Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, Fakültemiz müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlamış, genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olan, stajlardan en az 70/100 puan alarak tamamlamış ve toplam ders kredisinin en az 240 AKTS olduğu tespit edilen öğrenciler, fakültemizden lisans diploması almaya hak kazanırlar.