ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ                                                                               
EKONOMİ MÜFREDATI
1.YIL
1  Güz Dönemi           Teorik Uygulama Kredi AKTS
ECON 1101 İktisada Giriş I
MATH 1111 Matematik I
EBUSI 1101 Muhasebe I
ELAW 101 Hukuka Giriş
ECON 1105 Veri Bilimine Giriş
ENGE 101 Akademik İngilizce I
TURK 101 Türk Dili I
           
           
          TOPLAM 19 2 20 30
                   
2  Bahar Dönemi           Teorik Uygulama Kredi AKTS
ECON 1102 İktisada Giriş II         3 0 3 6
MATH 1112 Matematik II         4 0 4 6
EBUSI 1102 Muhasebe II         3 0 3 4
ECON 1106 Borçlar Hukuku         3 0 3 4
ECON 1103 Araştırma Yöntemleri         3 0 3 4
ENGE 102 Akademik İngilizce II         3 0 3 4
TURK 102 Türk Dili II         2 0 2 2
           
           
          TOPLAM 21 0 21 30
                   
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS
TEMEL DERSLER 4 14  24 
GENEL DERSLER 10 27 36
ALAN SEÇMELİ DERSLER 0 0 0
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 0 0 0
1.YIL TOPLAM 14 41 60
                   
2.YIL
3  Güz Dönemi           Teorik Uygulama Kredi AKTS
ECON 1201 Mikroekonomi I 4 0 4 5
ECON 1203 Makroekonomi I 4 0 4 5
STAT 1201 İstatistik I 4 0 4 5
EBUSI 1201 Maliyet Muhasebesi 3 0 3 5
HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
AE 121X Alan Seçmeli 3 0 3 4
NAE 2XX Alan Dışı Seçmeli 2 0 2 4
           
           
          TOPLAM 22 0 22 30
                   
4  Bahar Dönemi           Teorik Uygulama Kredi AKTS
ECON 1202 Mikroekonomi II         4 0 4 5
ECON 1204 Makroekonomi II         4 0 4 5
STAT 1202 İstatistik II         4 0 4 5
ECON 1206 Kamu Maliyesi         3 0 3 5
HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II         2 0 2 2
AE 121X    Alan Seçmeli         3 0 3 4
NAE 2XX    Alan Dışı Seçmeli         2 0 2 4
                   
           
          TOPLAM 22 0 22 30
                   
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS
TEMEL DERSLER 6 24 30
GENEL DERSLER 4 10 14
ALAN SEÇMELİ DERSLER 2 6 8
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 2 6 8
2.YIL TOPLAM 14 46 60
                   
3.YIL
5  Güz Dönemi           Teorik Uygulama Kredi AKTS
ECON 1301 Ekonometri I 4 0 4 5
ECON 1303 Matematiksel İktisat I 4 0 4 5
ECON 1305 Uluslararası İktisat I 3 0 3 4
ECON 1307 Parasal İktisat I 3 0 3 4
AE 131X Alan Seçmeli 3 0 3 4
AE 131X Alan Seçmeli 3 0 3 4
NAE XXX Alan Dışı Seçmeli 3 0 3 4
           
           
          TOPLAM 23 0 23 30
                   
6  Bahar Dönemi           Teorik Uygulama Kredi AKTS
ECON 1302 Ekonometri II         4 0 4 5
ECON 1304 Matematiksel İktisat II         4 0 4 5
ECON 1306 Uluslararası İktisat II         3 0 3 4
ECON 1308 Parasal İktisat II         3 0 3 4
AE 131X Alan Seçmeli         3 0 3 4
AE 131X Alan Seçmeli         3 0 3 4
NAE XXX Alan Dışı Seçmeli         3 0 3 4
                   
           
          TOPLAM 23 0 23 30
                   
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS
TEMEL DERSLER 8 28 36
GENEL DERSLER 0 0 0
ALAN SEÇMELİ DERSLER 4 12 16
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 2 6 8
3.YIL TOPLAM 14 46 60
                   
