KY-FR-0333 GEN 200 Mühendislik Ekonomisi

KY-FR-0334 GEN 401 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I

KY-FR-0336 GEN 402 İşci Sağlığı ve İş Güvenliği II

KY-FR-0339 IE 201 Yöneylem Araştırması I

KY-FR-0340 IE 212 İstatistiksel Modeller

KY-FR-0343 IE 291 Staj I

KY-FR-0344 IE 304 Tesis Planlama ve Tasarımı

KY-FR-0345 IE 312 Kalite Kontrol Mühendisliği

EM-3 IE 313 Üretim Planlama ve Kontrol

KY-FR-0351 IE 381 Simülasyon

KY-FR-0354 MATH 300 Mühendisler İçin Sayısal Analiz

KY-FR-0355 IE 491 Bitirme Projesi I

KY-FR-0357 IE 492 Bitirme Projesi II

KY-FR-0360 MATH 101 Matematik I

KY-FR-0362 MATH 102 Matematik II

KY-FR-0364 MATH 201 Lineer Cebir

KY-FR-0365 MATH 202 Diferansiyel Denklemler

KY-FR-0367 MATH 211 Mühendisler için Olasılık ve İstatistik

ÜY-FR-0562 BIO 102. Biyoloji

ÜY-FR-0563 CHEM 101. Kimya

ÜY-FR-0564 ENEN 101. Mühendislik İçin İngilizce I

ÜY-FR-0565 ENEN 102. Mühendislik için İngilizce II

ÜY-FR-0566 ENEN 401. Teknik Yazım ve Sunum

ÜY-FR-0567 GEN 404. İnovasyon ve Girişimcilik

ÜY-FR-0568 HIST 101. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I

ÜY-FR-0569 HIST 102. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II

ÜY-FR-0570 IE 202. Yöneylem Araştırması II

ÜY-FR-0571 IE 102. Endüstri Mühendisliğine Giriş

ÜY-FR-0572 IE 203. Mikroekonominin Temelleri

EM-1 IE 301-Endüstri_Mühendisliği Seminerleri

EM-2 IE 306.Yöneylem Araştırması III 

ÜY-FR-0575 IE 391. Staj II

ÜY-FR-0614 ME 112. Bilgisayar Destekli Teknik Resim

ÜY-FR-1012 ECTS IE 465. Endüstri Mühendisliğinde Çevresel ve Sosyal Gelişmeler

ÜY-FR-1014 ECTS IE 467. Sağlık Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Teknik ve Uygulamalar

 


ALAN İÇİ SEÇMELİ FORMLARI

ÜY-FR-0540 IE 240. Endüstri 4.0'a Giriş

ÜY-FR-0541 IE 407. Endüstri Mühendisliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği

ÜY-FR-0542 IE 349. Blok zincirleri-Vaka Çalışmaları

ÜY-FR-0543 IE 350. Endüstriyel Nanoteknoloji

ÜY-FR-0544 IE 401. Endüstri 4.0 Konuları

ÜY-FR-0545 IE 428. Bulanık Mantığa Giriş

ÜY-FR-0546 IE 431. Çizelgeleme

ÜY-FR-0547 IE 405. Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

ÜY-FR-0548 IE 411. Mühendislikte Karar Destek Sistemleri

ÜY-FR-0549 IE 412. Öngörme Yöntemleri ve Uygulamaları

ÜY-FR-0550 IE 420. Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular

ÜY-FR-0551 IE 432. Kuyruk Teorisi

ÜY-FR-0552 IE 433. Dinamik Programlama

ÜY-FR-0553 IE 434. Stokastik Programlama

EM-9 IE_419_Bağımsız Çalışma I.docx

EM-10 IE_420_Bağımsız Çalışma II.docx

EM-7 IE_413__Digital_Transformation_Paradox.docx

ÜY-FR-0555 IE 460. Uyarlamalı Optimizasyon

ÜY-FR-0556 IE 461. İleri Optimizasyon Metotları

ÜY-FR-0557 IE 462. Hesaplamalı Optimizasyon

EM-8 IE_413_Dijital_Dönüşüm_Paradoksu.docx

ÜY-FR-0559 IE 472. Tedarik Zinciri Yönetimi

ÜY-FR-0560 IE 473. Yalın Üretim

ÜY-FR-0561 IE 474. Lojistik

ÜY-FR-0620 GEN 100-Mühendisliğe Giriş ve Etik

ÜY-FR-0621 GEN 100-Introduction to Engineering and Ethics