 Hidrolik 2 0 1 2.5 5 TM 3 Z   CE 321
AE 302 Alan içi Seçmeli 2 1 0 2.5 5 TM 3 S    
          TOPLAM 14 3 3 17 30          
                               
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS          
TEMEL DERSLER 10 26.5 45          
GENEL DERSLER 1 4 5          
ALAN SEÇMELİ DERSLER 2 2.5 5          
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 0 3 5          
3.YIL TOPLAM 13 36 60          
                               
4.YIL
7  Güz Dönemi         Teorik Uygulama Lab Kredi AKTS Türü Sınıf Zorunlu/
Seçmeli
Yan Koşul Ön Koşul
CE 433 Temel Mühendisliği 2 1 0 2.5 4 MT 4 Z   CE 332
CE 453 Betonarme II 2 0 2 2.5 5 MT 4 Z   CE 352
GEN 401 İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği I
2 0 0 2 2 ITB 4 Z    
CE 461 Ulaşım Mühendisliği 2 1 0 2.5 4 MT 4 Z    
AE 401 Alan İçi Seçmeli 2 1 0 2.5 5 TM 4 S    
AE 403 Alan İçi Seçmeli 2 1 0 2.5 5 TM 4 S    
ENEN 401 Teknik Yazım ve Sunum 3 0 0 3 3 ITB 4 Z    
CE 402 Yaz Stajı II 0 0 0 0 0 MT 4 Z    
CE 491 Bitirme Projesi I 0 2 0 0 2 MT 4 Z    
          TOPLAM 15 6 2 17.5 30          
                               
8  Bahar Dönemi         Teorik Uygulama Lab Kredi AKTS Türü Sınıf Zorunlu/
Seçmeli
Yan Koşul Ön Koşul
CE 492 Bitirme Projesi II 0 6 0 0 6 MT 4 Z   CE 491
CE 480 Şantiye Yönetimi 2 1 0 2.5 5 ITB 4 Z    
GEN 402 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği II 2 0 0 2 2 TM 4 Z   GEN 401
CE 482 Çevre Mühendisliği 2 1 0 2.5 5 MT 4 Z    
AE 402 Alan içi Seçmeli 2 1 0 2.5 5 ITB 4 S    
AE 404 Alan içi Seçmeli 2 1 0 2.5 5 MT 4 S    
GEN 404 İnovasyon ve Girişimcilik 2 0 0 2 2 ITB 4 Z    
          TOPLAM 12 10 0 14 30          
                               
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS          
TEMEL DERSLER 8 12.5 31          
GENEL DERSLER 4 9 9          
ALAN SEÇMELİ DERSLER 4 10 20          
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 0 0 0          
4.YIL TOPLAM 16 31.5 60          
                               
                               
ALINAN DERS SAYISI VE KREDİ TOPLAMI DERS SAYISI KREDİ AKTS          
58 153 240          
                               
Form No ÜY-FR-0959 Yayın Tarihi 11.12.2020 Değ. No 0 Değ. Tarihi-