GENEL DERSLER

MATH 101 - Matematik I
Trigonometrik Fonksiyonlar ve onların temel özellikleri, Ters trigonometrik fonksiyonlar, Logaritmik ve Üstel Fonksiyonlar, Tek değişkenli fonksiyonların limit ve sürekliliği, Türev, Fonksiyon grafiği çizme, Türev uygulamaları, Optimizasyon problemleri, Belirli ve belirsiz (Riemann) İntergrali, Eğri altındaki alanı bulma, Analizin temel teoremi, İntegral Teknikleri, Alanlar, Yüzeyler, Hacimler, Has olmayan İntegraller, Diziler, Seriler.

Önkoşul: İki yıl lise cebiri, bir yıl lise geometrisi
Kredi: 5    AKTS: 6

MATH 102 - Matematik II
Diziler, Seriler, Yakınsaklık Testleri, Üç boyutlu koordinat sistemi, vektörler, nokta ve çapraz çarpımlar, doğrular ve konikler, vektör fonksionlar ve uzay eğrileri, vektör fonksiyonların türev ve integralleri, çok değişkenli fonksiyonlar, limit ve süreklilik, kısmi türev, yöne göre türev ve gradyan vektörü, yerel ve mutlak uç değerleri bulma ve sınıflandırma, Lagrange çarpanı metodu, iki katlı ve üç katlı integraller ve uygulamaları, vektör alanları, Green ve Stokes teoremi, curl ve sapma, eğri ve yüzey integralleri, Divergence teoremi.
Önkoşul:    MATH 101 
Kredi: 4    AKTS: 6

PHYS 101 – Fizik I
Bu ders Newton mekaniği, kinematik, dinamik, kuvvet, iş, kinetik ve potansiyel enerji, momentum, dairesel ve dönme hareketi ve yerçekimi konularını kapsar.
Yankoşul: PHYS 101 Fizik I ile PHYS 101L Fizik I Laboratuvar dersleri birlikte alınmalıdır.

Kredi: 3    AKTS: 4

PHYS 101 L – Fizik I Laboratuvar

Bu ders Newton mekaniği, kinematik, dinamik, kuvvet, iş, kinetik ve potansiyel enerji, momentum, dairesel ve dönme hareketi ve yerçekimi konularını kapsar.
Yankoşul: PHYS 101 Fizik I ile PHYS 101L Fizik I Laboratuvar dersleri birlikte alınmalıdır.

Kredi: 1    AKTS: 2

PHYS 102 – Fizik II
Bu ders elektromanyetizma ve temel elektrik devreleri, elektrik alan, elektrik potansiyeli, kapasitans, direnç, doğru ve alternatif akım devreleri, manyetik alanlar ve manyetik kuvvetler, elektromanyetik indüksiyon, endüktans ve elektromanyetik dalgaları kapsar.
Yan Koşul: PHYS 102 Fizik II ile PHYS 102L Fizik II Laboratuvar dersleri birlikte alınmalıdır.

Kredi: 3    AKTS: 4

PHYS 102 L – Fizik II Laboratuvar
Bu ders elektromanyetizma ve temel elektrik devreleri, elektrik alan, elektrik potansiyeli, kapasitans, direnç, doğru ve alternatif akım devreleri, manyetik alanlar ve manyetik kuvvetler, elektromanyetik indüksiyon, endüktans ve elektromanyetik dalgalar üzerine deneyleri kapsar.
Yan Koşul: PHYS 102 Fizik II ile PHYS 102L Fizik II Laboratuvar dersleri birlikte alınmalıdır.
Kredi: 1    AKTS: 2

CS 101 - Programlamaya Giriş I (Python) 
Bu ders değişkenler, veri türleri, iterasyon, fonksiyonlar, listeler, sözlükler ve dosya G / Ç gibi temel programlama kavramlarını kapsar.
Kredi: 4    AKTS: 6

CS 102 - Programlamaya Giriş II (Java)
Nesneye dayalı programlamaya (Java) giriş dersidir.Temel programlama bilgisi gereklidir. Bu ders, değişkenler , kontrol yapıları, diziler, sınıflar ve nesneler , yazma sınıfları , nesne tabanlı düşünme, kalıtıma giriş kavramlarını kapsar.
Önkoşul:
CS 101
Kredi: 4    AKTS: 6

CHEM 101-Genel Kimya

Bu ders temel kimya bilgilerini ve kimyanın mühendislik alanındaki uygulamalarını kapsamaktadır. Ders içeriği madde ve özellikleri, belirsizlik ve anlamlı rakamlar, boyut analizi, atom ve atom teorisi, kimyasal reaksiyonlarda kütle ilişkisi, sulu çözelti kimyası, gazlar, termodinamik, atomun elektronik yapısı, periyodik tablo, kimyasal bağlar, sıvılar-katılar, çözeltilerin fiziksel özellikleri, termodinamik ve elektrokimya konularını içermektedir.

