Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
1. DÖNEM
CS 101 Programlamaya Giriş I 4 6
ENEN 101 Mühendislik İçin İngilizce I 4 4
MATH 101 Matematik I 5 6
PHYS 101 Fizik I 3 4
PHYS 101L Fizik I- Laboratuvar 1 2
CHEM 101 Genel Kimya 4 6
TURK 101 Türk Dili I 2 2
2. DÖNEM
CS 102 Programlamaya Giriş II 4 6
ENEN 102 Mühendislik İçin İngilizce II 4 4
MATH 102 Matematik II 5 6
PHYS 102 Fizik II 3 4
PHYS 102L Fizik II Laboratuvar 1 2
BIO 102 Biyoloji 3 4
TURK 102 Türk Dili II 2 2
IE 102 Endüstri Mühendisliğine Giriş ve Etik 2 2
3. DÖNEM
IE 201 Yöneylem Araştırması I 3 5
IE 203 Mikroekonominin Temelleri 4 5
NDAE XXX Bölüm Dışı Alan Seçmeli 3 4
HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 2
GEN 200 Mühendislik Ekonomisi 3 4
MATH 201 Doğrusal Cebir 4 5
MATH 211 Mühendisler için Olasılık ve İstatistik 3 5
4. DÖNEM
IE 212 İstatistiksel Modeller 3 5
IE 202 Yöneylem Araştırması II 3 5
ME 122 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 3 3
DAE XXX Alan içi Seçmeli 3 5
HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 2
MATH 202 Diferansiyel Denklemler 4 5
NAE XXX Alan Dışı Seçmeli 3 5
5. DÖNEM
IE 381 Simülasyon 4 7
IE 313 Üretim Planlama ve Kontrol 3 6
IE 301 Endüstri Mühendisliği Seminerleri 2 2
NDAE XXX Bölüm Dışı Alan Seçmeli 3 4
DAE XXX Alan içi Seçmeli 3 6
IE 291 Yaz Stajı I 0 0
MATH 300 Mühendisler için Sayısal Analiz 4 5
6. DÖNEM
IE 312 Kalite Kontrol Mühendisliği 3 7
IE 304 Tesis Planlama ve Tasarımı 3 7
IE 306 Yöneylem Araştırması III 3 6
DAE XXX Alan içi Seçmeli 3 6
NAE XXX Alan Dışı Seçmeli 3 4
7. DÖNEM
DAE XXX Alan içi Seçmeli 3 6
DAE XXX Alan içi Seçmeli 3 6
NDAE XXX Bölüm Dışı Alan Seçmeli 3 6
IE 391 Yaz Stajı II 0 0
ENEN 401 Teknik Yazım ve Sunum 3 3
GEN 401 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I 2 2
IE 491 Bitirme Projesi I 0 2
NAE XXX Alan Dışı Seçmeli 3 5
8. DÖNEM
NAE XXX Alan Dışı Seçmeli 3 5
GEN 402 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği II 2 2
IE 492 Bitirme Projesi II 0 6
GEN 404 İnovasyon ve Girişimcilik 2 2
DAE XXX Alan içi Seçmeli 3 5
DAE XXX Alan içi Seçmeli 3 5
NDAE XXX Bölüm Dışı Alan Seçmeli 3 5
AKTS Toplamı: 240

2012-2013 Endüstri Mühendisliği Müfredatı için tıklayınız.

2016-2017 Endüstri Mühendisliği Müfredatı için tıklayınız.

2017-2018  Endüstri Mühendisliği Müfredatı için tıklayınız.

2018-2019  Endüstri Mühendisliği Müfredatı için tıklayınız.