Stratejik Amaç : Üniversitemiz Kütüphanelerinin Bilgi Kaynakları, Hizmetleri, Teknolojik Olanaklarının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesini Sağlamak

Strateji Hedef 1: Üniversitemiz kütüphanelerindeki basılı ve elektronik koleksiyonun güncellenmesi, geliştirilmesi tamamlanacaktır.

Stratejik Hedef 2: Üniversitemiz Kütüphanelerindeki bilgi kaynakları ve hizmetlerin kullanımının artırılması sağlanacaktır. Performans Göstergesi : Arttırılan ve güncellenen basılı ve elektronik koleksiyon sayısı

Performans Göstergesi : Basılı ve elektronik koleksiyon kullanım oranı, hizmetlerin kullanım oranı

Strateji : Eksikliği belirlenen ve geliştirilmesi gereken kütüphane bilgi kaynakları, hizmetleri ve teknolojik olanaklarının tamamlanabilmesi için gerekli desteklerin maksimum ölçüde sağlanması çalışmaları yapılacaktır.

Sorumlu Birim: Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü