Değerli Araştırmacılar,

 

Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezimiz on dokuzuncu yüzyıl sonlarından günümüze kadar giderek önemi artmakta olan karşılaştırmalı hukuk çalışmalarını hem kamu hukuku ve hem de özel hukuk alanında gerçekleştirmek için kurulmuştur. Günümüz hukuk dünyası deyim yerindeyse Kelsenci bir dünyadır. Merkezimizde yapılacak araştırmalarda hukuki pozitivizmin dar ve status quocu sınırlarını aşan çalışmalara öncelik vermeyi amaçlamaktayız. Bu ise herşeyden önce hukuk ile yakın ilişki içerisindeki başta siyasal bilimler, sosyoloji, tarih, felsefe, edebiyat gibi sosyal bilim ve insan bilimleri disiplinleri ile interdisipliner bir bakış açısı ile yakın ilişkiyi gerektirmektedir. Bu disiplinlerle kurulacak interdisipliner ve gereğinde disiplinler-üstü bir ilişki hukuk alanınında epistemolojik ve metodolojik bir çoğulculuk sağlamanın yanında hukuk ontolojisinin içeriğini de zenginleştirecektir inancındayız.  Hukukun adalet değerinden uzaklaşarak içi boş normlara ve biçimselliğe mahkûm edildiği günümüz dünyasında farklı ülkelerde hukuk yoluyla adalet arayışlarına yönelik uygulamalar merkezimiz açısından ayrıca önem arzetmektedir. Avrupa merkezci, etnosentrik, eril, cinsiyetçi, sömürücü ve tahakkümcü hukuki yapılara ve uygulamalara karşı eşitlikçi, gerçek anlamda özgürlükçü, adalet değerini merkeze alan, eleştirel, sömürüden ve tahakkümden uzak bir hukuk dünyasının temelde karşılaştırmalı bir bakış açısıyla kurulabileceğine olan güçlü inançla değerli araştırmacıların merkezdeki çalışmalarımıza katkılarını bekliyoruz.

 

Saygılarımla,

Prof. Dr. Sezgin Seymen Çebi