ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDATI

 

1.     SINIF

1 GÜZ DÖNEMİ

 

Teorik

 

Uygulama

 

Kredi

 

AKTS

 

Ön/Eş Koşul

LAW 101

Hukuka Giriş ve Temel Kavramlar

 

3

0

3

5

 

LAW 103

Medeni Hukuk - I

 

3

1

3

6

 

LAW 105

Anayasa Hukuku - I

 

3

1

3

6

 

LAW 107

Roma Hukuku

 

2

0

2

4

 

LAW 109

Mesleki İngilizce - I

 

3

0

3

3

 

TUR 101

Türk Dili - I

 

2

0

2

2

 

HIST 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I

 

2

0

2

2

 

AE1XX

Alan Seçmeli

 

2

0

2

2

 

 

 

TOPLAM

20

2

20

30

 

 

1.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

 

 

LAW 121

Law Literature and Art

 

2

0

2

2

 

LAW 123

Siyaset Bilimi

 

2

0

2

2

 

LAW 127

Felsefeye Giriş

 

2

0

2

2

 

LAW 129

Almanca - I

 

2

0

2

2

 

LAW 141

Sosyal Psikoloji

 

2

0

2

2

 

2 BAHAR DÖNEMİ                                                                                                                  Teorik    Uygulama    Kredi AKTS Ön/Eş Koşul

LAW 102

Medeni Hukuk - II

 

3

1

3

6

 

LAW 104

Anayasa Hukuku - II

 

3

1

3

6

 

LAW 106

Türk Hukuk Tarihi

 

2

0

2

4

 

LAW 108

Genel Kamu Hukuku

 

3

0

3

5

 

LAW 110

Mesleki İngilizce - II

 

3

0

3

3

 

TURK 102

Türk Dili - II

 

2

0

2

2

 

HIST 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II

 

2

0

2

2

 

AE1XX

Alan Seçmeli

 

2

0

2

2

 

 

 

TOPLAM

20

2

20

30

 

 

2. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

 

 

LAW 122

Sociology

 

2

0

2

2

 

LAW 124

Psikoloji

 

2

0

2

2

 

LAW 128

Almanca - II

 

2

0

2

2

 

LAW 130

Sanatta Suç ve Ceza

 

2

0

2

2

 

LAW 132

Uygarlık Tarihi

 

2

0

2

2

 

LAW 134

Introduction to Human Rights

 

2

0

2

2

 

LAW 136

Roma Borçlar Hukuku

 

2

0

2

2

 

LAW 138

Roma Eşya Hukuku

 

2

0

2

2

 

LAW 140

Düşünce Tarihi

 

2

0

2

2

 

 

DERSLER

DERS SAYISI

KREDİ

AKTS

 

Zorunlu Dersler

 

14

 

36

56

 

Alan Seçmeli Dersler

2

 

4

4

 

 

 

1.SINIF TOPLAM

16

 

40

60

 

 

2.     SINIF

3 GÜZ DÖNEMİ

 

Teorik

 

Uygulama

 

Kredi

 

AKTS

 

Ön/Eş Koşul

LAW 201

Borçlar Hukuku (Genel) - I

3

2

3

5

 

LAW 203

İdare Hukuku - I

3

1

3

5

 

LAW 205

Ceza Hukuku (Genel) - I

3

1

3

5

 

LAW 207

International Law - I

3

0

3

5

 

LAW 213

Legal Writing

2

0

2

4

 

LAW 289

Kamu Maliyesi

2

0

2

4

 

 

 

AE2XX

Alan Seçmeli

 

2

0

 

2

2

 

TOPLAM

 

18

4

18

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

 

 

LAW 221

Siyasi Tarih

2

0

 

2

 

2

LAW 223

Introduction to Common Law

2

0

 

2

 

2

LAW 225

Siyasi Partiler Hukuku

2

0

 

2

 

2

LAW 227

Almanca - III

2

0

 

2

 

2

LAW 229

Moot Court Studies - I

2

0

 

2

 

2

LAW 233

Hukuk Sosyolojisi

2

0

 

