Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, Fakültemiz müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olan ve tamamladığı toplam kredi en az 240 AKTS kredisi olduğu tespit edilen öğrenciler, Fakültemizden lisans diploması almaya hak kazanırlar.