4.YIL
7  Güz Dönemi           Teorik Uygulama Kredi AKTS
ECON 1409 Dış Ticaretin Finansmanı         3 0 3 6
ECON 1401 Türkiye Ekonomisi I         3 0 3 4
ECON 1405 İktisadi Büyüme         3 0 3 4
ECON 1407 İktisatta Özel Konular I         2 0 2 4
AE 141X Alan Seçmeli         3 0 3 4
AE 141X Alan Seçmeli         3 0 3 4
NAE XXX Alan Dışı Seçmeli         3 0 3 4
                   
           
          TOPLAM 20 0 20 30
                   
8  Bahar Dönemi           Teorik Uygulama Kredi AKTS
ECON 1402 Türkiye Ekonomisi II         3 0 3 4
ECON 1406 İktisadi Kalkınma         3 0 3 4
ECON 1408 İktisatta Özel Konular II         2 0 2 4
ECON 1410 Ekonometri Uygulamaları         3 0 3 6
AE 141X Alan Seçmeli         3 0 3 4
AE 141X Alan Seçmeli         3 0 3 4
NAE XXX Alan Dışı Seçmeli         3 0 3 4
                   
                   
          TOPLAM 20 0 20 30
                   
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS
TEMEL DERSLER 8 19 30
GENEL DERSLER 0 0 0
ALAN SEÇMELİ DERSLER 4 12 16
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 2 6 8
4.YIL TOPLAM 14 37 54
                   
ALAN SEÇMELİ DERSLER                  
                   
2. YIL           Teorik Uygulama Kredi AKTS
ECON 1211 Ekonomi Sosyolojisi         3 0 3 4
ECON 1212 Sermaye Piyasaları         3 0 3 4
ECON 1214 Türk Vergi Sistemi         3 0 3 4
3. YIL                  
ECON 1311 Ticaret Hukuku         3 0 3 4
ECON 1312 Yöneylem Araştırmaları         3 0 3 4
ECON 1313 Çevre ve Ekoloji İktisatı         3 0 3 4
ECON 1314 Tarım Ekonomisi         3 0 3 4
ECON 1315 Çalışma Ekonomisi         3 0 3 4
ECON 1316 Sözleşme Teorisi         3 0 3 4
ECON 1317 Hesaplamalı İktisat         3 0 3 4
ECON 1318 İktisat Tarihi         3 0 3 4
4. YIL                  
ECON 1411 Zaman Serileri Analizi         3 0 3 4
ECON 1412 Panel Veri Analizi         3 0 3 4
ECON 1413 Finansal Tablolar Analizi         3 0 3 4
ECON 1414 Oyun Teorisi         3 0 3 4
ECON 1415 Enerji Ekonomisi         3 0 3 4
ECON 1416 Davranışsal İktisat         3 0 3 4
ECON 1417 Endüstriyel Organizasyon         3 0 3 4
ECON 1418 Proje Değerlendirme         3 0 3 4
ECON 1419 İktisadi Düşünceler Tarihi         3 0 3 4
                   
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER           Teorik Uygulama Kredi AKTS
GRM 201                  
GRM 202                  
                   
                   
SPA 201 İSPANYOLCA-1         3 0 3 4
SPA 202 İSPANYOLCA-2         3 0 3 4
SPA 301 İSPANYOLCA-3         3 0 3 4
SPA 302 İSPANYOLCA-4         3 0 3 4
RUS 201 RUSÇA-1         3 0 3 4
RUS 202 RUSÇA-2         3 0 3 4
RUS 301 RUSÇA-3         3 0 3 4
RUS 302 RUSÇA-4         3 0 3 4
ARA 201 ARAPÇA-1         3 0 3 4
ARA 202 ARAPÇA-2         3 0 3 4
ARA 301 ARAPÇA-3         3 0 3 4
ARA 302 ARAPÇA-4         3 0 3 4
CHI 201 ÇİNCE-1         3 0 3 4
CHI 202 ÇİNCE-2         3 0 3 4
CHI 301 ÇİNCE-3         3 0 3 4
CHI 302 ÇİNCE-4         3 0 3 4
ALINAN DERS SAYISI VE KREDİ TOPLAMI     DERS SAYISI                                                56     KREDİ                                                                171     AKTS         240