2

 

2

LAW 235

Genel işlem Koşulları

2

0

 

2

 

2

4 BAHAR DÖNEMİ                                                                                                                  Teorik    Uygulama    Kredi AKTS Ön/Eş Koşul

LAW 202

Borçlar Hukuku (Genel) - II

 

3

2

 

3

5

LAW 204

İdare Hukuku - II

 

3

1

 

3

5

LAW 206

Ceza Hukuku (Genel) - II

 

3

1

 

3

5

LAW 208

International Law - II

 

3

0

 

3

5

LAW 210

Vergi Hukuku

 

2

1

 

2

3

LAW 212

Economics for Lawyers

 

3

0

 

3

3

LAW 216

Comparative Legal Systems

 

2

0

 

2

2

AE2XX

Alan Seçmeli

 

2

0

 

2

2

 

 

TOPLAM

21

5

 

21

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

 

 

LAW 222

İslam Hukuku

 

2

0

 

2

2

LAW 226

Almanca - IV

 

2

0

 

2

2

LAW 228

Türk Borçlar Hukukunda Yeni Gelişmeler

 

2

0

 

2

2

LAW 232

Etik ve Değer Felsefesi

 

2

0

 

2

2

LAW 234

Moot Court Studies - II

 

2

0

 

2

2

LAW 236

Spor Hukuku

 

2

0

 

2

2

LAW 238

Basic Notions in International Relations

 

2

0

 

2

2

LAW 240

Sözleşme Benzeri Borç İlişkileri

 

2

0

 

2

2

 

DERSLER

DERS SAYISI

KREDİ

 

 

AKTS

Zorunlu Dersler

13

35

 

 

 

5

6

Alan Seçmeli Dersler

2

4

 

 

 

4

 

2.SINIF TOPLAM

15

39

 

 

 

6

0

 

 

3.     SINIF

 

 

 

 

 

5 GÜZ DÖNEMİ

 

Teorik

 

Uygulama

 

Kredi

 

AKTS

 

Ön/Eş Koşul

LAW 301

Eşya Hukuku - I

3

1

3

5

 

LAW 303

Medeni Usul Hukuku - I

3

1

3

5

 

LAW 305

Borçlar Hukuku (Özel) - I

2

1

2

3

 

LAW 307

Ticari İşletme Hukuku

3

1

3

5

 

LAW 309

Ceza Hukuku (Özel) - I

3

1

3

4

 

LAW 311

İdari Yargı

3

1

3

3

 

LAW 313

Hukuk Felsefesi

2

0

2

3

 

AE3XX

Alan Seçmeli

2

0

2

2

 

 

TOPLAM

21

6

21

30

 

 

5.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

 

LAW 321

Çocuk Ceza Hukuku

2

0

2

2

 

LAW 323

Almanca - V

2

0

2

2

 

LAW 325

Çevre Hukuku

2

0

2

2

 

LAW 327

Bilişim Hukuku

2

0

2

2

 

LAW 329

İnfaz Hukuku

2

0

2

2

 

LAW 331

Moot Court Studies - III

2

0

2

2

 

LAW 355

Karşılaştırmalı Özel Hukuk

2

0

2

2

 

 

LAW 357

Hukuk Kliniği - I

 

2

0

2

2

LAW 359

Bütçe Hukuku

 

2

0

2

2

LAW 361

Tebligat Hukuku

 

2

0

2

2

LAW 363

Fikri Mülkiyet Hukuku

 

2

0

2

2

LAW 365

Telekomünikasyon Hukuku

 

2

0

2

2

LAW 367

Medya Hukuku

 

2

0

2

2

LAW 369

Kişisel Veri Hukuku

 

2

0

2

2

6 BAHAR DÖNEMİ                                                                                                                                       Teorik    Uygulama Kredi AKTS Ön/Eş Koşul

LAW 302

Eşya Hukuku - II

 

3

1

3

5

LAW 304

Medeni Usul Hukuku - II

 

3

1

3

5

LAW 306

Borçlar Hukuku (Özel) - II

 

