GENEL DERSLER

MAT 101 - Matematik I

Trigonometrik fonksiyonlar ve temel özellikleri. Ters trigonometrik fonksiyonlar. Logaritmik ve üstel fonksiyonlar. Tek değişkenli fonksiyonların limitleri ve sürekliliği. Diferansiyasyon. İşlev çizimi Türev uygulamaları, optimizasyon problemleri. Belirli ve belirsiz (Riemann) integrali, eğri altındaki alan. Kalkülüsün temel teoremi, entegrasyon teknikleri, alanlar, yüzeyler, hacimler. Uygun olmayan integraller.

Önkoşul: İki yıllık lise cebiri, bir yıllık lise geometrisi, ön matematik.

Yan Koşul:

Kredi: 5

AKTS: 6

 

MATH 102 - Matematik II

Diziler, seriler, yakınsaklık testleri. Üç boyutlu koordinat sistemi, vektörler, nokta ve çapraz ürün, çizgiler ve konikler. Vektör fonksiyonları ve uzay eğrileri. Vektör fonksiyonların türevleri ve integralleri. Çok değişkenli fonksiyonlar. Limitler ve süreklilik. Kısmi türevler. Yönlü türevler ve gradyan vektörü, yerel ve küresel uç değerler bulma ve sınıflandırma, Lagrange çarpanları yöntemi. Çift katlı integraller, Üç katlı integraller ve uygulamaları. Vektör alanları Green ve Stokes Teoremi. Kıvrılma ve ıraksama. Yüzey integrali. Diverjans teoremi.

Önkoşul: MAT 101

Yan Koşul:

Kredi: 5

AKTS: 6

 

PHYS 101 - Fizik I

Bu ders, Newton Mekaniği'nde dinamiği, kinematiği, momentumu, enerjiyi ve dönme hareketini içeren temel kavramları tanıtmayı amaçlamaktadır. PHYS 101, Newtonian Mechanics'te birinci dönem birinci sınıf fizik dersidir. Öğrencilerin halihazırda lise düzeyinde cebir ve temel trigonometri konusunda uzmanlaşmaları beklenmektedir.

Önkoşul:

Temel Makale: MAT 101

Kredi: 3

AKTS: 4

    

PHYS 102 - Fizik II

Bu ders, elektromanyetizma ve elektrik alan, elektrik potansiyeli, kapasitans, direnç, doğrudan ve alternatif akım devreleri, manyetik alanlar ve kuvvetler ve elektromanyetik dalgalar gibi temel elektrik devrelerinde temel kavramları tanıtmayı amaçlamaktadır. PHYS 102, PHYS 101'e dayanan ve onu takip eden ikinci dönem birinci sınıf fizik dersidir.

Önkoşul: MATH 101 ve PHYS 101

Temel Makale: MATH 102

Kredi: 3

AKTS: 4

 

CS 101 - Programlamaya Giriş I (Python)

Bu ders Python kullanarak bilgisayar programlamanın temel kavramlarını tanıtmaktadır. Bu ders, değişkenler, veri tipleri, iterasyon, fonksiyonlar, listeler, sözlükler, dosya G / Ç vb. Gibi temel programlama kavramlarını kapsar. Programlama bilgisi gerektirmez.

Önkoşul:

Yan Koşul:

Kredi: 4

AKTS: 6

 

CS 102 - Programlamaya Giriş II (Java)

Bu, Nesne Yönlendirmeli Programlama JAVA'sına giriş niteliğindedir. Temel programlama arka planı gereklidir. Ders, değişkenler, kontrol yapıları, diziler, sınıflar ve nesneler, yazma sınıfları, nesne yönelimli düşünme, mirasa giriş kavramlarını kapsar.

Önkoşul: CS 101 veya CS 111

Yan Koşul:

Kredi: 4

AKTS: 6

 

KİM 101 - Genel Kimya I

Ders, her bir mühendislik disiplinde kimya ve kimya uygulamalarına genel bir bakış sunmaktadır. Kimya, madde ve enerjinin araştırılması ve anlaşılmasıdır; Bu konuların her ikisi de, herhangi bir mühendislik alanında güçlü bir eğitim için önemlidir. Temel konular, elementlerin periyodik tablosu, madde, atomun bileşenleri, atomik bağlar, iyonlar, moleküler yapılar, asitler ve bazlar, çözeltiler, termodinamik, kimyasal reaksiyonlar, kimyasal dengeler ve elektrokimyadır.

