Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün misyonu, bilgisayar bilimleri alanındaki güncel ve geleceğe yönelik ihtiyaçları karşılayabilecek insan kaynakları oluşturmak için gerekli eğitimsel altyapıyı sunmaktır. Bu misyon, gerek endüstride, gerekse akademik dünyada lider pozisyonlar için bilgisayar mühendisleri yetiştirmeyi içerir. Bu bağlamda öğrencilerimize, hedefe yönelik, çağdaş ve dinamik bir eğitim sistemi ile analitik muhakeme, mühendislik tasarımı yetenekleri ve bir yazılım geliştirme projesinin bütün süreçlerinde gerekebilecek becerileri kazandırmayı amaçlamaktayız.

Akademik kadronun tamamı, lisansüstü eğitimlerini dünyanın bilgisayar bilimleri ve ilgili alanlarda en tanınmış üniversitelerinde gerçekleştirmişlerdir. Araştırma gruplarınca algoritma tasarım ve analizi, hesapsal biyoloji ve biyoenformatik, algılayıcı ağlar, bulut hesaplama, kriptoloji, kodlama kuramı ve bilgisayar simülasyonları konularında araştırmalar yürütülmektedir. Öğretim üyelerinin Avrupa Birliği programlarınca fonlanan ya da TÜBİTAK gibi bilimsel kuruluşlarca desteklenen birçok araştırma projesi bulunmaktadır. Araştırma çıktıları, alanlarında en tanınmış uluslararası dergi ve konferanslarda yayınlanmaktadır.

Bölüm mezunlarına, ulusal ve uluslararası birçok seçkin üniversiteden lisansüstü eğitim için burslar önerilmiş, iş dünyasında sektörün önde gelen firmalarında önemli pozisyonlarda çalışma teklifleri sunulmuştur.