Önkoşul:   -
Kredi: 4    AKTS: 6

BIO 102- Biyoloji

Bu ders mühendislik öğrencilerine, mühendislik perspektivinden, yaşayan canlıların temel biyolojik mekanizmalarının aktarılmasını ve mühendislik öğrencilerinin biyolojik sorunları ve/veya problemlerini çözmelerine teşvik etmeyi sağlamaktır. Ders içeriği hücre, genetik, evrim, bitki biyolojisi,  hayvan biyolojisi, ve ekoloji konularını içermektedir.

Önkoşul:   -
Kredi: 3    AKTS: 4

IE 102-Endüstri Mühendisliğine Giriş

Bu ders ana Endüstri Mühendisliği kavramlarını; pek çok alt konu ile birlikte üretim ve servis işlemlerini içerir. Ders içeriği, öğrencilerin izleyen yıllarda alabilecekleri tüm zorunlu dersleri içerir, temel terminoloji verir ve öğrencileri bu konuların temelleriyle tanıştırır.

Önkoşul:   -
Kredi: 2    AKTS: 2

ENEN 101-Mühendislik  için İngilizce I

“Cambridge English for Engineering” kişinin iş arkadaşları ve müşterilerle kendine daha güvenli ve daha etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlayarak iletişim becerilerini ve mühendislik alanına özgü İngilizce bilgisini geliştirir. Kitaptaki on ünite prosedür ve önlemler, gözetim ve denetleme ve mühendislik tasarımı gibi tüm mühendislik alanlarında ortak olan konuları kapsamaktadır. Teknik problemleri tanımla ve çözüm önermekten çizimlerle çalışmaya kadar olan özgün aktiviteler dersi ilişkili ve motive edici kılar. Kitap, ders okutmanları tarafından hazırlanan ve içeriğinde ek materyal olan bir kitapçık ile desteklenmektedir. Öğrencilerin, derse ve sınıf içi tartışmalara katılarak özel-akademik İngilizce becerilerini geliştirmesi beklenmektedir. Ayrıca, kendilerinin ve/veya derslerine giren hocalarının seçtiği konu ile ilgili bir sözel sunum yapacaklardır. Bu dersin sonunda, öğrenciler aşağıda belirtilen öğrenim çıktılarını gerçekleştirmiş olacaklardır.

Önkoşul:   -
Kredi: 4    AKTS: 4

ENEN 102-Mühendislik için İngilizce II

“Cambridge English for Engineering” kişinin iş arkadaşları ve müşterilerle kendine daha güvenli ve daha etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlayarak iletişim becerilerini ve mühendislik alanına özgü İngilizce bilgisini geliştirir. Kitaptaki on ünite prosedür ve önlemler, gözetim ve denetleme ve mühendislik tasarımı gibi tüm mühendislik alanlarında ortak olan konuları kapsamaktadır. Teknik problemleri tanımla ve çözüm önermekten çizimlerle çalışmaya kadar olan özgün aktiviteler dersi ilişkili ve motive edici kılar. Kitap, ders okutmanları tarafından hazırlanan ve içeriğinde ek materyal olan bir kitapçık ile desteklenmektedir. Öğrencilerin, derse ve sınıf içi tartışmalara katılarak özel-akademik İngilizce becerilerini geliştirmesi beklenmektedir. Ayrıca, kendilerinin ve/veya derslerine giren hocalarının seçtiği konu ile ilgili bir sözel sunum yapacaklardır. Bu dersin sonunda, öğrenciler aşağıda belirtilen öğrenim çıktılarını gerçekleştirmiş olacaklardır.

Önkoşul:   ENEN 101
Kredi: 4    AKTS: 4

HIST 101-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I

Öğrencilere Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile başlayan süreçte Türkiye’de yaşanan değişimler, gelişmeler ve önemli olaylar dünyadaki gelişmeler bağlamında aktarılır.

Önkoşul:   -
Kredi: 2    AKTS: 2

HIST 102-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II

Öğrencilere Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar geçen süreçte Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler dünyada meydana gelen 2.Dünya Savaşı, Soğuk Savaş vb. önemli olaylar bağlamında aktarılır.

Önkoşul:   HIST 101

Kredi: 2    AKTS: 2

ME 112- Teknik Resim II 

Derste kullanılacak çizim malzemeleri ve malzemelerin kullanımı, Teknik Resim ve Tasarı Geometri’nin tanımı, İzdüşüm kavramı, İzdüşüm çeşitleri, Perspektif, Epürün elde edilmesi, Noktanın izdüşümleri, Doğru çeşitleri ve izdüşümleri, 3 boyutlu cisimlerin izdüşümleri, Çizgi çeşit ve kalınlıkları, Ölçek kavramı, Ölçülendirme kuralları, Kalınlaştırma yöntemleri; Plan ve kesit kavramı, Autocad’in tanımı ve çizim ortamı, Dosya açma, dosya birleştirme; farklı türdeki dosyalarla ortak çalışma komutları, İki boyutlu çizimler; Çizim komutları, Nesne düzeltme ve düzenleme komutları, Görüntü kontrol komutları, Katmanlar, Ölçülendirme ayarları ve ölçülendirme, Blok hazırlama, kütüphane oluşturma ve kullanma komutları, Yazı ve tarama komutları, Çıktı alma.