Önkoşul:

Yankoşul:

Kredi: 3

AKTS: 4

 

BIO 102 - Biyoloji

Ders, hücrenin moleküler biyolojisine ve her bir mühendislik disiplinde biyolojinin en ileri uygulamalarına genel bir bakış sunmaktadır. Temel biyoloji konuları arasında genetik, enerji üretimi, proteinler ve enzimler, hücrenin organelleri, moleküler biyolojinin merkezi dogması ve temel hastalık gözden geçirmeleri (diğerleri arasında) yer alır. Mühendislikte biyoloji uygulamaları arasında otoyol tasarımı, biyolojik yeniliği yönlendiren bilgisayar oyunları, sağlık endüstrisinin modernizasyonu, protez ekstremite teknolojisi, kanser araştırmalarında nanobot teknolojisi, organik LED ve organik güneş paneli geliştirme (diğerlerinin yanı sıra) bulunmaktadır.

Önkoşul:

Yankoşul:

Kredi: 3

AKTS: 4

 

CIVE 112 - Mühendislik Çizimi

Genel teknik çizim bilgisi. 2B ve 3B şekillerin çizimi. Standart ve alternatif görüşleri anlama. AutoCAD'in temellerini öğrenmek (bilgisayar destekli çizim yazılımı). Montaj ürünleri. Parça kalıpları. Blokları nasıl kullanacağınızı, nesnelerin bölümlerini nasıl oluşturacağınızı öğrenin.

Önkoşul:

Yan Koşul:

Kredi: 3

AKTS: 4

 

GEN 200 - Mühendislik Ekonomisi

Bu dersin amacı, mühendislik öğrencisinin teknik eğitimini, özellikle sermaye yatırımı alanında, finansal analizleri gerçekleştirme yeteneği ve bilgisi ile desteklemektir. Bu dersin amacı, alternatifleri değerlendirmek, duyarlılık analizini yapmak, enflasyon, amortisman ve / veya verginin etkilerini, gerektiğinde ekonomik analizlere entegre etmek için bilgisayar ekonomisi faktörlerini ve farklı yöntemlerini kullanmaktır. mühendislik ekonomisi analizi. Kapsanan konular şunlardır: Mühendislik ekonomisinin temel kavramları; paranın zaman değerini hesaplamak için mühendislik ekonomisi faktörlerini nasıl kullanacakları; hizmet, gelir, karşılıklı münhasır ve bağımsız alternatifler; Bir mühendislik ekonomisi analizinde enflasyon nasıl dikkate alınır? amortisman ve vergi sonrası ekonomik analiz.

Önkoşul:

Yan Koşul:

Kredi: 3

AKTS: 4

 

MAT 201 - Lineer Cebir

Lineer cebirin temel kavramları. Lineer denklem sistemlerinin çözümleri; vektörler ve matrisler; alt uzaylar, doğrusal bağımsızlık ve bazlar; determinantlar; Özdeğerler ve özvektörler; diğer konular ve uygulamalar zaman izinleri olarak.

Önkoşul: MAT 101

Yan Koşul:

Kredi: 4

ECTS: 5

 

MAT 202 - Diferansiyel Denklemler

Lineer cebir teoremleri ve metodolojisini kullanarak sıradan doğrusal diferansiyel denklemlerin çözümü. Lineer diferansiyel denklemlerin genel teorisi, sabit katsayılı denklemler, Laplace dönüşümü, Kuvvet serileri çözümleri, Bessel denklemi, sınır değer problemleri. Fourier serileri.

Önkoşul: MATH 102

Yan Koşul:

Kredi: 4

ECTS: 5

 

MAT 211 - Mühendislik için Olasılık ve İstatistik

Bu dersin amacı mühendislik, olasılık, ayrık rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları, sürekli rassal değişkenler ve olasılık dağılımları, ortak olasılık dağılımları, rasgele örnekleme ve veri tanımı, parametrelerin nokta tahmini, tek bir örnek için istatistiksel aralıklar ve testler. Tek bir örneklem için hipotezler.

