Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu / Seçmeli

Teori / Uygulama

AKTS

İNŞ 501

Trafik Mühendisliğinde Özel Konular

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 503

İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 505

Asfalt Teknolojisinde İleri Yöntemler

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 507

Geoteknik Mühendisliğinde Özel Konular

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 511

İleri Malzeme Bilimi

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 512

Betonarme Yapıların Durabilitesi

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 513

Yapı Malzemelerinde İleri Araştırma Yöntemleri

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 521

İleri Akışkanlar Mekaniği

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 522

Altyapı Planlaması

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 523

Su Kaynakları Yönetimi

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 524

İleri Kirlenmiş Araziler

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 525

İleri Yüzey Akım Hidrolojisi

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 526

İleri Su ve Atık Su Arıtımı

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 527

Çevresel Etki Değerlendirme

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 528

Altyapı Sistemlerinin Sürdürülebilirlik Yönetimi

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 529

İnşaat Mühendisliğinde Programlar

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 531

İleri Temel Mühendisliği

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 532

Sismoloji

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 533

Saha ve Zemin İyileştirme

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 540

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 541

Kompozit Malzemelerin İleri Mekaniği

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 542

İleri Yapı Dinamiği

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 543

İleri Malzeme Mekaniği

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 544

Önceden Gerilmeli Beton Köprülerin Tasarımı

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 545

Yapı Mekaniğinde Matris Yöntemleri

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 546

Betonarme Sistemlerin Davranışı ve Analizi

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 547

Yapısal Optimizasyon

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 551

Depreme Dayanıklı Çelik Yapıların Tasarımı

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 561

İleri Yol Malzemeleri

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 562

İleri Yol Tasarımı

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 563

İleri Yol Kaplaması Tasarımı

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 564

Toplu Taşıma Yönetim ve İşletmeciliği

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 565

Gelişmekte olan Ülkelerde Kentsel Ulaşım Yönetimi

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 566

Ulaşım Coğrafyası

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 567

Akarsu Mühendisliği

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 569

Doğal Afetler ve Yapılar

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 571

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı

Seçmeli Ders

3+0

9

İNŞ 595

Bitirme Projesi

Zorunlu Ders

0+0

0