1.Dönem

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

KHUK 801

Ceza Hukukunda Koruma Tedbirleri

S

3

0

3

9

KHUK 803

Karşılaştırmalı Hukukta Bireysel Başvuru

S

3

0

3

9

KHUK 807

Suçun Unsurları

S

3

0

3

9

KHUK 809

Kamu İhale Hukuku

S

3

0

3

9

KHUK 811

İdarenin Hukuksal Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları

S

3

0

3

9

KHUK 813

Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku

S

3

 

0

 

 

3

 

9

KHUK 815

Hukuk Felsefesi Problemleri

S

3

0

3

9

KHUK 817

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Z

3

0

3

9

 

2.Dönem

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

KHUK 802

Karşılaştırmalı Hukukta Anayasa Yargısı

S

3

0

 

3

 

9

KHUK 804

Hayata Karşı Suçlar

S

3

0

3

9

KHUK 806

İdari Yargılama Usul Hukukunda Süreler

S

3

0

3

9

KHUK 808

İdari Sözleşmeler Hukuku

S

3

0

3

9

KHUK 810

Demokratik Sistemlerde İnsan Haklarının Korunması Yöntemleri

S

3

0

3

9

KHUK 812

Toplum Felsefesi Problemleri

S

3

0

3

9

KHUK 814

Hürriyete Karşı Suçlar

S

3

0

3

9

KHUK 816

Eleştirel İnsan Hakları Teorisi

S

3

0

3

9

KHUK 818

Mal Varlığına Karşı Suçlar

S

3

0

3

9

 

3.Dönem

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

P

K

AKTS

KHUK 893

Bitirme Projesi

Z

0

0

0

0