 

Önkoşul:   -
Kredi: 3    AKTS: 3

GEN 200 – Mühendislik Ekonomisi
Bu ders, öğrencileri üretim sistemlerinin modellemesi ve analizi konusunda bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir. Üretim sistemlerinin doğasını ve bağlamını ve bir sistem ömrü boyunca çeşitli aşamalardaki kilit karar alanlarını anladıktan sonra, özellikle tasarım aşamasına ilişkin stratejik, uzun menzilli konular üzerine odaklanılacaktır. Modern imalat ortamlarında karşılaşılan geniş bir tasarım yelpazesi, çeşitli niceliksel yöntemler ve modelleme yaklaşımlarıyla ele alınacaktır.

Önkoşul: -
Kredi: 3    AKTS: 4

 

MATH 201 – Doğrusal Cebir         
Lineer cebirin temel kavramları, Lineer denklem sistemlerinin çözümleri, vektörler ve matrisler, vektör altuzaylar, lineer bağımsızlık ve taban, determinantlar, karakteristik değer ve karakteristik vektörler, diğer konu ve uygulamalar.

Önkoşul:  
Kredi: 4    AKTS: 5

MATH 202 - Diferansiyel Denklemler
Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin incelenmesi , varlık ve teklik teoremi/ Birinci mertebeden çeşitli diferansiyel denklemlerin çözümleri ve uygulamaları/ Yüksek mertebeden değişken katsayılı ve sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler için temel teoremler/ Sabit katsayılı lineer denklemler için belirsiz katsayılar ve operatör yöntemi/ Parametrelerin değişimi yöntemi/ Mertebe düşürme yöntemi/ Değişken dönüştürmesi yöntemi/ Euler-Cauchy diferansiyel denklemi/ Yüksek mertebeden tam diferansiyel denklemler/ Laplace Yöntemi ile başlangıç değer problemlerinin çözümü/Lineer diferansiyel denklem sistemleri.
Önkoşul:  
MATH 102
Kredi: 4    AKTS : 5

 

IE 201 - Yöneylem Araştırması I
Yöneylem araştırmasına giriş, Doğrusal programlama, Tamsayı değişkenli doğrusal programlama modelleri, Ulaştırma modelleri, Ağ modelleri, diğer optimizasyon modelleri

Önkoşul:   MATH 101

Kredi: 3    AKTS: 5

IE 202 -Yöneylem Araştırması II

Doğrusal Programlama Problemi, Matris Gösterimi, Aşırı Nokta Teoremi, Basit Çözümler, Simpleks Yöntemi, Yapay değişkenler, Dualite, Dualite Teoremi, Duyarlılık Analizi, Tamsayılı Programlama Problemleri, Kesme Düzlem Yöntemleri, Dal ve sınır Yöntemleri, Diğer Optimizasyon Yöntemleri

Önkoşul:   MATH 201 ve IE 201

Kredi: 3    AKTS: 5

IE 203-Mikroekonominin Temelleri

Dersin başında kıtlık iktisadi sorunun temeli olarak vurgulanacak, iktisadi sistemin çözmek zorunda olduğu sorunların dökümü yapılacak ve piyasa sisteminin bu sorunların çözümünde oynadığı rol incelenecektir. Bunu takiben fırsat maliyeti kavramı ve üretim olanakları eğrisi irdelenecektir. Marjinal maliyet ve marjinal fayda kavramlarının vurgulanmasından sonra sıra mikro iktisadın standart konularına gelecektir. Bunlar şöyle sıralanabilir: arz ve talep yasaları, arz ve talep esnekliği, tüketici teorisi, üretim ve maliyet teorileri. Dersin son bölümünde tam rekabet şartlarında kar maksimizasyonu varsayımı altında çalışan firma ile tekel tezat teşkil eden piyasa türleri olarak incelenecek ve bu piyasa türlerinin iktisadi refah bağlamında ne gibi sonuçlara yol açtığı belirtilecektir.

Önkoşul:   MATH 101

Kredi: 4    AKTS: 5

MATH 211- Mühendisler için Olasılık ve İstatistik 
Verilerin grafiksel gösterimleri; Olasılık Aksiyomları; Bayes teoremi; Kesikli dağılımlar (geometrik, binom, poisson); Sürekli Dağılımlar (normal, üstel, weibull); Nokta ve aralık tahmini; Olasılık fonksiyonları; bir ya da iki nüfus oranları, ortalamaları ve varyansları için Hipotez testleri.

