İş Sağliği ve Güvenliği (Tezsiz-Türkçe)

 

 

 

1.YIL

 

1  Dönem-1

 

 

 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön / Yan Koşul

 

LUET 701

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

3

0

3

6

 

 

ISG XXX

Seçmeli

 

 

 

3

0

3

6

 

 

ISG XXX

Seçmeli

 

 

 

3

0

3

6

 

 

ISG XXX

Seçmeli

 

 

 

3

0

3

6

 

 

ISG XXX

Seçmeli

 

 

 

3

0

3

6

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

15

0

15

30

 

 

2  Dönem-2

 

 

 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön / Yan Koşul

 

ISG XXX

Seçmeli

 

 

 

3

0

3

6

 

 

ISG XXX

Seçmeli

 

 

 

3

0

3

6

 

 

ISG XXX

Seçmeli

 

 

 

3

0

3

6

 

 

ISG XXX

Seçmeli

 

 

 

3

0

3

6

 

 

ISG XXX

Seçmeli

 

 

 

3

0

3

6

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

15

0

15

30

 

 

3  Dönem-3

 

 

 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Ön / Yan Koşul

 

ISG 700

Dönem Projesi

 

 

0

2

1

30

 

 

 

 

+

 

TOPLAM

0

2

1

30

 

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

 

 

ISG 701

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

 

3

0

3

6

 

 

ISG 702

İş Sağlığı

 

 

 

3

0

3

6

 

 

 

ISG 703 

İş Güvenliği ve Mevzuatlar

 

3

0

3

6

 

 

ISG 704 

İlk Yardım ve Uygulamalı Eğitim

 

3

0

3

6

 

 

ISG 705 

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

3

0

3

6

 

 

ISG 706

İş Sağlığı Epidemiyolojisi

 

 

3

0

3

6

 

 

ISG 707

Endüstriyel Ergonomi

 

 

3

0

3

6

 

 

ISG 708

İş Psikolojisi

 

 

 

3

0

3

6

 

 

ISG 709

İş Hijyeni

 

 

 

3

0

3

6

 

 

ISG 710

İş Fizyolojisi

 

 

 

3

0

3

6

 

 

ISG 711

Bina Yönetim Sistemleri

 

 

3

0

3

6

 

 

ISG 712

Yangından Korunma Yöntemleri

 

3

0

3

6

 

 

ISG 713

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

3

6

 

 

ISG 714

Radyasyon Güvenliği

 

 

3

0

3

6

 

 

ISG 715

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

3

6

 

 

ISG 716

Temel Hukuk, İş Hukuku ve Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

3

6

 

 

ISG 717

İş Kazaları ve Tahkikat Süreci

 

3

0

3

6

 

 

ISG 718

Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

3

0

3

6

 

 

ISG 719

Yangın Güvenliği, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar ve Korunma

3

0

3

6

 

 

ISG 720

İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

3

6

 

 

ISG 721

Endüstriyel İş Hijyeni

 

 

3

0

3

6

 

 

ISG 722

Risk Etmenleri ve Korunma Politikaları

3

0

3

6

 

 

ISG 723

Bakım ve Onarım Yönetim Sistemleri

3

0

3

6

 

 

ISG 724

Acil Durum Güvenliği

 

 

3

0

3

6

 

 

ISG 725

Çalışma Ortamı Gözetimi ve Kişisel Koruyucu Donanımlar

3

0

3

6

 

 

ISG 726

Tehlikeli Madde ve Atık Yönetimi

 

3

0

3

6

 

 

ISG 727

Elektrikli Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

3

6

 

 

ISG 728

Kalite Yönetim Sistemleri

 

 

3

0

3

6

 

 

ISG 729

Enerji ve Isı Sistemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

3

6

 

 

ISG 730

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği

3

0

3

6

 

 

ALINAN DERS SAYISI VE KREDİ TOPLAMI

DERS SAYISI

KREDİ

AKTS

 

 

11

31

90