Yüksek Lisans Programına katılmak isteyen adaylar akademik takvimde belirtilen tarihlerde internet üzerinden ön başvuru yapabilirler. Daha sonra da akademik takvimdeki tarihlerde, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne aşağıdaki belgelerle birlikte bizzat başvurarak "Kesin Kayıt" işlemi yaptırmaları gerekmektedir.
1. Adayın imzası bulunan 'Ön Başvuru Belgesi’
2. Lisans Diploması aslı ve 1 (bir) adet arkalı önlü fotokopisi veya mezun olunan üniversitenin ilgili fakülte sekreteri tarafından "Aslı Gibidir" onaylı belgesi*
3. Not Durum Belgesinin (transkript) aslı ve 1 (bir) adet fotokopisi veya mezun olunan üniversitenin ilgili fakülte sekreteri tarafından "Aslı Gibidir" onaylı belgesi*
4. 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf
5. Nüfus Cüzdanı aslı ve 1 (bir) adet arkalı önlü fotokopisi
6. İlgili askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (Son 2 aylık) (E-Devlet üzerinden alınan Askerlik Durum Belgeleri son 7 gün içinde alınmış olmalıdır.)

Not: Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için “Herhangi bir lisansüstü eğitim programına kaydolmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığı” ifadelerinin yer aldığı askerlik şubesinden alınacak belgedir. Ayrıca bakaya kalanlardan; bakaya kaldıkları her dönem için "Kovuşturmaya Yer Olmadığına" dair kararın yer aldığı belge de istenir.
7. Ödeme Belgesi (Bu konudaki detaylar 'Öğrenim Ücretleri' kısmında yer almaktadır.)
*Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.Programa kabul için ALES veya YDS puanı gerekmemektedir.