Endüstri mühendisliği; insan, donanım, makine ve bilişimden doğan sistemlerin tasarımı, kurulması ve geliştirilmesi ile ilgilenir. Temel amacı, “kıt kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak” olarak özetlenebilir. Bir endüstri mühendisi kurum içinde var olan problemleri matematiksel olarak modeller, bu modeller üzerinden çözümler geliştirir, elde edilen çözümlerin analizini yapar, bilgiye dayalı, güvenilir raporlar oluşturur, karar verici konumundaki yönetimin daha isabetli kararlar verebilmesini sağlar. Böylece eğitimi süresince kazandığı tüm bu yetiler sayesinde bünyesine dahil olacağı her türlü şirket için olumlu katkı sağlayacak ve şirket içinde vazgeçilmez bir konuma ulaşacaktır. Endüstri mühendisleri üretimden, bilgi teknolojilerine, eğitimden danışmanlığa, telekomünikasyondan enerjiye, sağlıktan turizme, lojistikten, bankacılık ve finansa kadar çok değişik sektörlerde; problem tanımlama, çözüm seçenekleri türetme, karar verme ve çözümden oluşan mühendislik problemleri doğrultusunda tasarımlar yapar.

Fakültemizde lisans eğitimi dört yıl (sekiz yarıyıl) olup, eğitim dili %100 oranında İngilizcedir. Ayrıca denklik ve yatay geçiş yoluyla da bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir. Erasmus ile yurtdışı öğrenci değişim programları bölümümüzde uygulanmakta olup, yurt dışındaki üniversitelerden öğrenciler kabul edilmektedir.

Bölümümüz bünyesinde Endüstri Mühendisliği temel alanına ilişkin Yöneylem Araştırması, Optimizasyon, Ergonomi, Benzetim, Sistem Mühendisliği gibi dersler ile birlikte özellikli alanlarda uzmanlaşma yolunu açan Çizelgeleme, Tedarik Zinciri, Veri Madenciliği gibi seçmeli derslerimiz de bulunmaktadır. Bölümümüzde 7 öğretim üyesi, 1 görevlendirme (40-b) ile ders veren öğretim görevlisi, 7 araştırma görevlisi olmak üzere 15 akademik personel bulunmaktadır.

Bu programın amacı; sistem yaklaşımı çerçevesinde bilimsel yöntemleri kullanarak karşılaştığı endüstri mühendisliği problemlerini çözebilecek; üretim, hizmet ve sosyoekonomik sistemleri analiz edebilecek, tasarlayabilecek ve iyileştirebilecek; iş hayatı ile ilgili kariyer planlarını oluşturabilecek; yaşam boyu öğrenme bilinci ile kendini sürekli yenileyebilecek; evrensel bilginin üretimi konusunda akademik çalışmalar yapabilecek endüstri mühendisleri yetiştirmektir.