ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER  FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
2022 - 2023 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI
1.YIL
1  Güz Dönemi       Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
BUSI 105  YÖNETİME GİRİŞ I       3 0 3 7  
BUSI 109 SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK        3 2 3 7  
BUSI 115 MİKROEKONOMİNİN İLKELERİ       3 2 3 7  
ACE 101 AKADEMİK MAKALELERİ OKUMA VE YAZMAYA GİRİŞ     3 0 3 3  
KPL 101 KARİYER PLANLAMA       1 0 1 2  
TURK 101 TÜRK DİLİ I       2 0 2 2  
HIST 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I       2 0 2 2  
        TOPLAM 17 4 17 30  
                   
2  Bahar Dönemi       Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
BUSI 108  YÖNETİME GİRİŞ II       3 0 3 7 BUSI 105 Ön
BUSI 116 MAKROEKONOMİNİN İLKELERİ       3 2 3 7  
BUSI 118  HUKUKA GİRİŞ       2 0 2 4  
ACE 102 AKADEMİK MAKALELERİ OKUMA VE YAZMA     3 0 3 3 ACE 101 Ön
TURK 102 TÜRK DİLİ II       2 0 2 2  
HIST 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II       2 0 2 2  
BUSI 1XX ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
        TOPLAM 18 2 18 30  
                   
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS  
TEMEL DERSLER 8 23 45  
GENEL DERSLER 5 10 10  
ALAN SEÇMELİ DERSLER 1 3 5  
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER 0 0 0  
1.YIL TOPLAM 14 36 60  
                   
2.YIL
3  Güz Dönemi       Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
BUSI 211 FİNANSAL MUHASEBE       3 0 3 5  
BUSI 213 SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK       3 0 3 5  
BUSI 231 PAZARLAMAYA GİRİŞ       3 0 3 5  
BUSI 251 LİNEER CEBİRE GİRİŞ       3 0 3 5  
BUSI 261 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ I       3 0 3 5  
BUSI 2XX ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
        TOPLAM 18 0 18 30  
                   
4  Bahar Dönemi       Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
BUSI 202 YÖNETİM ETİĞİ       3 0 3 5  
BUSI 212 YÖNETİM MUHASEBESİ       3 0 3 5  
BUSI 222 İŞLETME FİNANSINA GİRİŞ       3 0 3 5  
BUSI 252 YÖNETİM BİLİMİ        3 0 3 5  
BUSI 262 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ II       3 0 3 5 BUSI 261 Ön
BUSI 2XX ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
        TOPLAM 18 0 18 30  
                   
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS  
TEMEL DERSLER 10 30 50  
GENEL DERSLER 0 0 0  
ALAN SEÇMELİ DERSLER 2 10 10  
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER 0 0 0  
2.YIL TOPLAM 12 40 60  
                   
3.YIL
5  Güz Dönemi       Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
BUSI 301 TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA / ETKİLİ İŞ SUNUMLARI     3 0 3 5  
BUSI 303 İŞLETME YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ     3 0 3 5  
BUSI 361 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ       3 0 3 5  
BUSI 3XX ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
BUSI 3XX ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
FEL XXX FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
        TOPLAM 18 0 18 30  
                   
6  Bahar Dönemi       Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
BUSI 302 ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ       3 0 3 5  
BUSI 306 İŞLETME HUKUKU       3 0 3 5  
BUSI 342 OPERASYON YÖNETİMİ       3 0 3 5  
BUSI 358 İŞLETMELERDE VERİ BİLİMİ       3 0 3 5  
BUSI 3XX ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
FEL XXX FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
        TOPLAM 18 0 18 30  
                   
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS  
TEMEL DERSLER 7 21 35  
GENEL DERSLER 0 0 0  
ALAN SEÇMELİ DERSLER 3 9 15  
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER 2 0 10  
3.YIL TOPLAM 12 30 60  
                   
4.YIL
7  Güz Dönemi       Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
BUSI 409 GİRİŞİMCİLİK       3 0 3 5  
BUSI 481 STRATEJİK YÖNETİM I       3 0 3 7  
BUSI 4XX ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
BUSI 4XX ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
FEL XXX FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
USD 100 ÜNİVERSİTE ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS       3 0 3 3  
        TOPLAM 18 0 18 30  
                   
8  Bahar Dönemi       Teorik Uygulama Kredi AKTS Ön / Yan Koşul
BUSI 482 STRATEJİK YÖNETİM II       3 0 3 7  BUSI 481 Ön
BUSI 4XX ALAN SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
BUSI 4XX ALAN SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
BUSI 4XX ALAN SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
FEL XXX FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS       3 0 3 5  
USD 100 ÜNİVERSİTE ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS       3 0 3 3  
        TOPLAM 18 0 18 30  
                   
DERSLER DERS SAYISI KREDİ AKTS  
TEMEL DERSLER 3 9 19  
GENEL DERSLER 0 0 0  
ALAN SEÇMELİ DERSLER 5 15 25  
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER 2 6 10  
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 2 6 6  
4.YIL TOPLAM 12 36 60  
                   
