İşletme (Tezli - Türkçe)
Dönem -1        
KOD Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
ISL 719 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 3 6
ISL 7XX Seçmeli 3 0 3 6
ISL 7XX Seçmeli 3 0 3 6
ISL 7XX Seçmeli 3 0 3 6
ISL 7XX Seçmeli 3 0 3 6
TOPLAM     15 30
           
Dönem - 2        
KOD Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
ISL 7XX Seçmeli 3 0 3 6
ISL 7XX Seçmeli 3 0 3 6
ISL 7XX Seçmeli 3 0 3 6
ISL 7XX Seçmeli 3 0 3 6
ISL 7XX Seçmeli 3 0 3 6
ISL 700 Seminer 0 2 1 2
TOPLAM     16 32
           
Dönem - 3        
KOD Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
ISL 791 Yüksek Lisans Tezi-I 0 0 0 30
TOPLAM     0 30
           
Dönem - 4        
KOD Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
ISL 792 Yüksek Lisans Tezi-II 0 0 0 30
TOPLAM     0 30
           
Seçmeli Ders Havuzu 
KOD Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
ISL 701 Finansal Muhasebe         3 6
ISL 702 Finansal Yönetim     3 6
ISL 703 Pazarlama Yönetimi     3 6
ISL 704 Stratejik Yönetim     3 6
ISL 705 Yönetim ve Organizasyon     3 6
ISL 706 İnsan Kaynakları Yönetimi     3 6
ISL 710 Muhasebe Denetimi     3 6
ISL 711 Yönetim Muhasebesi     3 6
ISL 712 Satış Yönetimi     3 6
ISL 713 Uluslararası Pazarlama     3 6
ISL 714 Stratejik Pazarlama     3 6
ISL 715 Turizm Pazarlaması     3 6
ISL 716 Marka Yönetimi     3 6
ISL 717 İşletmelerde Bilgisayar Uygulamaları     3 6
ISL 718 Sayısal Yöntemler     3 6
ISL 720 Tedarik Zinciri Yönetimi     3 6
ISL 721 İşletme Ekonomisi     3 6
ISL 722 Ekonomik Analiz     3 6
ISL 723 Uluslararası Ticaret Hukuku ve Politikaları     3 6
ISL 724 Uluslararası Finans     3 6
ISL 725 Kıymetli Evrak Hukuku     3 6
ISL 726 Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler     3 6
ISL 727 Liderlik ve Yönetim     3 6
ISL 728 Kalite Yönetimi     3 6
ISL 729 Rekabet ve Piyasa Yapısı     3 6
ISL 730 Vergi Hukuku     3 6
ISL 731 Yönetim Bilişim Sistemleri     3 6
ISL 732 İşletme Sermayesi Yönetimi     3 6
ISL 733 Bilimsel Araştırma Teknikleri     3 6
ISL 734 Ölçme ve Değerlendirme     3 6
ISL 736 Düşünme ve Problem Çözme Becerileri     3 6
ISL 738 Öğrenme ve Öğretme  Kuralları     3 6
ISL 739 Finansal Tablolar Analizi     3 6
ISL 740 Kriz Yönetimi ve Liderlik     3 6
ISL 741 İş Dünyasında Liderlik     3 6
ISL 742 İş Dünyasında Çok Kültürlü Yönetim     3 6
ISL 743 Yöneticiler İçin Oyun Teorisi     3 6
ISL 745 Müzakere Teknikleri ve Çatışma Yönetimi     3 6
ISL 752 Tüketici Davranışları     3 6
ISL 753 Tarihsel Süreçte Yönetim Konsepti ve Liderlik     3 6
ISL 754 Küresel Krizler ve Risk Yönetimi     3 6
ISL 755 Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar ve Düşünceler     3 6
ISL 756 Uluslararası İşletmecilik     3 6
ISL 757 Çok Uluslu İşletme Yönetimi     3 6
ISL 758 Örgütsel Davranış     3 6
ISL 759 Stratejik Liderlik ve Yönetim Becerileri     3 6
ISL 760 Örgüt Teorisi     3 6
ISL 761 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi     3 6
ISL 762 Uluslararası Ticaret Teorileri     3 6
ISL 763 Çalışma Sosyolojisi     3 6
ISL 764 Kurumlar Sosyolojisi     3 6
ISL 765 Yönetimde Simülasyon     3 6
ISL 766 Reklam Yönetimi     3 6
ISL 768 Dijital Pazarlama     3 6