1. Sınıf 1. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
LAW 101 - Hukuka Giriş ve Temel Kavramlar 3 0 3 5
LAW 103 - Medeni Hukuk - I 3 1 3 6
LAW 105 - Anayasa Hukuku - I 3 1 3 6
LAW 107 - Roma Hukuku 2 0 2 4
LAW 109 - Mesleki İngilizce - I 3 0 3 3
TURK 101 - Türk Dili 2 0 2 2
HIST 101 - İnkılap Tarihi 2 0 2 2
AE1XX - Alan Seçmeli 2 0 2 2
LAW 121 - Law Literature and Art 2 0 2 2
LAW 123 - Siyaset Bilimi 2 0 2 2
LAW 127 - Felsefeye Giriş 2 0 2 2
LAW 129 - Almanca - I 2 0 2 2
LAW 141 - Sosyal Psikoloji 2 0 2 2
TOPLAM: 30 2 30 40
1. Sınıf 2. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
LAW 102 - Medeni Hukuk - II 3 1 3 6
LAW 104 - Anayasa Hukuku - II 3 1 3 6
LAW 106 - Türk Hukuk Tarihi 3 0 3 6
LAW 108 - Genel Kamu Hukuku 3 0 3 5
LAW 110 - Mesleki İngilizce - II 3 0 3 3
TÜRK 102 - Türk Dili 2 0 2 2
HIST 102 - İnkılap Tarihi 2 0 2 2
AE1XX - Alan Seçmeli 2 0 2 2
LAW 122 - Sociology 2 0 2 2
LAW 124 - Psikoloji 2 0 2 2
LAW 126 - Düşünce Tarihi - I 2 0 2 2
LAW 128 - Almanca - II 2 0 2 2
LAW 130 - Sanatta Suç ve Ceza 2 0 2 2
LAW 132 - Uygarlık Tarihi 2 0 2 2
LAW 134 - Introduction to Human Rights 2 0 2 2
TOPLAM: 35 2 35 46
2. Sınıf 1. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
LAW 201 - Borçlar Hukuku (Genel) - I 3 2 3 5
LAW 203 - İdare Hukuku - I 3 1 3 5
LAW 205 - Ceza Hukuku (Genel) - I 3 1 3 5
LAW 207 - International Law - I 3 0 3 5
LAW 213 - Legal Writing 2 0 2 4
LAW 289 - Kamu Maliyesi 2 0 2 2
LAW 221 - Siyasi Tarih 2 0 2 2
LAW 223 - Introduction to Common Low 2 0 2 2
LAW 225 - Siyasal Partiler Hukuku 2 0 2 2
LAW 227 - Almanca - 3 2 0 2 2
LAW 229 - Moot Court Studies - I 2 0 2 2
LAW 231 - Düşünce Tarihi - II 2 0 2 2
TOPLAM: 28 4 28 38
2. Sınıf 2. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
LAW 202 - Borçlar Hukuku (Genel) - II 3 2 3 5
LAW 204 - İdare Hukuku - II 3 1 3 5
LAW 206 - Ceza Hukuku (Genel) - II 3 1 3 5
LAW 208 - International Law - II 3 0 3 5
LAW 210 - Vergi Hukuku 2 1 2 3
LAW 212 - Economics for Lawyers 3 0 3 3
LAW 216 - Comparative Legal Systems 2 0 2 2
AE 2XX - Alan Seçmeli 2 0 2 2
LAW 222 - İslam Hukuku 2 0 2 2
LAW 224 - Hukuk ve Sinema 2 0 2 2
LAW 226 - Almanca - 4 2 0 2 2
LAW 228 - Türk Borçlar Hukukunda Yeni Gelişmeler 2 0 2 2
LAW 232 - Etik ve Değer Felsefesi 2 0 2 2
LAW 234 - Moot Court Studies - II 2 0 2 2
LAW 236 - Spor Hukuku 2 0 2 2
LAW 238 - Basic Notions in International Relations 2 0 2 2
TOPLAM: 37 5 37 46
3. Sınıf 1. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
LAW 301 - Eşya Hukuku - I 3 1 3 5
LAW 303 - Medeni Usul Hukuku - I 3 1 3 5
LAW 305 - Borçlar Hukuku (Özel) - I 2 1 2 3
