1. Sınıf 1. Dönem

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

LAW 101 - Hukuka Giriş ve Temel Kavramlar

3

0

3

5

LAW 103 - Medeni Hukuk-I

3

1

3

6

LAW105 - Anayasa Hukuku-I

3

1

3

6

LAW107 - Roma Hukuku

2

0

2

4

LAW 109 - Mesleki İngilizce-I

3

0

3

3

TURK 101 - Türk Dili

2

0

2

2

HIST 101 - İnkılap Tarihi

2

0

2

2

AE1XX - Alan Seçmeli

2

0

2

2

Toplam:

20

2

20

30

1. Sınıf 2. Dönem

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

LAW 102 - Medeni Hukuk-II

3

1

3

6

LAW 104 - Anayasa Hukuku-II

3

1

3

6

LAW 106 - Türk Hukuk Tarihi

2

0

2

4

LAW 108 - Genel Kamu Hukuku

3

0

3

5

LAW 110 - Mesleki İngilizce-II

3

0

3

3

TURK 102 - Türk Dili

2

0

2

2

HIST 102 - İnkılap Tarihi

2

0

2

2

AE1XX - Alan Seçmeli

2

0

2

2

Toplam:

20

2

20

30

2. Sınıf 1. Dönem

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

LAW 201 - Borçlar Hukuku (Genel)-I

3

2

3

5

LAW 203 - İdare Hukuku-I

3

1

3

5

LAW 205 - Ceza Hukuku (Genel)-I

3

1

3

5

LAW 207 - International Law-I

3

0

3

5

LAW 213 - Legal Writing

2

0

2

4

LAW 289 - Kamu Maliyesi

2

0

2

4

AE 2XX - Alan Seçmeli

2

0

2

2

Toplam:

18

4

18

30

2. Sınıf 2. Dönem

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

LAW 202 - Borçlar Hukuku (Genel)-II

3

2

3

5

LAW 204 - İdare Hukuku-II

3

1

3

5

LAW 206 - Ceza Hukuku (Genel)-II

3

1

3

5

LAW 208 - International Law-II

3

0

3

5

LAW 210 - Vergi Hukuku

2

1

2

3

LAW 212 - Economics for Lawyers

3

0

3

3

LAW 216 - Comparative Legal Systems

2

0

2

2

AE 2XX - Alan Seçmeli

2

0

2

2

Toplam:

21

5

21

30

3. Sınıf 1. Dönem

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

LAW 301 - Eşya Hukuku-I

3

1

3

5

LAW 303 - Medeni Usul Hukuku-I

3

1

3

5

LAW 305 - Borçlar Hukuku (Özel)-I

2

1

2

3

LAW 307 - Ticari İşletme Hukuku

3

1

3

5

LAW 309 - Ceza Hukuku (Özel)- I

3

1

3

4

LAW 311 - İdari Yargı

3

1

3

3

LAW 313 - Hukuk Felsefesi

2

0

2

3

AE 3XX - Alan Seçmeli

2

0

2

2

Toplam:

21

6

21

30

3. Sınıf 2. Dönem

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

LAW 302 - Eşya Hukuku-II

3

1

3

5

LAW 304 - Medeni Usul Hukuku-II

3

1

3

5

LAW 306 - Borçlar Hukuku (Özel)-II

2

1

2

3

LAW 308 - Şirketler Hukuku

3

1

3

6

LAW 310 - Ceza Hukuku (Özel) - II

2

1

2

3

LAW 312 - Türk Vergi Sistemi

2

1

2

3

LAW 318 - İmar Hukuku

2

1

2

3

AE 3XX - Alan Seçmeli

2

0

2

2

Toplam:

19

7

19

30

4. Sınıf 1. Dönem

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

LAW 401 - Miras Hukuku

3

1

3

4

LAW 403 - İcra ve İflas Hukuku-I

3

1

3

5

LAW 405 - Ceza Muhakemesi Hukuku-I

2

1

2

4

LAW 407 - Devletler Özel Hukuku-I

2

1

2

4

LAW 409 - İş Hukuku

2

1

2

3

LAW 411 - Deniz Ticaret Hukuku

2

1

2

4

LAW 413 - Kıymetli Evrak Hukuku

2

1

2

4

AE 4XX - Alan Seçmeli

2

0

2

2

Toplam:

18

7

18

30

4. Sınıf 2. Dönem

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

LAW 402 - Toplum Felsefesi

2

0

2

4

LAW 404 - İcra ve İflas Hukuku-II

3

1

3

5

LAW 406 - Ceza Muhakemesi Hukuku-II

2

1

2

5

LAW 408 - Devletler Özel Hukuku-II

2

1

2

4

LAW 410 - Sosyal Güvenlik Hukuku

2

1

2

3

LAW 412 - İnsan Hakları Hukuku

2

1

2

4

LAW 414 - Sigorta Hukuku

2

1

2

3

AE 4XX - Alan Seçmeli

2

0

2

2

Toplam:

17

6

17

30

Alan İçi Seçmeli Dersler

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

1.SINIF 1.DÖNEM SEÇİMLİK DERSLER

LAW 121 - Law Literature and Art

2

0

2

2

LAW 123 - Siyaset Bilimi

2

0

2

2

LAW 127 - Felsefeye Giriş

2

0

2

2

LAW 129 - Almanca-1

2

0

2

2

LAW 141 - Sosyal Psikoloji

2

0

2

2

1.SINIF 2. DÖNEM SEÇİMLİK DERSLER

LAW 122 - Sociology

2

0

2

2

LAW 124 - Psikoloji

2

0

2

2

LAW 128 - Almanca- II

2

0

2

2

LAW 130 - Sanatta Suç ve Ceza

2

0

2

2

LAW 132 - Uygarlık Tarihi

2

0

2

2

LAW 134 - Introduction to Human Rights

2

0

2

2

LAW 136 - Roma Boçlar Hukuku

2

0

2

2

LAW 138 - Roma Eşya Hukuku

2

0

2

2

LAW 140 - Düşünce Tarihi

2

0

2

2

2.SINIF 1. DÖNEM SEÇİMLİK DERSLER

LAW 221 - Siyasi Tarih

2

0

2

2

LAW 223 - Introduction to Common Law

2

0

2

2

LAW 225 - Siyasal Partiler Hukuku

2

0

2

2

LAW 227 - Almanca-3

2

0

2

2

LAW 229 - Moot Court Studies-I

2

0

2

2

LAW 233 - Hukuk Sosyolojisi

2

0

2

2

LAW 235 - Genel İşlem Koşulları

2

0

2

2

2.SINIF 2. DÖNEM SEÇİMLİK DERSLER

LAW 222 - İslam Hukuku

2

0

2

2

LAW 226 - Almanca-4

2

0

2

2

LAW 228 - Türk Borçlar HukukundaYeni Gelişmeler

2

0

2

2

LAW 232 - Etik ve Değer Felsefesi

2

0

2

2

LAW 234 - Moot Court Studies-II

2

0

2

2

LAW 236 - Spor Hukuku

2

0

2

2

LAW 238 - Basic Notions in International Relations

2

0

2

2

LAW 240 - Sözleşme Benzeri Borç İlişkileri

2

0

2

2

3. SINIF 1. DÖNEM SEÇİMLİK DERSLER

LAW 321 - Çocuk Ceza Hukuku

2

0

2

2

LAW 323 - Almanca- 5

2

0

2

2

LAW 325 - Çevre Hukuku

2

0

2

2

LAW 327 - Bilişim Hukuku

2

0

2

2

LAW 329 - İnfaz Hukuku

2

0

2

2

LAW 331 - Moot Court Studies-III

2

0

2

2

LAW 355 - Karşılaştırmalı Özel Hukuk

2

0

2

2

LAW 357 - Hukuk Kliniği I

2

0

2

2

LAW 359 - Bütçe Hukuku

2

0

2

2

LAW 361 - Tebligat Hukuku

2

0

2

2

LAW 363 - Fikri Mülkiyet Hukuku

2

0

2

2

LAW 365 - Telekomünikasyon Hukuku

2

0

2

2

LAW 367 - Medya Hukuku

2

0

2

2

LAW 369 - Kişisel Veri Hukuku

2

0

2

2

3. SINIF 2. DÖNEM SEÇİMLİK DERSLER

LAW 324 - Rekabet Hukuku

2

0

2

2

LAW 328 - Tüketici Hukuku

2

0

2

2

LAW 336 - Moot Court Studies-IV

2

0

2

2

LAW 338 - Almanca-6

2

0

2

2

LAW 340 - Kriminoloji

2

0

2

2

LAW 342 - Kadastro Hukuku

2

0

2

2

LAW 344 - Sosyal Medya ve Hukuk

2

0

2

2

LAW 346 - Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması

2

0

2

2

LAW 368 - Hukuk Kliniği II

2

0

2

2

LAW 370 - Kat Mülkiyeti Hukuku

2

0

2

2

LAW 372 - Hukuk ve Sinema

2

0

2

2

LAW 374 - Ulusal Tahkim

2

0

2

2

LAW 376 - Bankacılık Hukuku

2

0

2

2

LAW 378 -Kamu İhale Hukuku

2

0

2

2

4. SINIF 1. DONEM SEÇİMLİK DERSLER

LAW 421 - Siyasal Düşünceler

2

0

2

2

LAW 425 - Adli Tıp

2

0

2

2

LAW 427 - International Criminal Law

2

0

2

2

LAW 429 - Sermaye Piyasası Hukuku

2

0

2

2

LAW 433 - Moot Court Studies-V

2

0

2

2

LAW 435 - Almanca-7

2

0

2

2

LAW 439 - Avukatlık Hukuku

2

0

2

2

LAW 441 - İnsan Hakları Felsefesi

2

0

2

2

LAW 457 - Hukuk Kliniği III

2

0

2

2

LAW 459 - Felsefi Antropoloji (İnsan Felsefesi)

2

0

2

2

LAW 461 - Yargı Etiği

2

0

2

2

LAW 463 - Adli Psikoloji

2

0

2

2

4. SINIF 2. DONEM SEÇİMLİK DERSLER

LAW 428 - Einführung in das deutsche Recht

2

0

2

2

LAW 430 - Hava ve Uzay Hukuku

2

0

2

2

LAW 432 - Moot Court Studies-VI

2

0

2

2

LAW 434 - Almanca-8

2

0

2

2

LAW 436 - International Humanitarian Law

2

0

2

2

LAW 438 - Bireysel Başvuru

2

0

2

2

LAW 440 - Arabuluculuk

2

0

2

2

LAW 442 - Adli Yazışma

2

0

2

2

LAW 444 - Enerji Hukuku

2

0

2

2

LAW 468 - Hukuk Kliniği IV

2

0

2

2

LAW 470 - Kamulaştırma

2

0

2

2

LAW 472 - Siyaset Felsefesi

2

0

2

2

LAW 474 - Taşınmaz Davaları

2

0

2

2

LAW 476 - İnsan Kaynakları Yönetimi

2

0

2

2

LAW 478 - Örgüt ve Endüstri Psikolojisi

2

0

2

2

Toplam:

170

0

170

170