Önkoşul: -
Kredi: 3    AKTS: 5

IE 212    - İstatistiksel Modeller (Statistical Models) 
İstatistiksel Modellere Giriş, Nokta Kestirimi, İstatistiksel Aralıklar, Hipotez Testleri, Basit Doğrusal Regresyon ve Korelasyon, Varyans Analizi, Çoklu Doğrusal Regresyona Giriş, Deney Tasarımına Giriş


Önkoşul:  MATH 211
Kredi: 3    AKTS: 5

IE 291    Yaz Stajı I
Şirketi staj yapmak için araştırmak, Staj çalışması yapmak için bir şirkete başvurmak, Staj için gerekli belge ve belgeleri hazırlamak ve bunları ilgili birime göndermek, Endüstri Mühendisliği tarafından onaylanmış bir şirkette staj yapmak, bilgi ve deneyimleri yazmak.

Önkoşul: -
Kredi: 0   AKTS: 0

MATH 300-Mühendisler için Sayısal Analiz

Eşitliklerin köklerinin bulunması, doğrusal ve doğrusal olmayan denklem takımlarının çözümü, interpolasyon, fonksiyonların türev ve integrallerinin alınması, bayağı diferansiyel eşitliklerin çözümü, bilinen bir dizi değer için uygun bir eğri uydurulması, sayısal optimizasyon

Önkoşul: MATH 101 ve MATH 201
Kredi: 3    AKTS: 5

IE 301 -Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular

Verileri olan problemi tanımlamak, araştırma makalesi ve problemlerini okumak ve anlamak, proje için en uygun yöntemi seçmek ve bir araştırmayı araştırma makalesi formatında rapor etmek.

Önkoşul:  IE 201 ve MATH 211

Kredi: 2    AKTS: 2

IE 303-Yöneylem Araştırması III

Doğrusal Olmayan Programlama ve Ağ Modellerine Giriş, En Kısa Yol Problemleri, Maksimum Akış Problemleri, CPM ve PERT, Minimum Maliyetli Ağ Akış Problemleri, Tek Değişkenli NLP'lerin Çözümü, Altın Bölüm Araştırması, Sınırsız Maximizasyon ve Çok Değişkenli Minimizasyon En Dik Çıkış ve Lagrange Çarpanları, Diğer NLP Yöntemleri

Önkoşul:  MATH 211 ve IE 202
Kredi: 3      AKTS: 6

IE 304- Tesis Planlama ve Tasarımı

Bu ders, saha yerleşimi, tesis gereksinimlerinin hesaplanması, üretim faaliyeti, üretim dışı aktivite, malzeme taşıma, depolama sistemleri ve grup teknolojisi düzeni gibi konular dahil olmak üzere tesis yerleşimindeki problemleri çözmek için tasarım tekniklerini kapsar. Ayrıca bilgisayar destekli düzen tasarım teknikleri ve tasarım yazılımının değerlendirilmesi de yer almaktadır.

Önkoşul:   IE 202

Kredi: 3    AKTS: 7

IE 312    - Kalite Kontrol Mühendisliği
Modern kalite kontrol teknikleri ve istatistiksel süreç kontrol sistemlerinin tasarımını, kabul örnekleme ve süreç iyileştirmeyi sunar.

Önkoşul:   IE 212
Kredi: 3    AKTS: 7

IE 361-Üretim Planlama ve Kontrol

Bu ders, öğrencileri üretim sistemlerinin modellemesi ve analizi konusunda bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir. Üretim sistemlerinin doğasını ve bağlamını ve bir sistem ömrü boyunca çeşitli aşamalardaki kilit karar alanlarını anladıktan sonra, özellikle tasarım aşamasına ilişkin stratejik, uzun menzilli konular üzerine odaklanılacaktır. Modern imalat ortamlarında karşılaşılan geniş bir tasarım yelpazesi, çeşitli niceliksel yöntemler ve modelleme yaklaşımlarıyla ele alınacaktır.

Önkoşul:  IE 201 ve MATH 211
Kredi: 3    AKTS: 6

IE 381-Simülasyon
Sanayi ve hizmet kuruluşlarındaki karmaşık sistemlerin simülasyon uygulamaları bu dersin odak  noktasıdır. Ders konuları bir veya daha fazla üst düzey bilgisayar paketlerinde modelleme ve programlama simülasyonlarını;girdi olasılık dağılımı modellemesi; rasgele sayılar üretmek; simülasyon çıktı verilerinin istatistiksel analizi.
Önkoşul:  IE 212
Kredi: 4    AKTS: 7

IE 391-Yaz Stajı II

Şirketi staj yapmak için araştırmak, Staj çalışması yapmak için bir şirkete başvurmak, Staj için gerekli belge ve belgeleri hazırlamak ve bunları ilgili birime göndermek, Endüstri Mühendisliği tarafından onaylanmış bir şirkette staj yapmak, bilgi ve deneyimleri yazmak Rapor formatına göre stajyerlik.