LAW 307 - Ticari İşletme Hukuku 3 1 3 5
LAW 309 - Ceza Hukuku (Özel) - I 3 1 3 4
LAW 311 - İdari Yargı 3 1 3 3
LAW 313 - Hukuk Felsefesi 2 0 2 3
AE 3XX - Alan Seçmeli 2 0 2 2
LAW 321 - Çocuk Ceza Hukuku 2 0 2 2
LAW 323 - Almanca - 5 2 0 2 2
LAW 325 - Çevre Hukuku 2 0 2 2
LAW 327 - Bilişim Hukuku 2 0 2 2
LAW 329 - İnfaz Hukuku 2 0 2 2
LAW 331 - Moot Court Studies - III 2 0 2 2
LAW 355 - Karşılaştırmalı Özel Hukuk 2 0 2 2
LAW 357 - Hukuk Kliniği I 2 0 2 2
LAW 359 - Bütçe Hukuku 2 0 2 2
TOPLAM: 39 6 39 48
3. Sınıf 2. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
LAW 302 - Eşya Hukuku - II 3 1 3 5
LAW 304 - Medeni Usul Hukuku - II 3 1 3 5
LAW 306 - Borçlar Hukuku (Özel) - II 2 1 2 3
LAW 308 - Şirketler Hukuku 3 1 3 6
LAW 310 - Ceza Hukuku (Özel) - II 2 1 2 3
LAW 312 - Türk Vergi Sistemi 2 1 2 3
LAW 314 - Ticari Sözleşmeler 2 1 2 3
AE 3XX - Alan Seçmeli 2 0 2 2
LAW 322 - Sociology of Law 2 0 2 2
LAW 324 - Rekabet Hukuku 2 0 2 2
LAW 326 - İmar Hukuku 2 0 2 2
LAW 328 - Tüketici Hukuku 2 0 2 2
LAW 338 - Almanca - 6 2 0 2 2
LAW 340 - Kriminoloji 2 0 2 2
LAW 342 - Kadastro Hukuku 2 0 2 2
LAW 344 - Sosyal Medya ve Hukuk 2 0 2 2
LAW 346 - Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması 2 0 2 2
LAW 368 - Hukuk Kliniği II 2 0 2 2
TOPLAM: 39 7 39 50
4. Sınıf 1. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
LAW 401 - Miras Hukuku 3 1 3 4
LAW 403 - İcra ve İflas Hukuku - I 3 1 3 5
LAW 405 - Ceza Mahkemesi Hukuku - I 2 1 2 4
LAW 407 - Devletler Özel Hukuku - I 2 1 2 3
LAW 409 - İş Hukuku 2 1 2 3
LAW 411 - Deniz Ticaret Hukuku 2 1 2 4
LAW 413 - Kıymetli Evrak Hukuku 2 1 2 4
AE 4XX - Alan Seçmeli 2 0 2 2
LAW 421 - Siyasal Düşünceler 2 0 2 2
LAW 425 - Adli Tıp 2 0 2 2
LAW 427 - International Criminal Law 2 0 2 2
LAW 429 - Sermaye Piyasası Hukuku 2 0 2 2
LAW 433 - Moot Court Studies-V 2 0 2 2
LAW 435 - Almanca - 7 2 0 2 2
LAW 439 - Avukatlık Hukuku 2 0 2 2
LAW 441 - İnsan Hakları Felsefesi 2 0 2 2
LAW 457 - Hukuk Kliniği III 2 0 2 2
TOPLAM: 36 7 36 47
4. Sınıf 2. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
LAW 402 - Toplum Felsefesi 2 0 2 4
LAW 404 - İcra ve İflas Hukuku - II 3 1 3 5
LAW 406 - Ceza Muhakemesi Hukuku - II 2 1 2 5
LAW 408 - Devletler Özel Hukuku - II 2 1 2 4
LAW 410 - Sosyal Güvenlik Hukuku 2 1 2 3
LAW 412 - İnsan Hakları Hukuku 2 1 2 3
LAW 414 - Sigorta Hukuku 2 1 2 3
AE 4XX - Alan Seçmeli 2 0 2 2
LAW 428 - Einführung in das deutsche Recht 2 0 2 2
LAW 430 - Hava ve Uzay Hukuku 2 0 2 2
LAW 432 - Moot Court Studies - VI 2 0 2 2
LAW 434 - Almanca - 8 2 0 2 2
LAW 436 - International Humanitarian Law 2 0 2 2
LAW 438 - Bireysel Başvuru 2 0 2 2
