Havacılık sürekli gelişim gösteren, kendi içinde pek çok farklı disiplinleri barındıran, emniyet ve güvenliğin ön planda olduğu bir sektör olup Uçuş Harekât Yöneticiliği Programı, sektörün bu çalışma kolundaki tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanmış bir eğitim sunmaktadır.

Uçuş Harekât Yöneticiliği Programında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından onaylı uluslararası geçerliliği olan Uçuş Harekât Uzmanı Yetki Belgesi ile YÖK onaylı Uçuş Harekât Yöneticiliği ön lisans Diploması olmak üzere İki farklı mezuniyet belgesi verilmektedir.

SHGM tarafından uluslararası geçerliliği olan Uçuş Harekât Uzmanı yetki belgesi sınavına girebilmek için; havacılık öğretisi, sivil havacılık hukuku ve düzenlemeleri, meteoroloji, uçak kütle ve performans, ağırlık ve denge kontrolü, haberleşme, hava trafik yönetimi, seyrüsefer, uçuş planlama, tehlikeli maddelerin havadan taşınması, insan faktörü, emniyet yönetimi ve uçuş takip derslerinin yanında uçuş simülatörü ve öğretmen eşliğinde gerçek zamanlı işyeri eğitiminin başarı ile tamamlanması gerekmektedir.

Uçuş Harekât Uzmanı yetki belgesinin alımına yönelik eğitimler, Antalya Bilim Üniversitesi bünyesinde yer alan SHGM tarafından yetkilendirilmiş Onaylı Eğitim Organizasyonu (ATO) üzerinden ve gene SHGM tarafından yetkilendirilmiş Teorik Bilgi Öğretmenleri (TBÖ) tarafından verilmekte olup başarılı olduğu değerlendirilen öğrenciler SHGM sınav merkezlerine yönlendirilmektedir.

Öte yandan sürekli gelişmekte olan havacılık sektörünün yakın takibi amacıyla gerek bölüm içi gerekse bölüm dışı seçmeli dersler ile emniyet yönetim sistemi, uyumluluk izleme sistemi, havaalanı sistemi ve yönetimi, havayolu yönetimi ve işletmeciliği, lojistik ve hava kargo, Meslek Etiği, Halkla İlişkiler ve Mesleki İletişim gibi güncel akademik dersler verilmektedir.