Önkoşul:  -
Kredi: 0    AKTS: 0

ENEN 401- Teknik Yazım ve Sunum

Önkoşul:  -
Kredi: 3    AKTS: 3

GEN 401- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I

Ders kapsamında öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesi, iş hayatında görev, sorumluluk ve yasal hakları işlenmekte ve öğretilmektedir. Ayrıca sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışılması için farkındalık ve iş güvenliği kültürü kazandırmak hedeflenmektedir.  6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu , 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ders kapsamında işlenmektedir.  

Önkoşul:  -

Kredi: 2    AKTS: 2

GEN 402- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 2

Ders kapsamında öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal ve uluslararası yapıları öğrenip anlayarak bilinçlenmesi, iş hayatında görev, sorumluluk ve yasal haklarını öğrenmesi ve uygulamalı olarak durumlar karşısında yapılması gerekenleri listeleyecek seviyeye gelmesi sağlanmaktadır. Ayrıca sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışılması için farkındalık ve iş güvenliği kültürü kazandıracak uygulamaları araştırması, öğrenmesi ve uygular konuma gelmesi hedeflenmektedir. 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ders kapsamında işlenmektedir.

Önkoşul:  GEN 401

Kredi: 2    AKTS: 2

GEN 404-İnovasyon ve Girişimcilik

Önkoşul: -

Kredi: 2    AKTS: 2

IE 491 –Bitirme Projesi I

Bu ders öğrenciye açık bir mühendislik problemini çözmek için gerekli altyapıyı tanıtır. Bu nedenle, öğrencileri gerçek bir mühendislik problemini çözmek için program boyunca edindikleri tüm bilgi ve becerileri gerçekten uyguladıkları Bitirme Projesi II dersine hazırlayan bir ders olarak kabul edilebilir.

Önkoşul: -

Kredi: 0    AKTS: 2

IE 492 –Bitirme Projesi II
Öğrenciler, gerçek bir mühendislik problemini çözmek için program boyunca edinmiş oldukları tüm bilgi ve becerilerini uygularlar. Proje yönetimi, yazılım tasarımı ve uygulaması, değerlendirme ve değerlendirme metodolojisi, teknik yazı ve sunumda edinilen becerilerin uygulanmasını içerir.

Önkoşul:  IE 491
Kredi: 0    AKTS: 6

BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER

IE 240-Endüstri 4.0’a Giriş

Endüstri 4.0 , siber-fiziksel sistemler ile süreçlerin takibi ve insan gücünün fiziksel olarak desteklenmesi, sanal fabrika ortamlarının oluşturulması, nesnelerin birbirleriyle ve insanlarla iletişime geçerek ve bu sayede merkezi olmayan işbirlikçi kararların verilmesini hedeflemektedir. Bu ders öğrencilere Endüstri 4.0 bileşenleri olan şu alanlarda yetkinlik kazandırılması hedeflenmiştir: Nesnelerin İnterneti ve Uygulamaları, Akıllı ve İşbirlikçi Robotlar, Büyük Veri ve Analizleri, Sanal Gerçeklik, Çağdaş Üretim Sistemleri ve Teknolojiler, Yapay Zeka, Üretimde Akıllı Yazılımlar, Siber Güvenlik, Siber-Fiziksel Sistemler, Bulut Bilişim, Modelleme ve Simülasyon.

Önkoşul:    -
Kredi: 3    AKTS: 6

IE 349-Blok zincirleri:Vaka Çalışmaları

Blockchain, uzun yıllar hukuk ve ticareti etkileyecek en önemli teknolojilerden biridir. Blockchain ayrıca, teknoloji, iş ve hukukun kesişim noktasında yeni soruları ve fırsatları bir araya getiren en disiplinlerarası alanlardan biridir. Bu ders disiplinler arası doğayı kullanmak için tasarlanmıştır. Blockchain'in arkasındaki teknolojiye genel bir bakış sunulacak ve teknoloji, iş ve hukuk alanındaki mevcut ve potansiyel gerçek dünya uygulamalarını açıklanacaktır.

Önkoşul:    -
Kredi: 3    AKTS: 6

IE-350-Endüstriyel Nanoteknoloji

Bu ders nanoteknolojinin farklı endüstri alanlarında güncel uygulamalarını konu almaktadır.

