Kamu Hukuku (Tezsiz - Türkçe)

Dönem - 1

 

 

 

 

 

KOD

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

KHUK 701

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

3

0

3

6

KHUK 793

Seçmeli

3

0

3

6

KHUK 793

Seçmeli

3

0

3

6

KHUK 793

Seçmeli

3

0

3

6

KHUK 793

Seçmeli

3

0

3

6

TOPLAM

 

 

15

30

 

 

 

 

 

 

Dönem - 2

 

 

 

 

 

KOD

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

KHUK 793

Seçmeli

3

0

3

6

KHUK 793

Seçmeli

3

0

3

6

KHUK 793

Seçmeli

3

0

3

6

KHUK 793

Seçmeli

3

0

3

6

KHUK 793

Seçmeli

3

0

3

6

TOPLAM

 

 

15

30

 

 

 

 

 

 

Dönem - 3

 

 

 

 

 

KOD

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

KHUK 795

Dönem Projesi

0

1

1

30

TOPLAM

 

 

1

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHUK 793 - SEÇMELİ DERS HAVUZU

KOD

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

KHUK 711

Suçun Unsurları

3

0

3

6

KHUK 712

Ceza Hukukunda Çocuk

3

0

3

6

KHUK 713

Bilişim Suçları

3

0

3

6

KHUK 714

Mal Varlığına Karşı Suçlar

3

0

3

6

KHUK 715

Ceza Hukukunda Kusur

3

0

3

6

KHUK 716

Kişilere Karşı Suçlar

3

0

3

6

KHUK 717

Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri

3

0

3

6

KHUK 718

Hayata Karşı Suçlar

3

0

3

6

KHUK 719

Hürriyete Karşı Suçlar

3

0

3

6

KHUK 724

Kişisel Verilerin Korunması

3

0

3

6

KHUK 725

İdarenin Hukuksal Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları

3

0

3

6

KHUK 726

İdari Yargılama Usul Hukukunda Süreler

3

0

3

6

KHUK 727

Hukuk Felsefesi Problemleri

3

0

3

6

KHUK 728

Toplum Felsefesi Problemleri

3

0

3

6

KHUK 729

Etik ve İnsan Hakları

3

0

3

6

KHUK 732

Felsefede ve Hukukta Üniversite İdesi

3

0

3

6

KHUK 733

Aristoteles'in Adalet Kavramı

3

0

3

6

KHUK 734

Adalet ve Hakkaniyet: John Rawls

3

0

3

6

KHUK 737

Feminist Hukuk Kuramı ve Uygulamaları

3

0

3

6

KHUK 738

Post-Politik Toplumlarda İnsan Hakları

3

0

3

6

KHUK 739

Demokratik Sistemlerde İnsan Haklarının Korunması Yöntemleri

3

0

3

6

KHUK 741

Eleştirel İnsan Hakları Teorisi

3

0

3

6

KHUK 742

Ekoloji ve Hukuk

3

0

3

6

KHUK 745

Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı

3

0

3

6

KHUK 746

Parlamento Hukuku

3

0

3

6

KHUK 747

Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku

3

0

3

6

KHUK 749

Karşılaştırmalı Hukukta Bireysel Başvuru

3

0

3

6

KHUK 753

Cumhuriyet Öncesi Dönemde Devlet Yönetimi

3

0

3

6

KHUK 754

Türk Demokrasi Tarihi

3

0

3

6

KHUK 757

Uluslararası Deniz Hukuku

3

0

3

6

KHUK 758

Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları

3

0

3

6

KHUK 736 

Cicero:Yasalar Üzerine

3

0

3

6