• Program 3 dönem boyunca toplam 10 ders ve 1 seminer dersini (30 kredi) kapsar. Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Bitirme Projesi” hazırlar.

       

   1.Dönem 
         
DERS KODU DERS ADI Z/S   DERS AKTS
POLS 551 Uluslararası İlişkiler Teorisi Z 3 9
POLS 553 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Z 3 9
Seçmeli Ders   S 3 9
Seçmeli Ders   S 3 9

  

2.Dönem 

DERS KODU DERS ADI Z/S DERS KREDİ DERS AKTS
POLS 552 Küresel Siyasette Güncel Sorunlar Z 3 9
POLS 554 Küresel Politik Ekonomi Z 3 9
Seçmeli Ders   S 3 9
Seçmeli Ders   S 3 9
         
3.Dönem 
DERS KODU DERS ADI Z/S DERS KREDİ DERS AKTS
POLS 593 Bitirme Projesi Z 0 0
Seçmeli Ders   S 3 9
Seçmeli Ders   S 3 9
         
Seçmeli Ders Havuzu  
Ders Kodu Dersler Kredi AKTS Kredisi  
 
POLS-555 Küresel Yönetişimde Batılı Güçler 3 9  
 
POLS-556 Küresel Yönetişimde Yükselen Güçler 3 9  
POLS-557 Barış ve Güvenlik Çalışmaları 3 9  
 
POLS-558 Sosyal Bilimlerde İstatistiki Yöntemler 3 9  
 
POLS-559 Dış Politika Analizi 3 9  
 
POLS-560 Afrika Politikası’nda İleri Okumalar 3 9  
 
POLS-561 Cumhuriyetçilik: Dünü ve Bugünü 3 9  
 
POLS-562 Milliyetçilik : Teoriler ve Vakalar 3 9  
 
POLS-563 Göç Politikası 3 9  
 
POLS-564  Siyasal İletişim 3 9  
POLS-565 Karşılaştırmalı Siyasette İleri Okumalar 3 9  
 
POLS-567 Türk Dış Politikası 3 9  
 
POLS-568 Orta Doğu Siyaseti 3 9  
POLS-569 Kutup Çalışmaları  3 9  
POLS- 571 Savaş Çalışmaları 3 9  
POLS-572 Türkiye Kamu Yönetimi 3 9