İnşaat Mühendisliği (Tezsiz - Türkçe)
Dönem -1          
KOD Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LUET 700 Mühendislik Matematiği 3 0 3 7,5
INS 7XX Seçmeli 3 0 3 7,5
INS 7XX Seçmeli 3 0 3 7,5
INS 7XX Seçmeli 3 0 3 7,5
TOPLAM     12 30
           
Dönem - 2        
KOD Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
LUET 701 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik 3 0 3 7,5
INS 7XX Seçmeli 3 0 3 7,5
INS 7XX Seçmeli 3 0 3 7,5
INS 7XX Seçmeli 3 0 3 7,5
TOPLAM     12 30
           
Dönem - 3        
KOD Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
INS 7XX Seçmeli 3 0 3 7,5
INS 7XX Seçmeli 3 0 3 7,5
INS 790 Dönem Projesi 0 2 1 15
TOPLAM     7 30
           
Seçmeli Dersler
KOD Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
INS 701 İleri Yapı Dinamiği 3 0 3 7,5
INS 702 İleri Yol Malzemeleri 3 0 3 7,5
INS 703 Bilgisayarla Hidrolik 3 0 3 7,5
INS 704 Trafik Akım Teorisi 3 0 3 7,5
INS 705 Beton Dayanaklılığı 3 0 3 7,5
INS 706 İleri Zemin Mekaniği 3 0 3 7,5
INS 707 Sonlu Elemanlar Yöntemlerı 3 0 3 7,5
INS 708 Akıllı Ulaşım Sistemleri 3 0 3 7,5
INS 709 İleri Hidroloji 3 0 3 7,5
INS 710 Yeşil Yapılar 3 0 3 7,5
INS 711 Nehir Mühendisliği 3 0 3 7,5
INS 712 İleri Kaplama Tasarımı 3 0 3 7,5
INS 713 Kıyı mühendisliği I 3 0 3 7,5
INS 714 Kıyı mühendisliği II 3 0 3 7,5
INS 715 İleri Yol Tasarımı 3 0 3 7,5
INS 716 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı 3 0 3 7,5
INS 717 İleri Betonarme Yapılar 3 0 3 7,5
INS 718 Ulaşım Coğrafyası 3 0 3 7,5
INS 719 Yapısal Optimizasyon 3 0 3 7,5
INS 720 İleri Malzeme Bilimi 3 0 3 7,5
INS 721 İnşaat Mühendisliğinde Programlama 3 0 3 7,5
INS 722 İnşaat Mühendisliğinde Nanoteknoloji Uygulamaları 3 0 3 7,5
INS 723 İleri Su ve Atık Su Arıtma 3 0 3 7,5
INS 724 İleri Çelik Yapı Tasarımı 3 0 3 7,5