Önkoşul: MATH 102

Yan Koşul:

Kredi: 3

ECTS: 5

 

CIVE 211 - Malzeme Bilimi

Malzemeler ve özellikleri. Atomik bağ ve düzenleme. Yapısal kusurlar. Atom hareketleri. Malzemelerin elastik ve viskoelastik deformasyonu. Faz diyagramları. Metaller, seramikler, polimerler. Mekanik özellikler ve hatalar. Yapıdaki değişikliklerle malzemelerin özelliklerinin modifikasyonu. Kompozitler. Malzemelerin korozyonu ve bozulması. Laboratuar.

Önkoşul: PHYS 102 / 102L ve CHEM 101 / 101L

Yan Koşul:

Kredi: 2

AKTS: 4

 

CIVE 241 - Statik

Parçacıkların Statiği, Rijit Cisimler, Eşdeğer Kuvvet Sistemleri, Rijit Cisimlerin Dengesi, Centroidler ve Yerçekimi Merkezleri, Yapıların Analizi, Kirişlerde ve Kablolarda Kuvvetler, Sürtünme, Atalet Momentleri, Sanal Çalışma Yöntemi.

Önkoşul: MATH 102 ve PHYS 102 / 102L

Yan Koşul:

Kredi: 3

AKTS: 5

 

CIVE 244 Dinamikleri

Momentum prensiplerinin gözden geçirilmesi. Hamilton prensibi ve Lagrange denklemleri. Katı cisimlerin üç boyutlu kinematiği ve dinamiği. Kararlı hareketler ve küçük sapmalar üzerinde çalışma, jiroskopik etkiler, kararsızlık nedenleri. Lumped-parametre ve sürekli sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri. Doğrusal olmayan salınımlar ve faz düzlemi. Nonholonomik sistemler. Sürekli sistemlerde dalga yayılımına giriş.

Önkoşul: CIVE 241

Temel Özellikler: MAT 202

Kredi: 2,5

AKTS: 4

 

CIVE 242 - Malzemelerin Mukavemeti I

Stres ve deformasyon kavramları. Tek eksenli gerginlik testi. Barlarda sıcaklık etkileri. Dairesel şaftların burulması. Eğilmelerden dolayı kirişlerin basit kirişleri ve kiriş sapmaları. Kirişlerde kayma gerilmeleri.

Önkoşul: CIVE 241

Temel Özellikler: MAT 202

Kredi: 3

AKTS: 5

 

CIVE 343 - Malzemelerin Gücü II

Eksenel ve kesme yükü ve eğilme ve burulma momentlerine bağlı plastik gerilmeler ve gerilmeler. Stres ve gerilme dönüşümleri, çok boyutlu gerilme-şekil değiştirme ilişkileri. Kombine yüklemeden kaynaklanan gerilmeler. Hata kriterleri. Kirişlerin sapması. Elastik stabilite.

Önkoşul: CIVE 242

Yan Koşul:

Kredi: 3

AKTS: 5

 

MECH 204 - Ölçme Teknikleri

Kuvvet, gerinim, sıcaklık, akış hızı ve ivme gibi fiziksel değişkenlerin gözlemlenmesi ve ölçülmesi için deneysel teknikler. Fourier dönüşümleri, doğrusal ve doğrusal olmayan fonksiyon uyumu, belirsizlik analizi, bilgisayar destekli deney ve teknik raporlama ilkelerini vurgular. Tipik laboratuvar deneyleri osiloskop, termokupl, gerinim ölçer, dijital kayıt cihazı, lazer vb. İçerir.

Önkoşul: PHYS 102 / 102L

Yan Koşul:

Kredi: 2,5

AKTS: 4

 

MECH 207 - Tasarım ve İmalat 1

Üretim süreçlerinin prensipleri ve sınıflandırılması; Malzeme işlemenin avantajları, sınırlamaları ve karşılaştırmaları. Tasarım ve imalat; işlem seçimi. Döküm, kaynak, işleme.

Önkoşul: CIVE 211

Yan Koşul:

Kredi: 3

AKTS: 5

 

MECH 208 - Tasarım ve İmalat 2

Şekillendirme ve toz metalurjisi. Polimer ve kompozit parçaların imalatı. Hızlı prototip ve seramik parça üretimi.

