Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu / Seçmeli

Teori / Uygulama

AKTS

İNŞ 501

Trafik Mühendisliğinde Özel Konular

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 503

İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 505

Asfalt Teknolojisinde İleri Yöntemler

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 507

Geoteknik Mühendisliğinde Özel Konular

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 511

İleri Malzeme Bilimi

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 512

Betonarme Yapıların Durabilitesi

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 513

Yapı Malzemelerinde İleri Araştırma Yöntemleri

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 521

İleri Akışkanlar Mekaniği

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 522

Altyapı Planlaması

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 523

Su Kaynakları Yönetimi

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 524

İleri Kirlenmiş Araziler

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 525

İleri Yüzey Akım Hidrolojisi

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 526

İleri Su ve Atık Su Arıtımı

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 527

Çevresel Etki Değerlendirme

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 528

Altyapı Sistemlerinin Sürdürülebilirlik Yönetimi

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 529

İnşaat Mühendisliğinde Programlar

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 531

İleri Temel Mühendisliği

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 532

Sismoloji

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 533

Saha ve Zemin İyileştirme

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 540

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 541

Kompozit Malzemelerin İleri Mekaniği

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 542

İleri Yapı Dinamiği

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 544

Önceden Gerilmeli Beton Köprülerin Tasarımı

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 545

Yapı Mekaniğinde Matris Yöntemleri

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 546

Betonarme Sistemlerin Davranışı ve Analizi

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 547

Yapısal Optimizasyon

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 551

Depreme Dayanıklı Çelik Yapıların Tasarımı

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 561

İleri Yol Malzemeleri

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 562

İleri Yol Tasarımı

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 563

İleri Yol Kaplaması Tasarımı

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 564

Toplu Taşıma Yönetim ve İşletmeciliği

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 565

Gelişmekte olan Ülkelerde Kentsel Ulaşım Yönetimi

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 566

Ulaşım Coğrafyası

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 567

Akarsu Mühendisliği

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 569

Doğal Afetler ve Yapılar

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 571

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 574

Akıllı Ulaştırma Sistemleri

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 576

Yüksek Binalar

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 578

İleri Çelik Tasarımı

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 580

İleri Yapı Analizi

Zorunlu Ders

3+0

9

İNŞ 595

Bitirme Projesi

Zorunlu Ders

0+0

0