Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ine eklenen Ek Madde I uyarınca öğrenciler geçmek istedikleri Üniversitelere merkezi yerleştirme puanlarıyla yatay geçiş yapabilirler. 

Başvuru Esasları

•Halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmak gerekir. (Kayıt dondurmuş olmak başvuru yapmak için engel değildir.)
•Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya daha yüksek olmalıdır.
•Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz.
Başvuruların Değerlendirilmesi
•Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı dikkate alınır, başarı vb. şart aranmaz.
•Eğer başvuran aday sayısı kontenjandan fazla ise ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılır.
Kontenjan Tablosu
•Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrenci yabancı dil şartını sağlamalıdır, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi alacaktır.
•Ara sınıfta geçişi uygun görülen adayların intibakı ilgili fakülte kurulları tarafından yapılır.

PİLOTAJ BÖLÜMÜMÜZE YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

       1.Adaya öncelikle PRAXIS Test Protokolü ( Pilotaja Elverişlilik Testi) uygulanmaktadır.

       2.Testten başarılı olanların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olması gerekmektedir. Geçerli sağlık sertifikası olmayanlar yetkilendirilen tıp merkezlerine yönlendirilmektedir.

       3.Tüm şartları sağlayan öğrencilerden yatay geçiş yapmaya hak kazananlar ( kaçıncı sınıfta oldukları fark etmeksizin) 1. sınıftan başlamak üzere kayıt yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için https://praxis.aero/index.php/kabul-sartlari sayfasını inceleyiniz.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1.  Başvuru formu
2. 3 Fotoğraf
3. Lise diplomasının kopyası (Öğrenci işlerinden ASLI GİBİDİR yapılmalıdır)
4. Kayıtlı olduğu programa ait güncel öğrenci belgesi(Son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır)
5. Transkript ve ders içerikleri (Öğrenci işleri tarafından onaylanmış olarak, kapalı zarf içinde sunulmalıdır)
6. Öğrencinin, ÖSYM tarafından yapılan sınava girdiği yıla ait LYS sonuç belgesinin internet çıktısı
7. Öğrencinin, ÖSYM tarafından yapılan sınava girdiği yıla ait YKS sonuç belgesinin internet çıktısı
8. Öğrencinin, ÖSYM tarafından yapılan sınav yerleştirme sonuç belgesi
9. Öğrencinin, disiplin cezasını alıp almadığına ilişkin belge
10. Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi
11. İngilizce Yeterlilik Belgesi
12.Yatay geçiş yapmasında engel yoktur yazısı, Yatay geçiş yapmamıştır yazısı

Başvuru Şekli ve İletişim
Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak 22 Temmuz / 19 Ağustos
 2024 tarihleri arasında Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Eksik belge ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvurular aşağıda belirtilen adrese posta yoluyla da ulaştırılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurularda belgeler elimize ulaştığında başvuru formunda belirtilen e-posta adresine bilgi verilecektir.

Başvuru Adresi: Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Çıplaklı Mh. Akdeniz Bulv. No : 290  07190 Döşemealtı- Antalya
E-posta adresi: 
oi@antalya.edu.tr

Başvuru Ve Değerlendirme Takvimi

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuruları

Pazartesi-Pazartesi

22.07.2024

19.08.2024

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi  Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi

Çarşamba- Salı

21.08.2024

27.08.2024

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi  Yatay Geçiş Sonuçlarının OİM' ye Bildirilmesi için Son Gün

Çarşamba

28.08.2024

28.08.2024

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi  Yatay Geçiş
Sonuçlarının İlan Edilmesi

Perşembe

29.08.2024

29.08.2024

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi  Yatay Geçiş
Kesin Kayıtları

Pazartesi-Cuma

02.09.2024

13.09.2024

 

  Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir, ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilir.   Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, 29 Ağustos 2024 tarihinde Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü internet sayfasında ilanen duyurulur.