Önkoşul: MECH 207

Yan Koşul:

Kredi: 3

AKTS: 4

 

MECH 210 - Termodinamik 1

Birinci yasa (birleştirilmiş ve birleştirilmemiş sistemler, sıkıştırılamaz sıvı, ideal gaz) ve ikinci yasa (denge, tersinirlik ve tersinmezlik) dahil olmak üzere termodinamiğe giriş sağlar. Isı rezervuarları ile iletişimde sistemleri araştırır; yarı statik süreçler; ve ısı motorları ve soğutma. Kütle, enerji ve entropi transferi de dahil olmak üzere açık sistemlerin özellikleri.

Önkoşul: PHYS 102 / 102L ve CHEM 102L

Temel Özellikler: MAT 202

Kredi: 3

AKTS: 5

 

MECH 305 - Termodinamik 2

Termodinamikte tersinirlik; Geri Dönülmezlik, İkinci Yasanın Clausius Beyanı; Clausius eşitsizliği, entropinin tanımı, entropi kullanarak durum diyagramları; T dS ilişkileri; mükemmel gazlar için isentropik süreçler; isentropik verimlilik. Bir ısı motorunun verimliliği; Isı pompaları ve performans katsayısı. Yöntemler ve sorunlar merkezi elektrik üretim tesisleri, güneş sistemleri, soğutma cihazları ve otomobil, jet ve gaz türbini motorlarında sosyal sorumlu ekonomik üretim ve enerjinin kullanımını kapsamaktadır.

Önkoşul: MECH 210

Önkoşul:

Kredi: 3

AKTS: 5

 

MECH 303 - Makine Elemanları 1

Öğrencilere mekanik tasarımla ilgili iki temel konu hakkında bilgi sahibi olmak: makine elemanları ve üretim süreçleri. Makine elemanları, gücü ileten ve hareketli parçalara sahip mekanik sistemlerde pürüzsüz ve verimli hareketi mümkün kılan bir dizi ortak tasarım elemanına işaret eder. Bu ders, bu unsurların en yaygın olanlarını tanıtmakta ve öğrencilere sistemlerin tasarımını kendilerine tasarlamaktadır.

Önkoşul:

Temel Makale: CIVE 343

Kredi: 3

AKTS: 5

 

MECH 304 - Makine Elemanları 2

Konular arasında ortak bağlantılar, dişliler, yataklar, yaylar, kavramalar, frenler vs. bulunmaktadır. Öğrenciler, mekanik sistemler için ortak ticari hesaplama ve modelleme süreçlerinin temellerini öğrenirler.

Önkoşul: MECH 303

Yan Koşul:

Kredi: 3

AKTS: 5

 

CIVE 321 - Akışkanlar Mekaniği (1)

Akışkanlar mekaniğinin temel prensipleri ve mühendislik problemlerine uygulanması. Akışkan statiği. Akışkan akışının kinematiği: süreklilik denklemi, akış fonksiyonu, irrotasyonel akış hızı potansiyeli. Akışkanlar dinamiği: viskoz akışkanların akışı. Newton sıvıları, basit laminer akış sistemleri, borularda akış. Sıkıştırılabilir akıştan seçilen konular, açık kanal akışı.

Önkoşul: CIVE 244

Yan Koşul:

Kredi: 3

AKTS: 5

 

MECH 310 - Akışkanlar Mekaniği 2

Temel kavramlar ve akışkanlar dinamiği yöntemleri. Kıtalar için kütle koruma, momentum ve enerji denklemleri. Viskoz akışlar için Navier-Stokes denklemi. Benzerlik ve boyut analizi. Yağlama teorisi. Sınır tabakaları ve ayırma. Dolaşım ve vortisite teoremleri. Potansiyel akış, türbülansa giriş. Kaldırın ve sürükleyin. Yüzey gerilimi ve yüzey gerilimi tahrikli akışlar.

Önkoşul: CIVE 321

Yan Koşul:

Kredi: 3

AKTS: 5

 

MECH 306 - Mekatronik 1

Mekanik ve elektrik mühendisliği disiplinlerinin birleşik bir çerçevede entegrasyonunu gerektiren mekatronik sistemlerin tasarlanmasına giriş. Önemli laboratuvar tabanlı tasarım deneyimleri öznenin özünü oluşturur. Bitirme projesi.

Önkoşul: MAT 202

Yan Koşul:

Kredi: 3

AKTS: 5

 

MECH 406 - Mekatronik 2

Yazılımın donanım ile düşük seviyeli arayüzlenmesi; Gerçek zamanlı hesaplama görevlerini uygulamak için yüksek seviyeli grafiksel programlama araçlarının kullanılması; dijital mantık; analog arayüz ve güç amplifikatörleri; ölçüm ve algılama; elektromanyetik ve optik transdüserler; Mekatronik sistemlerin kontrolü.

Önkoşul: MECH 306

Yan Koşul:

Kredi: 3

AKTS: 4

 

MECH 312 Isı Transferi 1

Isı transferinin temel süreçlerini tanıtır. Fourier yasası. Isı direnci, ısıl kapasitans, yüzgeçler ve ısı denklemi gibi ısı iletim süreçleri. İletken, konvektif ve ışınımsal ısı transferinin fiziksel ve analitik bir anlayış geliştirmeye odaklanacağı vurgulanacaktır.

Önkoşul: MECH 305

Temel Makale: MECH 310

Kredi: 3

AKTS: 5

 

MECH 412 Isı Transferi 2

Laminer ve türbülanslı sınır katmanları, iç akış ve doğal konveksiyon dahil olmak üzere temel konveksiyon. Stefan-Boltzmann yasası, büyük muhafazadaki küçük nesne ve paralel plakalar dahil olmak üzere termal radyasyon. Isı değiştiricilerin temel kavramları.

Önkoşul: MECH 312

Yan Koşul:

Kredi: 3

AKTS: 5

 

MECH 314 - Mekanik Titreşimler

Mekanik sistemlerin lumped-parametre modellerinin dinamiklerine ve titreşimlerine giriş. Kinematik. Düzlemsel hareketlerde parçacık sistemleri ve katı cisimler için kuvvet momentum formülasyonu. İş-enerji kavramları. Sanal deplasmanlar ve sanal çalışma. Lagrange'ın düzlemsel hareketlerde parçacık ve katı cisimler sistemleri için denklemleri. Hareket denklemlerinin doğrusallaştırılması. Mekanik sistemlerin doğrusal kararlılık analizi. Mekanik sistemlerin doğrusal çoklu derece serbestlik modellerinin serbest ve zorlanmış titreşimi; matris özdeğer problemleri.

Önkoşul: CIVE 244 ve MAT 201

Önkoşul:

Kredi: 3

AKTS: 5

 

MECH 416 - Dinamik ve Kontrol

Dinamik sistemlerin modellenmesi, analizi ve kontrolü. Sistem modellemesi: mekanik, elektriksel ve elektromekanik sistemlerin ölçülü parametre modelleri; arabağlantı yasaları; aktüatörler ve sensörler. Doğrusal sistem teorisi: doğrusal cebir; Laplace dönüşümü; transfer fonksiyonları, zaman cevabı ve frekans cevabı, kutuplar ve sıfırlar; blok diyagramları; analitik ve sayısal teknikler ile çözümler; istikrar. Geri bildirim kontrolüne giriş: kapalı döngü yanıtı; PID tazminatı; kararlı durum karakteristikleri, kök lokus tasarım kavramları, frekans alanlı tasarım kavramları.

Önkoşul: MECH 314

Önkoşul:

Kredi: 3

AKTS: 5

 

ENEN 101 - Mühendisler için İngilizce 1

GEN 100 - Mühendisliğe Giriş

PHYS 101L - Fizik 1 - Laboratuvar

CHEM 101L - Kimya 1 - Laboratuvar

TÜRK 101 - Türk Dili 1

ENEN 102– Mühendisler için İngilizce 2

PHYS 102L - Fizik 2 - Laboratuvar

TÜRK 102 - Türk Dili 1

HIST 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

HIST 102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

MATH 300 - Mühendisler İçin Nümerik Analiz

GEN 401 - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 1

GEN 402 - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 2

GEN 404 - Bilimsel Araştırma ve Etik

 

NAE'ler ve AE'ler daha sonra kararlaştırılacaktır.