ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ,
EKONOMİ BÖLÜMÜ,

2022 - 2023 AKADEMİK MÜFREDATI
1  Güz Dönemi         Teori Pratik Kredi AKTS Ön koşul
ECON 1101 İKTİSADA GİRİŞ I       3 0 3 6  
ECON 1113 MATEMATİK I       3 0 3 6  
ECON 1107 MUHASEBE UYGULAMALARI I       3 0 3 5  
ECON 1109 HUKUKUN TEMELLERİ       3 0 3 4  
ECON 1105 VERİ BİLİMİNE GİRİŞ       1 2 2 4  
TURK 101 TÜRK DİLİ I       2 0 2 2  
ACE 103 SUNUM BECERİLERİ       3 0 3 3  
        TOPLAM 18 2 19 30  
                   
2 Bahar Dönemi         Teori Pratik Kredi AKTS Ön koşul
ECON 1102 İKTİSADA GİRİŞ II       3 0 3 6  
ECON 1114 MATEMATİK II       3 0 3 6  
ECON 1108 MUHASEBE UYGULAMALARI II       3 0 3 5  
ECON 1106 BORÇLAR HUKUKU 3 0 3 4  
ECON 1112 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ       3 0 3 4  
TURK 102 TÜRK DİLİ II       2 0 2 2  
ACE 104 İLETİŞİM BECERİLERİ       3 0 3 3  
        TOPLAM 20 0 20 30  
                   
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS  
TEMEL DERSLER 10 29 50  
GENEL DERSLER 4 10 10  
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER 0 0 0  
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER 0 0 6  
1. YIL TOPLAM 14 39 60  
                   
2. YIL
3  Güz Dönemi         Teori Pratik Kredi AKTS Ön koşul
ECON 2101 MİKROEKONOMİK TEORİ I       3 0 3 7  
ECON 2103 MAKROEKONOMİK TEORİ I       3 0 3 7  
ECON 2105 İSTATİSTİĞİN TEMELLERİ       3 0 3 4  
HIST 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 2  
FEL XXX FAKÜLTE SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
ECON 2XXX ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS 3 0 3 5  
        TOPLAM 17 0 17 30  
                   
4  Bahar Dönemi         Teori Pratik Kredi AKTS Ön koşul
ECON 2102 MİKROEKONOMİK TEORİ II       3 0 3 7  
ECON 2104 MAKROEKONOMİK TEORİ II       3 0 3 7  
ECON 2108 FİNANSA GİRİŞ       3 0 3 4  
HIST 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II       2 0 2 2  
FEL XXX FAKÜLTE SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
ECON 2XXX ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
        TOPLAM 17 0 17 30  
                   
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS  
TEMEL DERSLER 6 18 36  
GENEL DERSLER 2 4 4  
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER 2 6 10  
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER 2 6 10  
2. YIL TOPLAM 12 34 60  
                   
3. YIL
5  Güz Dönemi         Teori Pratik Kredi AKTS Ön koşul
ECON 3101 EKONOMETRİK ANALİZ I       3 0 3 5  
ECON 3103 İKTİSATTA MATEMATİKSEL MODELLER       3 0 3 5  
ECON 3105 ÇAĞDAŞ ULUSLARARASI İKTİSAT       3 0 3 5  
ECON 3107 FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ       3 0 3 5  
FEL XXX FAKÜLTE SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
ECON 3XXX ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
        TOPLAM 18 0 18 30  
                   
6  Bahar Dönemi         Teori Pratik Kredi AKTS Ön koşul
ECON 3102 EKONOMETRİK ANALİZ II       3 0 3 5  
ECON 3104 FİNANSAL YÖNETİM       3 0 3 5  
ECON 3106 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI       3 0 3 5  
ECON 3108 ULUSLARARASI TİCARET       3 0 3 5  
FEL XXX FAKÜLTE SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
ECON 3XXX ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
        TOPLAM 18 0 18 30  
                   