Önkoşul:    -
Kredi: 3    AKTS: 6

IE 401-Endüstri 4.0 Konuları

Endüstri 4.0 , siber-fiziksel sistemler ile süreçlerin takibi ve insan gücünün fiziksel olarak desteklenmesi, sanal fabrika ortamlarının oluşturulması, nesnelerin birbirleriyle ve insanlarla iletişime geçerek ve bu sayede merkezi olmayan işbirlikçi kararların verilmesini hedeflemektedir. Bu ders öğrencilere Endüstri 4.0 bileşenleri olan şu alanlarda yetkinlik kazandırılması hedeflenmiştir: Nesnelerin İnterneti ve Uygulamaları, Akıllı ve İşbirlikçi Robotlar, Büyük Veri ve Analizleri, Sanal Gerçeklik, Çağdaş Üretim Sistemleri ve Teknolojiler, Yapay Zeka, Üretimde Akıllı Yazılımlar, Siber Güvenlik, Siber-Fiziksel Sistemler, Bulut Bilişim, Modelleme ve Simülasyon. Bunun yanında Endüstri 4.0’ın stratejik yapı, ekonomik, sosyal, beşeri ilişkiler açısından günümüze etkisi konuları da ders içeriği kapsamındadır.

Önkoşul:    -
Kredi: 3    AKTS: 6

IE 405-Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

Karar vermede temel kavramlar; karar verme modelleri; karar verme kurallarının uygulanması; kararların değerlendirilmesi; AHP; ANP; TOPSİS; VIKOR.

Önkoşul:    IE 201 ve IE 202
Kredi: 3    AKTS: 6

IE 407-Endüstri Mühendisliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Genel endüstriyel kazaları, kaza türlerini ve nedenlerini belirlemek, mühendislik prensiplerinin veya idari programların uygulanması yoluyla endüstriyel tehlikeleri kontrol etme metotlarını belirlemek, uygulanan kontrol yöntemlerinin etkinliğini değerlendirmek, FMEA, Fine-Kinney ve diğer risk analizi yöntemleri uygulanmaktadır.

Önkoşul:    IE 201 ve IE 202
Kredi: 3    AKTS: 6

IE 411 – Mühendislikte Karar Destek Sistemleri
Karar Destek Sistemlerine Giriş, Elektronik Tablo Modellemenin Temelleri, Veri ve Modellerle Çalışma, Visual Basic Uygulaması, VBA ile Optimizasyonun Uygulanması
Önkoşul:    CS 101 
Kredi: 3    AKTS: 6

IE 412 – Öngörme Yöntemleri ve Uygulamaları
Öngörme birçok endüstride kullanılması gereken ve planlamalara temel teşkil edecek önemli bir işlemdir. Bu derste öngörme amaçlı kullanılan temel sayısal teknikler öğretilecektir.  Derste zaman serisi analizleri, exponential smoothing, regression ve Box-Jenkins modelleri ve bunların üretim ve servis sektörlerinde uygulamaları öğretilecektir. 
Önkoşul:    IE 212 
Kredi: 3    AKTS: 6

IE 413-Dijital Dönüşüm Paradoksu  

Dijital dönüşüm, mevcut ve gelecekteki değişimler göz önünde bulundurularak, dijital teknolojilerin bir karışımının değişikliklerini ve fırsatlarını ve bunların toplum üzerindeki hızlandırıcı etkilerini stratejik ve öncelikli bir şekilde tamamen değerlendirmek için iş ve organizasyonel faaliyetlerin, süreçlerin, yetkinliklerin ve modellerin derinlemesine dönüştürülmesidir. Teknoloji yönetimi ise kuruluşların rekabet avantajı yaratmak için teknolojik temellerini yönetmelerini sağlayan bir dizi yönetim disiplinidir. Bu derste, dijital dönüşümü yönetmek ve bu değişimle ilişkili ikincil ve üçüncül etkileri incelemekle ilişkili eleştirel düşünme ve akıl yürütmeyi oluşturmak için tasarlanmıştır. Teknolojik fırsatları nasıl daha iyi seçeceklerini ve bu teknolojilerin başarılı olmasını engelleyen organizasyonel zorlukları nasıl anlayacaklarını anlayacaklardır. Sınıf, örnek olay incelemelerinden oluşur. Bu nedenle, öğrencilerden firmayı bir bütün olarak görmeleri ve işin çeşitli fonksiyonel alanlarını ve dış etkenlerini analiz etmeleri istenecektir.  
Önkoşul:    -  
Kredi: 3    AKTS: 6  

IE 417 -Sayısal Endüstri Mühendisliği

Bu ders, temel endüstri mühendisliği yöntemlerini ve bunların gerçek mühendislik problemlerine nasıl uygulanacağını anlamaya odaklanmaktadır. Pratik problemleri çözmek için MATLAB programını kullanıyoruz. Kapsanan konular şunlardır: envanter modeli, tesis planlama Knapsack Problemi, Traveling Saleman Problemi, Çizelgeleme, en kısa yol, ağ modelleri, Doğrusal / doğrusal olmayan modeller.

