Endüstri mühendisliği; insan, donanım, makine ve bilişimden doğan sistemlerin tasarımı, kurulması ve geliştirilmesi ile ilgilenir. Temel amacı, “kıt kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak” olarak özetlenebilir. Bir endüstri mühendisi kurum içinde var olan problemleri matematiksel olarak modeller, bu modeller üzerinden çözümler geliştirir, elde edilen çözümlerin analizini yapar, bilgiye dayalı, güvenilir raporlar oluşturur, karar verici konumundaki yönetimin daha isabetli kararlar verebilmesini sağlar. Böylece eğitimi süresince kazandığı tüm bu yetiler sayesinde bünyesine dahil olacağı her türlü şirket için olumlu katkı sağlayacak ve şirket içinde vazgeçilmez bir konuma ulaşacaktır. Endüstri mühendisleri üretimden, bilgi teknolojilerine, eğitimden danışmanlığa, telekomünikasyondan enerjiye, sağlıktan turizme, lojistikten, bankacılık ve finansa kadar çok değişik sektörlerde; problem tanımlama, çözüm seçenekleri türetme, karar verme ve çözümden oluşan mühendislik problemleri doğrultusunda tasarımlar yapar.