Yüksek Lisans Programına katılmak isteyen adaylar akademik takvimde belirtilen tarihlerde internet üzerinden ön başvuru yapabilirler. Daha sonra da akademik takvimdeki tarihlerde, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne aşağıdaki belgelerle birlikte bizzat başvurarak "Kesin Kayıt" işlemi yaptırmaları gerekmektedir.

1.Adayın imzası bulunan Önbaşvuru Belgesi veya Özgeçmiş (CV)

2.Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi

  a)Yurtiçindeki bir üniversiteden mezun ise aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.

  b)Yurtdışındaki bir üniversiteden mezun ise diplomanın Noter onaylı Türkçe tercümesi

3.Transkript (Not Dökümü)

  a)Yurtiçindeki bir üniversiteden mezun ise aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.

  b)Yurtdışındaki bir üniversiteden mezun ise diplomanın Noter onaylı Türkçe tercümesi

4.Yurtdışından mezun olan adaylardan YÖK (Yükseköğretim Kurulu)’ten alınmış Okul Tanıma Belgesi

5.Dört (4) adet vesikalık fotoğraf

6.Kimlik İbrazı

  a)Türk öğrenciler için Nüfus Cüzdanı

  b)Yabancı öğrenciler için Pasaport

7.Türk uyruklu erkek adaylar için “Askerlik Durum Belgesi”

8.Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe Yeterlik

9.ALES veya YDS puanı gerekmemektedir.

10.Ödeme Belgesi (Bu konudaki detaylar 'Öğrenim Ücretleri' kısmında yer almaktadır.)

***Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.

Başvuru Formu için tıklayınız.