IE 419-Bağımsız Çalışma I

 

Ders, araştırmanın genel ilkelerini ve projeler için veri toplamayı öğretmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, ders öğrencileri endüstriyel ihtiyaçlara göre belirlemeye ve analiz etmeye hazırlar.

Önkoşul: -     
Kredi: 3    AKTS: 6 

IE 420-Bağımsız Çalışma II

 

Ders, araştırmanın genel ilkelerini ve projeler için veri toplamayı öğretmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, ders öğrencileri endüstriyel ihtiyaçlara göre belirlemeye ve analiz etmeye hazırlar.

Önkoşul: -     
Kredi: 3    AKTS: 6 

IE 428 – Bulanık Mantığa Giriş

Bulanık kümelerin temelleri, bulanık kurallar, karar verme sistemleri, bulanık kontrol sistemleri, bulanık küme ve sayıları kullanarak optimizasyon ve ileri konular. Endüstri mühendisliği uygulamaları için algoritmalar ve yöntemler, Nöro-bulanık sistemler (ANFIS).

Önkoşul:   -
Kredi: 3    AKTS: 6

 

IE 431 – Çizelgeleme
Bu ders, hem imalat hem de servis organizasyonlarında ortaya çıkan çok çeşitli zamanlama problemlerine giriş niteliğindedir. Temel ilkelerden başlayarak algoritmalara ve bilgisayarlı zamanlama sistemlerine giden çeşitli zamanlama teknikleri incelenecektir. Üretim çizelgelemesinde, proje yönetiminde ve servis çizelgelemesinde ortaya çıkan problemlere uygulanan teknikler uygulanacaktır. Öğrenci bir çeşit zamanlama problemi içeren bir durumla karşılaştığında nereye bakacağını ve neyi görmeyi bekleyebileceğini bildiği pozisyona getirme amacı ile pratiklik üzerinde durulur.


Önkoşul:    IE 201 
Kredi: 3    AKTS: 6

IE 432 – Kuyruk Teorisi
Kuyruk teorisinin teorik temelleri, modelleri ve teknikleri. İleri seviye kuyruk sistemleri ve kuyruk ağları vasıtasıyla başlangıcın sıkı muamele edilmesi. Konular Moarkov yenileme  ve yarı yenilenen süreçleri içerir.

Önkoşul:     IE 303
Kredi: 3    AKTS: 6

IE 433 –Dinamik programlama
Dinamik Programlamaya Giriş, en kısa yol problemleri, Kaynak dağılımı (Yatırımlar dahil), Sırt Çantası Problemleri, Ekipman Değiştirme, Karar Ağaçları ve Dinamik Programlama Ağları, Stokastik Dinamik Programlama
Önkoşul:    IE 201
Kredi: 3    AKTS: 6

IE 434 – Stokastik Programlama
Birçok optimizasyon problemi, nihai sonucun gelecekteki rasgele bir olaya bağlı olduğu belirsizliği içerir. Stokastik programlama, belirsizlik varlığında karar verme ile ilgilidir. Konular, optimizasyon problemlerinde modellenme belirsizliği, stokastik programlama algoritmaları ve yaklaşım ve örnekleme yöntemlerini içermektedir. Tartışılan başvurular portföy optimizasyonunu içerecektir.
Önkoşul:    IE303
Kredi: 3    AKTS: 6

IE 441-Endüstri Mühendisliği Uygulamaları I

Son sınıf öğrencilerinin endüstri mühendisliğindeki profesyonel yaşam hakkında bilgilendirilmesi. Uygulamalı endüstri mühendisleri tarafından verilen derslere bağlı olarak, öğrencilerin eğitimleri sırasında aldıkları dersler arasındaki bağlantının kurulması ve endüstri mühendisliği teknik ve yaklaşımlarının gerçek hayattan örneklerle uygulanması.

IE 442-Endüstri Mühendisliği Uygulamaları II

 

Son sınıf öğrencilerinin endüstri mühendisliğindeki profesyonel yaşam hakkında bilgilendirilmesi. Uygulamalı endüstri mühendisleri tarafından verilen derslere bağlı olarak, öğrencilerin eğitimleri sırasında aldıkları dersler arasındaki bağlantının kurulması ve endüstri mühendisliği teknik ve yaklaşımlarının gerçek hayattan örneklerle uygulanması.