LAW 440 - Arabuluculuk 2 0 2 2
LAW 442 - Adli Yazışma 2 0 2 2
LAW 444 - Enerji Hukuku 2 0 2 2
LAW 334 - Sağlık Hukuku 2 0 2 2
LAW 336 - Moot Court Studies - IV 2 0 2 2
LAW 468 - Hukuk Kliniği IV 2 0 2 2
TOPLAM: 41 6 41 53
Alan İçi Seçmeli Dersler
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
LAW 121 Law Literature and Art 2 0 2 2
LAW 123 Siyaset Bilimi 2 0 2 2
LAW 127 Felsefeye Giriş 2 0 2 2
LAW 129 Almanca-1 2 0 2 2
LAW 141 Sosyal Psikoloji 2 0 2 2
LAW 122 Sociology 2 0 2 2
LAW 124 Psikoloji 2 0 2 2
LAW 126 Düşünce Tarihi - I 2 0 2 2
LAW 128 Almanca - II 2 0 2 2
LAW 130 Sanatta Suç ve Ceza 2 0 2 2
LAW 132 Uygarlık Tarihi 2 0 2 2
LAW 134 Introduction to Human Rights 2 0 2 2
LAW 221 Siyasi Tarih 2 0 2 2
LAW 223 Introduction to Common Law 2 0 2 2
LAW 225 Siyasal Partiler Hukuku 2 0 2 2
LAW 227 Almanca-3 2 0 2 2
LAW 229 Moot Court Studies-I 2 0 2 2
LAW 231 Düşünce Tarihi - II 2 0 2 2
LAW 222 İslam Hukuku 2 0 2 2
LAW 224 Hukuk ve Sinema 2 0 2 2
LAW 226 Almanca-4 2 0 2 2
LAW 228 Türk Borçlar HukukundaYeni Gelişmeler 2 0 2 2
LAW 232 Etik ve Değer Felsefesi 2 0 2 2
LAW 234 Moot Court Studies-II 2 0 2 2
LAW 236 Spor Hukuku 2 0 2 2
LAW 238 Basic Notions in International Relations 2 0 2 2
LAW 321 Çocuk Ceza Hukuku 2 0 2 2
LAW 323 Almanca- 5 2 0 2 2
LAW 325 Çevre Hukuku 2 0 2 2
LAW 327 Bilişim Hukuku 2 0 2 2
LAW 329 İnfaz Hukuku 2 0 2 2
LAW 331 Moot Court Studies-III 2 0 2 2
LAW 355 Karşılaştırmalı Özel Hukuk 2 0 2 2
LAW 357 Hukuk Kliniği I 2 0 2 2
LAW 359 Bütçe Hukuku 2 0 2 2
LAW 322 Sociology of Law 2 0 2 2
LAW 324 Rekabet Hukuku 2 0 2 2
LAW 326 İmar Hukuku 2 0 2 2
LAW 328 Tüketici Hukuku 2 0 2 2
LAW 338 Almanca-6 2 0 2 2
LAW 340 Kriminoloji 2 0 2 2
LAW 342 Kadastro Hukuku 2 0 2 2
LAW 344 Sosyal Medya ve Hukuk 2 0 2 2
LAW 346 Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması 2 0 2 2
LAW 368 Hukuk Kliniği II 2 0 2 2
LAW 421 Siyasal Düşünceler 2 0 2 2
LAW 425 Adli Tıp 2 0 2 2
LAW 427 International Criminal Law 2 0 2 2
LAW 429 Sermaye Piyasası Hukuku 2 0 2 2
LAW 433 Moot Court Studies-V 2 0 2 2
LAW 435 Almanca-7 2 0 2 2
LAW 439 Avukatlık Hukuku 2 0 2 2
LAW 441 İnsan Hakları Felsefesi 2 0 2 2
LAW 457 Hukuk Kliniği III 2 0 2 2
LAW 428 Einführung in das deutsche Recht 2 0 2 2
LAW 430 Hava ve Uzay Hukuku 2 0 2 2
LAW 432 Moot Court Studies-VI 2 0 2 2
LAW 434 Almanca-8 2 0 2 2
LAW 436 International Humanitarian Law 2 0 2 2
LAW 438 Bireysel Başvuru 2 0 2 2
LAW 440 Arabuluculuk 2 0 2 2
LAW 442 Adli Yazışma 2 0 2 2
LAW 444 Enerji Hukuku 2 0 2 2
LAW 334 Sağlık Hukuku 2 0 2 2
LAW 336 Moot Court Studies-IV 2 0 2 2
LAW 468 Hukuk Kliniği IV 2 0 2 2
TOPLAM: 132 0 132 132