DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

İSG 501

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

Z/S

3

0

3

 

9

 

İSG 502

İş Sağlığı

Z/S

3

0

3

9

İSG 503

İş Güvenliği ve Mevzuatlar

Z/S

3

0

3

9

İSG 504

İlk Yardım  ve Uygulamalı Eğitim

Z/S

3

0

3

9

İSG 505

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

Z/S

3

0

3

 

9

İSG 506

İş Sağlığı Epidemiyolojisi

Z/S

3

0

3

 

9

İSG 507

Ergonomi

Z/S

3

0

3

 

9

İSG 508

İş Psikolojisi

Z/S

3

0

3

 

9

İSG 509

İş Hijyeni

Z/S

3

0

3

 

9

İSG 510

İş Fizyolojisi

Z/S

3

0

3

 

9

İSG 511

Bina Yönetim Sistemleri

Z/S

3

0

3

 

9

İSG 512

Yangından Korunma Yöntemleri

Z/S

3

0

3

 

9

İSG 513

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Z/S

3

0

3

 

9

İSG 514

Radyasyon Güvenliği

Z/S

3

0

3

 

9

İSG 515

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Z/S

3

0

3

 

9

İSG 516

Temel Hukuk, İş Hukuku ve Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Z/S

 

 

3

 

 

0

 

3

 

 9

İSG 517

İş Kazaları ve Tahkikat Süreci   

Z/S

3

0

3

9

İSG 518

Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

Z/S

 

3

 

 

0

 

3

 

9

İSG 519

Yangın Güvenliği, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar ve Korunma

Z/S

 

3

 

 

0

 

3

 

9

İSG 520

İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Z/S

 

3

0

3

 

9

İSG 521

Endüstriyel İş Hijyeni

 

Z/S

 

3

0

3

 

9

İSG 522

Risk Etmenleri ve Korunma Politikaları

 

Z/S

 

 

3

 

 

0

 

3

 

9

İSG 523

Bakım ve Onarım Yönetim Sistemleri

Z/S

3

0

3

9

İSG 524

Acil Durum Güvenliği

 

Z/S

 

 

3

 

 

0

 

3

 

9

İSG 525

Çalışma Ortamı Gözetimi ve Kişisel Koruyucu Donanımlar

Z/S

 

3

 

 

0

 

3

 

 

9

İSG 500

Bitirme Projesi

 

Z/S

 

0

0

0

 

0