Üniversitemizin Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi 2017 yılında kurulmuş olup öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar için karşılaştırmalı hukuk alanına ilişkin derin bilgi, kavrayış ve tutku içeren fırsatlar ve araştırma ortamı yaratma amacını gütmektedir. Merkez hedefleri doğrultusunda katkıda bulunan akademisyenlerin, öğrencilerin, mezunların, araştırmacıların ve partnerlerin yer alığı bir kurumdur. Bu çerçevede Merkez bilimsel araştırmalar yapmakta, bilimsel çalışmalar gerçekleştirmekte, konferanslar düzenlemekte ve karşılaştırmalı hukuk alanındaki bilimsel çalışmaları teşvik etmektedir. Yine Merkez kamu hukukundan özel hukuka uzanan geniş bir alanda faaliyet göstermektedir. Bu doğrultuda Merkez Türkiye’deki ve dünyadaki bir çok üniversiteyle, seçkin bilim insanlarıyla, ve araştırma merkezleriyle işbirliği ve ortaklıklar gerçekleştirmektedir. Merkez karşılaştırmalı hukuk alanında üstün bilimsel çalışmalara ve yayınlara imza atmıştır ve bu yönde çalışmalarına devam etmektedir. Merkez akademik kaynaklarla hukuk pratiği arasında köprü kurmayı da öncelikli hedefleri arasında belirlemiştir. Ana hukuk sistemleri içinden ve bu sistemler arasında interdisipliner hatta disiplinler üstü bir bakışla gerçekleştirdiği çalışmalarla Merkez hukuk dünyasına önemli katkılar sağlamayı hedeflemektedir.