Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Komisyon

Üyeler

Anket ve Dokümantasyon Komisyonu

Öğr. Gör. Ahmet ÜNLÜ

Arşiv ve Belge İmha Komisyonu

Doç.Dr. Hasan ÖZDOĞAN

Bilimsel Etkinlik Öğrenci Danışmanlık Komisyonu

Doç.Dr. Hasan ÖZDOĞAN

Eğitim (Müfredat) Komisyonu

Doç. Dr. Hasan ÖZDOĞAN

Girişimci Yenilikçi Üniversite Komisyonu

Doç.Dr. Hasan ÖZDOĞAN

İntibak (Ders Uyum) Komisyonu

Öğr. Gör. Alp CESUR

Kalite (Stratejik Plan) Komisyonu

Öğr. Gör. Ahmet ÜNLÜ

Mezuniyet Komisyonu

Öğr. Gör. Ahmet ÜNLÜ

Öğrenci Değişim Komisyonu (Farabi, vb.)

Öğr. Gör. Ahmet ÜNLÜ

Tanıtım ve Kariyer Günleri Planlama Komisyonu

Öğr. Gör. Alp CESUR

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Komisyonu

Öğr. Gör. Ahmet ÜNLÜ

Staj Komisyonu

Öğr. Gör. Ahmet ÜNLÜ

Web Sayfası Hazırlama Komisyonu

Öğr. Gör. Alp CESUR