0: Desteklemiyor 1: Düşük seviye destekliyor 2: Orta seviye destekliyor 3: Üst seviye destekliyor

Alan Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Matematikte, doğa bilimlerinde ve kendi çalışma alanlarında yeterli bilgiye sahip olma.

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mühendislik çözümleri için matematik, doğa bilimleri ve kendi alanı ile ilgili teorik ve pratik bilgileri eş zamanlı kullanabilme.

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme; bu amaca uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçip uygulayabilme

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bir sistemi, bir sistem bileşenini veya bir işlemi analiz etme; istenilen ihtiyaçları karşılamak için gerçekçi kısıtlamalar dikkate alınarak bir tasarım yapma; modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme.

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri ve cihazları seçme ve kullanabilme.

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Deney tasarlama ve uygulama; veri toplama, Toplanan verileri raporlama ve yorumlayabilme.

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

Bireysel işlerde veya çok disiplinli ekip çalışmasında aktif sorumluluk üstlenebilme.

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

Bilgiye nasıl ulaşılacağını ve literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

Hayat boyu öğrenme ihtiyacının farkında olup Bilim ve Teknolojideki gelişmelere ayak uydurma ve kendilerini sürekli yenileme.

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası tarafından tanımlandığı gibi gelişmiş düzeyde bilgisayar yazılımı, iletişim ve bilgi teknolojileri kullanabilme.

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Avrupa Dil Portfolyosu tarafından tanımlanan şekilde B1 seviyede yabancı dilde sözlü ve yazılı biçimde iletişim kurabilme.

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

Teknik çizim yoluyla teknik iletişim kurabilme.

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

Çevre sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin evrensel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalık kazanma; Girişimcilik ve yenilik hakkında bilinçlenme, yaşadıkları çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, işçi sağlığı, çevresel risk değerlendirmesi, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibi olma; mühendislik uygulamalarının hukuki sonuçları hakkında farkındalık kazanma.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0