ALAN SEÇMELİ DERSLER       Teorik Uygulama Kredi AKTS  
  GRUP-1 Proje ve İş Süreçleri                
BUSI 201 PROJE YÖNETİMİ       3 0 3 5  
BUSI 207 YENİLİKÇİ İŞ MODELLEMESİ       3 0 3 5  
BUSI 351 İŞ SÜREÇLERİ TASARIMI       3 0 3 5  
BUSI 415 HİZMET OPERASYON YÖNETİMİ       3 0 3 5  
BUSI 421 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI       3 0 3 5  
  Grup- 2 Muhasebe Finansman                
BUSI 206 KİTLESEL FONLAMA       3 0 3 5  
BUSI 311 FİNANSAL RAPOR ANALİZİ       3 0 3 5  
BUSI 321 İLERİ DÜZEYDE ŞİRKET FİNANSMANI       3 0 3 5  
BUSI 322 YATIRIM BANKACILIĞI VE SERMAYE PİYASASI     3 0 3 5  
BUSI 324 RİSK SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE       3 0 3 5  
BUSI 327 ULUSLARARASI FİNANS       3 0 3 5  
BUSI 409 TAHVİL PİYASASI ANALİZİ       3 0 3 5  
BUSI 413 ENVANTER YÖNETİMİ       3 0 3 5  
BUSI 414 ÖZ SERMAYE ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ     3 0 3 5  
  Grup -3 Pazarlama          
BUSI 232 PAZARLAMA İLETİŞİMİ       3 0 3 5  
BUSI 234 TÜKETİCİ DAVRANIŞI       3 0 3 5  
BUSI 308 ÖRNEK OLAY ANALİZİ       3 0 3 5  
BUSI 331 PAZAR ARAŞTIRMALARI       3 0 3 5  
BUSI 332 PAZARLAMA STRATEJİSİ       3 0 3 5  
BUSI 334 HİZMET PAZARLAMASI       3 0 3 5  
BUSI 335 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ       3 0 3 5  
BUSI 338 DİJİTAL PAZARLAMA       3 0 3 5  
BUSI 339 SATIŞ YÖNETİMİ       3 0 3 5  
BUSI 347 ULUSLARARASI PAZARLAMA       3 0 3 5  
BUSI 411 MARKA YÖNETİMİ       3 0 3 5  
BUSI 468 ELEKTRONİK TİCARET       3 0 3 5  
  Grup - 4 Yönetim Bilişim Dersleri          
BUSI 129  BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ       3 0 3 5  
BUSI 271 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ       3 0 3 5  
BUSI 405 İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ       3 0 3 5  
BUSI 425 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ       3 0 3 5  
BUSI 427 YÖNETİMDE SİMÜLASYON       3 0 3 5  
  Grup -5 Lojistik          
BUSI 343 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ       3 0 3 5  
  Grup - 6 Yönetim          
BUSI 205 YÖNETİM BECERİLERİ GELİŞTİRME       3 0 3 5  
BUSI 328 ÜRETİM YÖNETİMİ       3 0 3 5  
BUSI 345 MODERN YÖNETİM YAKLAŞIMLARI       3 0 3 5  
BUSI 416 KALİTE YÖNETİMİ       3 0 3 5  
BUSI 417 ÖRGÜTSEL GELİŞİM VE DEĞİŞİM       3 0 3 5  
BUSI 418 ÇATIŞMA YÖNETİMİ       3 0 3 5  
BUSI 419 EĞİTİM VE GELİŞTİRME       3 0 3 5  
BUSI 426 ORGANİZASYON TEORİSİ       3 0 3 5  
BUSI 432 LİDERLİK VE YÖNETİM       3 0 3 5  
BUSI 488 YÖNETİCİLER İÇİN SÖZLEŞME TASARIMI       3 0 3 5  
  Grup -7 Hukuk          
BUSI 208 BORÇLAR HUKUKU       3 0 3 5  
BUSI 407 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU       3 0 3 5  
BUSI 486 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU       3 0 3 5  
  Grup -8 Mesleki İngilizce          
BUSI 112 İŞ İNGİLİZCESİ VE İLETİŞİME GİRİŞ       3 0 3 5  
BUSI 214 İŞ İNGİLİZCESİ VE İLETİŞİM       3 0 3 5  
  Grup -9 Akademik İngilizce          
ACE 103 SUNUM TEKNİKLERİ       3 0 3 3  
ACE 104 İLETİŞİM TEKNİKLERİ       3 0 3 3  
  Grup -10 Matematik          
BUSI 114 SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK II       3 0 3 5  
  Grup -11 Karar Destek          
BUSI 352 KARAR ANALİZİ TEKNİKLERİ       3 0 3 5  
BUSI 412 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ       3 0 3 5  
BUSI 428 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ       3 0 3 5  
  Grup -12 Girişimcilik          
BUSI 204 SOSYAL GİRİŞİMCİLİK       3 0 3 5  
  Grup -13 Mesleki Tecrübe          
BUSI 434 BAĞIMSIZ ÇALIŞMA       3 0 3 5  
  GRUP-14 Üniversite Seçmeli Ders Havuzuna Eklenebilecek Dersler          
BUSI 410 GİRİŞİMCİLİĞE GİRİŞ       3 0 3 3  
BUSI 420 ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ     3 0 3 3  
BUSI 430 MARKA YÖNETİMİNE GİRİŞ       3 0 3 3  
BUSI 440 İŞ ANALİTİĞİ       3 0 3 3  
BUSI 450 YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ       3 0 3 3  
BUSI 470 PROJE YÖNETİMİNE GİRİŞ       3 0 3 3  
BUSI 480 MODERN YÖNETİM YAKLAŞIMLARINA GİRİŞ     3 0 3 3  
BUSI 490 PAZARLAMA İLETİŞİMİNE GİRİŞ       3 0 3 3  
ALINAN DERS SAYISI VE KREDİ TOPLAMI DERS SAYISI KREDİ AKTS  
50 142 240
                   
Form No:ÜY-FR-1053 Yayın Tarihi:25.08.2021 Değ.Tarihi:-Değ.No:0