KAMU HUKUKU (Tezsiz - Türkçe)
Dönem - 1          
KOD Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
KHUK 701 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 3 6
KHUK 100 Seçmeli 3 0 3 6
KHUK 100 Seçmeli 3 0 3 6
KHUK 100 Seçmeli 3 0 3 6
KHUK 100 Seçmeli 3 0 3 6
TOPLAM     15 30
           
Dönem - 2          
KOD Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
KHUK 100 Seçmeli 3 0 3 6
KHUK 100 Seçmeli 3 0 3 6
KHUK 100 Seçmeli 3 0 3 6
KHUK 100 Seçmeli 3 0 3 6
KHUK 100 Seçmeli 3 0 3 6
TOPLAM     15 30
           
Dönem - 3          
KOD Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
KHUK 791 Dönem Projesi 0 2 1 30
TOPLAM     1 30
           
           
KHUK 100 - SEÇMELİ DERS HAVUZU
KOD Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS
KHUK 711 Suçun Unsurları 3 0 3 6
KHUK 712 Ceza Hukukunda Çocuk 3 0 3 6
KHUK 713 Bilişim Suçları 3 0 3 6
KHUK 714 Mal Varlığına Karşı Suçlar 3 0 3 6
KHUK 715 Ceza Hukukunda Kusur 3 0 3 6
KHUK 716 Kişilere Karşı Suçlar 3 0 3 6
KHUK 717  Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri 3 0 3 6
KHUK 718 Hayata Karşı Suçlar 3 0 3 6
KHUK 719 Hürriyete Karşı Suçlar 3 0 3 6
KHUK 720 Kişisel Verilerin Korunması 3 0 3 6
KHUK 721 İdarenin Hukuksal Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları 3 0 3 6
KHUK 722 İdari Yargılama Usul Hukukunda Süreler 3 0 3 6
KHUK 723 Hukuk Felsefesi Problemleri 3 0 3 6
KHUK 724  Toplum Felsefesi Problemleri 3 0 3 6
KHUK 725 Etik ve İnsan Hakları 3 0 3 6
KHUK 726 Felsefede ve Hukukta Üniversite İdesi 3 0 3 6
KHUK 728 Adalet ve Hakkaniyet: John Rawls 3 0 3 6
KHUK 729 Feminist Hukuk Kuramı ve Uygulamaları 3 0 3 6
KHUK 730 Post-Politik Toplumlarda İnsan Hakları 3 0 3 6
KHUK 731 Demokratik Sistemlerde İnsan Haklarının Korunması Yöntemleri 3 0 3 6
KHUK 732 Ekoloji ve Hukuk 3 0 3 6
KHUK 733 Eleştirel İnsan Hakları Teorisi  3 0 3 6
KHUK 734 Parlamento Hukuku 3 0 3 6
KHUK 735 Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı 3 0 3 6
KHUK 737 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 3 0 3 6
KHUK 739 Karşılaştırmalı Hukukta Bireysel Başvuru 3 0 3 6
KHUK 741 Cumhuriyet Öncesi Dönemde Devlet Yönetimi 3 0 3 6
KHUK 742 Türk Demokrasi Tarihi 3 0 3 6
KHUK 743 Uluslararası Deniz Hukuku 3 0 3 6
KHUK 744 Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları 3 0 3 6