IE 460 – Uyarlamalı Optimizasyon
Uyarlamalı aramaya giriş, benzetimli tavlama, genetik algoritma, tabu arama, karınca koloni yöntemi, parçacık sürüsü optimizasyonu, kısıtlamayla başa çıkma konusuna giriş
Önkoşul:    CS 101 ve IE 202
Kredi: 3    AKTS: 6

 

IE 461 – İleri Optimizasyon Yöntemleri
Doğrusal, doğrusal olmayan ve karışık-tamsayı programlama, dinamik programlama, ağ modelleme ve meta sezgisel gibi çeşitli optimizasyon yöntemlerinin ve çeşitli platformlardaki uygulamalarının detaylı analizi bu derste verilmektedir.
Önkoşul:    IE 202
Kredi: 3    AKTS: 6

IE 462 – Hesaplamalı Optimizasyon
Doğrusal olmayan programlamaya giriş. Doğrusal olmayan programlama için modeller, metotlar algoritmalar ve bilgisayar teknikleri çalışılıyor. Geçici optimizasyon metotlarını bu metodları uygulayarak ve ticari yazılımlı deneyimler vasıtasıyla öğrenciler inceleyecek. Farklı bölümden olanlar pratik optimizasyon yeteneklerini bu derste öğrenecekler. Bu dersin projesi kendi ilgilendikleri alanlarla ilgili optimizasyon metotlarını keşfetme imkanı verecek.
Önkoşul:    IE 202
Kredi: 3    AKTS: 6

IE 470-Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Yönetimi

Dijital dönüşüm, mevcut ve gelecekteki değişimler göz önünde bulundurularak, dijital teknolojilerin bir karışımının değişikliklerini ve fırsatlarını ve bunların toplum üzerindeki hızlandırıcı etkilerini stratejik ve öncelikli bir şekilde tamamen değerlendirmek için iş ve organizasyonel faaliyetlerin, süreçlerin, yetkinliklerin ve modellerin derinlemesine dönüştürülmesidir. Teknoloji yönetimi ise kuruluşların rekabet avantajı yaratmak için teknolojik temellerini yönetmelerini sağlayan bir dizi yönetim disiplinidir. Bu derste, dijital dönüşümü yönetmek ve bu değişimle ilişkili ikincil ve üçüncül etkileri incelemekle ilişkili eleştirel düşünme ve akıl yürütmeyi oluşturmak için tasarlanmıştır. Teknolojik fırsatları nasıl daha iyi seçeceklerini ve bu teknolojilerin başarılı olmasını engelleyen organizasyonel zorlukları nasıl anlayacaklarını anlayacaklardır. Sınıf, örnek olay incelemelerinden oluşur. Bu nedenle, öğrencilerden firmayı bir bütün olarak görmeleri ve işin çeşitli fonksiyonel alanlarını ve dış etkenlerini analiz etmeleri istenecektir.

Önkoşul:    -
Kredi: 3    AKTS: 6

IE 472 – Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarik zinciri yönetimine giriş, strateji, ürün ve kapasite, üretim ve hizmet süreçleri, tedarik zinciri süreçleri, küresel tedarik ve tedarik, arz ve talep planlaması ve kontrolü.

Önkoşul:    IE 361 
Kredi: 3    AKTS: 6

IE 473 – Yalın Üretim
Bu ders lisans öğrencilerine ve pratik mühendislere yalın üretim ilkeleri ve uygulamalarını tanıtır. Endüstri mühendisleri ve operasyonel performansı sürekli olarak iyileştirmekten sorumlu olan diğerleri, şirketleri, müşterileri ve üretim ortakları için hızlı, esnek, odaklanmış ve arkadaşça sistemler geliştirmelidir. Bu ders öğrenciye, gelişiminin ardındaki arka planı ve üretim sistemlerinin değerlendirme ve değerlendirmelerinin nasıl yapıldığını açıklayan yalın üretime giriş sağlayacaktır. Yalın üretim araç ve teknikleri anlatılacak ve bazı durumlarda simülasyon alıştırmalarında gösterilecektir. Çalışanların katılımı, gelişim ekipleri, eğitim ve kültür ile ilgili konular sunulacaktır. Yalın süreç uygulamasının planlanması ve sürdürülebilir iyileştirmelerin gerekliliği tartışılacaktır. İmalat ve iş süreçlerinde uygulama örnekleri sunulacaktır.
Önkoşul:    -
Kredi: 3    AKTS: 6

IE 474 – Lojistik
Tedarik zinciri işletim prensipleri ve ilkeleri (yani, materyallerin ve lojistik yönetiminin temelleri). Ürün ve hizmetler için tedarik zinciri yönetiminin dinamik doğasını araştırır ve analiz eder ve küresel ekonominin yönetim süreci üzerindeki etkisini ele alır. Kurs, müşteri hizmetleri, kalite, lojistik, envanter yönetimi ve entegre tedarik zinciri yönetimi stratejileri içeren tedarik zinciri tasarımı teorisinde sağlam bir temel oluşturmaktadır. Tahmin, erteleme, tedarik (özellikle küresel kaynak yaratma) ve ağ tasarımı içerir ve vaka ile bu kavramları gösterir.
Önkoşul: -   
Kredi: 3    AKTS: 6