Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün misyonu bilgisayar bilimleri alanındaki güncel ve geleceğe yönelik ihtiyaçları karşılayabilecek insan kaynakları oluşturmaktır. Bu misyon gerek endüstride gerekse akademik dünyada lider pozisyonlar için bilgisayar mühendisleri yetiştirmeyi içerir. Bu bağlamda öğrencilere, çağdaş hedefe yönelik bir eğitim sistemi ile üstün nicel muhakeme ve mühendislik tasarımı yetenekleri kazandırılması amaçlanmaktadır. Bölümümüzde lisans eğitimine, son iki yıllık ortalamaya göre, her yıl yaklaşık 80 öğrenci katılmaktadır. Bölüm derslerinin hepsi İngilizcedir. Ayrıca öğrencilerimiz aktif olarak Erasmus ve Farabi programlarından faydalanmakta ve yine bu programlarla konuk öğrencilerimiz olmaktadır. Derslerde kullanılan program ve yazılımların çoğunlukla açık yazılım olmasına özen gösterilmekte ve öğrencilerin bu açık yazılım felsefesine aşinalığı hedeflenmektedir. Teknik derslerde verilen çok sayıda ödev ve projelerle mezunlarımızın hem teorik hem uygulama yönlerinin güçlü olması hedeflenmektedir. 4. sınıfta müfredatın çoğunluğunu seçmeli dersler oluşturmakta ve öğrencilerimiz Bilgisayar Mühendisliğinin değişik alanlarında özelleşmeye ve mühendislik dışı alanlarda da bilgi sahibi olmaya özendirilmektedir.