●    Program 3 dönem boyunca toplam 10 ders ve 1 seminer dersini (30 kredi) kapsar. Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Bitirme Projesi” hazırlar.

1.Dönem

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

 

DERS AKTS

POLS 551

Uluslararası İlişkiler Teorileri

Z

3

8

POLS 553

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Z

3

8

Seçmeli Ders

 

S

3

7

Seçmeli Ders

 

S

3

7

2.Dönem

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

DERS KREDİ

DERS AKTS

POLS 552

Küresel Siyasette Güncel Sorunlar

Z

3

8

POLS 554

Küresel Politik Ekonomi

Z

3

8

Seçmeli Ders

 

S

3

7

Seçmeli Ders

 

S

3

7

3.Dönem

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

DERS KREDİ

DERS AKTS

POLS 593

Bitirme Projesi

Z

0

16

Seçmeli Ders

 

S

3

7

Seçmeli Ders

 

S

3

7

Seçmeli Ders Havuzu

 

Ders Kodu

 

Dersler

 

Kredi

 

AKTS Kredisi

POLS-556

Küresel Yönetişimde Yükselen Güçler

3

7

POLS-558

Sosyal Bilimlerde İstatistiki Yöntemler

 

3

7

POLS-560

Afrika Politikası’nda İleri Okumalar

 

3

7

POLS-555

Küresel Yönetişimde Batılı Güçler

 

3

7

POLS-557

Barış ve Güvenlik Çalışmaları

 

3

7

POLS-565

Karşılaştırmalı Siyasette İleri Okumalar

 

3

7

POLS-559

Dış Politika Analizi

 

3

7

POLS-561

Cumhuriyetçilik: Dünü ve Bugünü

 

3

7

POLS-563

Göç Politikası

 

3

7

POLS-562

Milliyetçilik : Teoriler ve Vakalar

 

3

7

POLS-567

Türk Dış Politikası

 

3

7

POLS-564

Siyasal İletişim

3

7

POLS-568

Orta Doğu Siyaseti

3

7

POLS-569

Uluslararası Ticaret Sözleşmeleri

3

7