#

Alan Yeterlilikleri

1

Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.

2

Bölümün, matematik, istatistik ve ekonometri gibi farklı disiplinlerle ilişkisini anlar.

3

Sosyal bilimlerde disiplinler arası yaklaşımların farkında olur.

4

Sosyal bilimlerdeki farklı konuları güncel olaylarla ilişkilendirme becerisine sahip olur.

5

Sosyal bilimlerin araştırdığı konuları yazılı ve sözlü olarak analiz eder.

6

Eleştirel düşünme becerileri geliştirir.

7

Mesleki alanındaki etik sorumluluklarının farkında olur.

8

Bilgiye erişip kütüphane ve elektronik kaynakları etkin bir şekilde kullanabilir.

9

Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

10

Bireysel çalışma ve grup çalışması yapabilme becerisine sahiptir.

11

Katma değer sağladığı kurum ve kuruluşlar için amaç ve hedef belirler.

12

Katma değer sağladığı kurum ve kuruluşlarda alanına ilişkin bilgileri kullanarak görsel, sözel ve/veya sayısal

verileri yorumlar, analiz eder ve strateji oluşturur.