Mimarlık Bölümü 2013 yılında kurulmuştur. Döşemealtı Kampüsü'nde yer alan okulumuz 300.000 m² kapalı alana sahiptir. Bölümümüzde 1 Profesör, 2 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Bölümün başlıca eğitim felsefesi, doğal ya da yapay fiziksel çevreleri biçimlendirmeye yönelik, sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel ve fiziksel etmenlere dayalı, kuramsal ve yöntemsel bilgilerin atölye süreçleri üzerinden pratiğe aktarılması ve bu süreçler üzerinden tasarım ve teknik becerilerinin geliştirilmesidir. Atölye çalışmaları ile teori ve pratik olarak desteklenen eğitim modelinin amacı, bilim ve teknoloji bilgi alanları üzerinden şekillenen çağdaş ortamın şartlarına uyum sağlamanın yanı sıra mimarlık disiplininin bu alanlarla yaratıcı etkileşimleriyle disipliner bir bilgi üretimi yaparak ortama katkı sağlamaktır. Mimarlık Bölümü eğitim ve öğretim programının amacı; teori ve pratik deneyimleri ile donanmış, araştırmacı, sorgulayıcı, analiz ve sentez yapabilen, güncel bilgi ve yaklaşımları değerlendirebilen, mesleki bilince sahip, iletişime, etkileşime ve gelişime açık bireyler yetiştirmektir. Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi, Tasarım Kuramları, Mimari Tasarım, Mimarlık Tarihi, Sürdürülebilir Mimari, Koruma- Restorasyon ve İç Mimari gibi bilimsel alanlar ağırlıklı olacaktır.