PROF. DR. İBRAHİM DÜLGER ARMAĞANI

Kıymetli Hocalarımız ve Meslektaşlarımız;

Fakültemiz önceki Dekanı merhum Prof. Dr. İbrahim DÜLGER anısına Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından armağan çıkarılacaktır.

“Prof. Dr. İbrahim DÜLGER Anısına Armağan” ismiyle yayımlanacak olan bu esere, başta hakemli/hakemsiz makale, karar incelemesi, kitap eleştirisi ve tercümeler olmak üzere akademik yazılarınızla katkıda bulunmanız bizi onurlandıracaktır.

Armağana yazı vermek suretiyle katkıda bulunacakların, yazılarını Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi yazım kurallarına uygun şekilde göndermeleri gerekmektedir. (Dergi yazım kurallarına https://antalya.edu.tr/tr/fakulte-ve-enstituler/hukuk-fakultesi/icerik/hukuk-fakultesi-dergisi/yayin-ilkeleri adresinden ulaşılabilir.)

Armağana sunulmak üzere hazırlanan çalışmaların 1 Ekim 2019 tarihine kadar dulgerarmagani@antalya.edu.tr adresine gönderilmesini saygıyla arz ederiz.

 

Yayın Kurulu Adına

Prof. Dr. Murat SEZGİNER, Dr. Öğr. Ü. Yılmaz YURTSEVEN, Araş. Gör. Kerem ÖZ