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS  
TEMEL DERSLER 8 24 40  
GENEL DERSLER 0 0 0  
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER 2 6 10  
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER 2 6 10  
3. YIL TOPLAM 12 36 60  
                   
4. YIL
7  Güz Dönemi         Teori Pratik Kredi AKTS Ön koşul
ECON 4101 TÜRK İKTİSAT TARİHİ       3 0 3 6  
ECON 4103 BÜYÜME EKONOMİSİ       3 0 3 6  
ECON 4105 ULUSLARARASI TİCARETİN FİNASMANI       3 0 3 6  
KPL 101 KARİYER PLANLAMA       1 0 1 2  
ECON 4XXX ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
FEL XXX FAKÜLTE SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
        TOPLAM 16 0 16 30  
                   
8  Bahar Dönemi         Teori Pratik Kredi AKTS Ön koşul
ECON 4102 KALKINMA EKONOMİSİ       3 0 3 6  
ECON 4106 ÇAĞDAŞ İKTİSADİ PROBLEMLER       3 0 3 5  
ECON 4108 TÜRKİYE EKONOMİSİ       3 0 3 6  
USD 100 ÜNİVERSİTE ALAN DIŞI       3 0 3 3  
ECON 4XXX ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
FEL XXX FAKÜLTE SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
        TOPLAM 18 0 18 30  
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS  
TEMEL DERSLER 6 18 35  
GENEL DERSLER 1 1 2  
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER 2 6 10  
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER     1 3 3  
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER 2 6 10  
4. YIL TOPLAM 12 34 60  
                   
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER         Teori Pratik Kredi AKTS  
ECON 2111 SOSYAL EKONOMİK AĞLAR VE PİYASALAR       3 0 3 5  
ECON 2121 İKTİSAT TARİHİ       3 0 3 5  
ECON 2130 EKONOMİ OKURYAZARLIĞI       3 0 3 3  
ECON 2132 GIDA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ       3 0 3 5  
ECON 2142 İŞGÜCÜ EKONOMİSİ       3 0 3 5  
ECON 2151 ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON       3 0 3 5  
ECON 3112 HESAPLAMALI EKONOMİ       3 0 3 5  
ECON 3121 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ       3 0 3 5  
ECON 3141 TARIM EKONOMİSİ       3 0 3 5  
ECON 3142 KENT EKONOMİSİ       3 0 3 5  
ECON 3152 UYGULAMALI ZAMAN SERİLERİ       3 0 3 5  
ECON 3161 KONTRAT TEORİSİ       3 0 3 5  
ECON 3171 İLERİ MAKROEKONOMİK ANALİZ       3 0 3 5  
ECON 3182 UYGULAMALI MAKROEKONOMİ       3 0 3 5  
ECON 4112 EKONOMİK DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ       3 0 3 5  
ECON 4121 FİNANSAL PİYASA DİNAMİKLERİ VE İNSAN DAVRANIŞI       3 0 3 5  
ECON 4131 OYUN TEORİSİ       3 0 3 5  
ECON 4142 İLERİ MİKROEKONOMİK ANALİZ       3 0 3 5  
ECON 4152 PİYASALAR VE EŞLEŞMELERİ       3 0 3 5  
ECON 4161 ENERJİ EKONOMİSİ       3 0 3 5  
ECON 4171 MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN YORUMLANMASI       3 0 3 5  
ECON 4182 EKONOMİ POLİTİKASI       3 0 3 5  
ECON 4171 MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN YORUMLANMASI       3 0 3 5  
ECON 4182 EKONOMİ POLİTİKASI       3 0 3 5  
                   
DERS SAYISI veTOPLAM AKTS DERS SAYISI KREDİ AKTS  
50 143 240
                   
Form No:ÜY-FR-1053 Yayın Tarihi:25.08.2021 Değ.Tarihi:-Değ.No:0