Tezsiz- Türkçe Kamu Hukuku Programı Müfredatı

KODU

DERSİN ADI

S/Z

Kredi

AKTS

KHUK 817

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Zorunlu

3

7,5

KHUK 826

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Seçmeli

3

7,5

KHUK 825

CEZA HUKUKUNDA KUSUR

Seçmeli

3

7,5

KHUK 811

İDARENİN HUKUKSAL SORUMLULUĞU VE TAM YARGI DAVALARI

Seçmeli

3

7,5

KHUK 816

ELEŞTİREL İNSAN HAKLARI TEORİSİ

Seçmeli

3

7,5

KHUK 823

ETİK VE İNSAN HAKLARI

Seçmeli

3

7,5

KHUK 824

KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI

Seçmeli

3

7,5

KHUK 801

CEZA HUKUKUNDA KORUMA TEDBİRLERİ

Seçmeli

3

7,5

KHUK 804

HAYATA KARŞI SUÇLAR

Seçmeli

3

7,5

KHUK 806

İDARİ YARGILAMA USUL HUKUKUNDA SÜRELER

Seçmeli

3

7,5

KHUK 807

SUÇUN UNSURLARI

Seçmeli

3

7,5

KHUK 808

İDARİ SÖZLEŞMELER HUKUKU

Seçmeli

3

7,5

KHUK 809

KAMU İHALE HUKUKU

Seçmeli

3

7,5

KHUK 810

DEMOKRATİK SİSTEMLERDE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI YÖNTEMLERİ

Seçmeli

3

7,5

KHUK 812

TOPLUM FELSEFESİ PROBLEMLERİ

Seçmeli

3

7,5

KHUK 813

KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKU

Seçmeli

3

7,5

KHUK 814

HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR

Seçmeli

3

7,5

KHUK 815

HUKUK FELSEFESİ PROBLEMLERİ

Seçmeli

3

7,5

KHUK 818

MAL VARLIĞINA KARŞI SUÇLAR

Seçmeli

3

7,5

KHUK 819

CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEMDE DEVLET YÖNETİMİ

Seçmeli

3

7,5

KHUK 821

POST-POLİTİK TOPLUMLARDA İNSAN HAKLARI

Seçmeli

3

7,5

KHUK 893

BİTİRME PROJESİ

Seçmeli

0

45

KHUK 805

BİLİŞİM SUÇLARI

Seçmeli

3

7,5

KHUK 822

FEMİNİST HUKUK KURAMI VE UYGULAMALARI

Seçmeli

3

7,5

KHUK 830

KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR

Seçmeli

3

7,5

KHUK 850

TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ

Seçmeli

3

7,5