2

1

2

3

LAW 308

Şirketler Hukuku

 

3

1

3

6

LAW 310

Ceza Hukuku (Özel) - II

 

2

1

2

3

LAW 312

Türk Vergi Sistemi

 

2

1

2

3

LAW 318

İmar Hukuku

 

2

1

2

3

AE3XX

Alan Seçmeli

 

2

0

2

2

 

 

TOPLAM

19

7

19

30

 

6.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

 

LAW 324

Rekabet Hukuku

 

2

0

2

2

LAW 328

Tüketici Hukuku

 

2

0

2

2

LAW 336

Moot Court Studies - IV

 

2

0

2

2

LAW 338

Almanca - VI

 

2

0

2

2

LAW 340

Kriminoloji

 

2

0

2

2

LAW 342

Kadastro Hukuku

 

2

0

2

2

LAW 344

Sosyal Medya ve Hukuk

 

2

0

2

2

LAW 346

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması

 

2

0

2

2

LAW 368

Hukuk Kliniği - II

 

2

0

2

2

LAW 370

Kat Mülkiyet Hukuku

 

2

0

2

2

LAW 372

Hukuk ve Sinema

 

2

0

2

2

LAW 374

Ulusal Tahkim

 

2

0

2

2

LAW 376

Bankacılık Hukuku

 

2

0

2

2

LAW 378

Kamu İhale Hukuku

 

2

0

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

DERSLER

DERS SAYISI

KREDİ

 

AKTS

Zorunlu Dersler

 

14

36

 

56

Alan Seçmeli Dersler

2

4

 

4

 

3.SINIF TOPLAM

16

40

 

60

 

 

4.     SINIF

 

 

 

 

 

7 GÜZ DÖNEMİ

 

Teorik

 

Uygulama

 

Kredi

 

AKTS

 

Ön/Eş Koşul

LAW 401

Miras Hukuku

3

1

3

4

 

LAW 403

İcra ve İflas Hukuku - I

3

1

3

5

 

LAW 405

Ceza Muhakemesi Hukuku - I

2

1

2

4

 

LAW 407

Devletler Özel Hukuku - I

2

1

2

4

 

LAW 409

İş Hukuku

2

1

2

3

 

LAW 411

Deniz Ticaret Hukuku

2

1

2

4

 

LAW 413

Kıymetli Evrak Hukuku

2

1

2

4

 

AE4XX

Alan Seçmeli

2

0

2

2

 

 

TOPLAM

18

7

18

30

 

 

7.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

 

LAW 421

Siyasal Düşünceler

2

0

2

2

 

LAW 425

Adli Tıp

2

0

2

2

 

LAW 427

International Criminal Law

2

0

2

2

 

LAW 429

Sermaye Piyasası Hukuku

2

0

2

2

 

LAW 433

Moot Court Studies - V

2

0

2

2

 

LAW 435

Almanca - VII

2

0

2

2

 

 

LAW 439

Avukatlık Hukuku

2

0

2

2

LAW 441

İnsan Hakları Felsefesi

2

0

2

2

LAW 457

Hukuk Kliniği - III

2

0

2

2

LAW 459

Felsefi Antropoloji (İnsan Felsefesi)

2

0

2

2

LAW 461

Yargı Etiği

2

0

2

2

LAW 463

Adli Psikoloji

2

0

2

2

 

 

 

 

 

 

8 BAHAR DÖNEMİ                                                                                                                  Teorik                                                                                                                                                       Uygulama Kredi AKTS Ön/Eş Koşul

LAW 402

Toplum Felsefesi

2

0

2

4

LAW 404

İcra ve İflas Hukuku - II

3

1

3

5

LAW 406

Ceza Muhakemesi Hukuku - II

2

1

2

5

LAW 408

Devletler Özel Hukuku - II

2

1

2

4

LAW 410

Sosyal Güvenlik Hukuku

2

1

2

3

LAW 412

İnsan Hakları Hukuku

2

1

2

4

LAW 414

Sigorta Hukuku

2

1

2

3

AE4XX

Alan Seçmeli

2

0

2

2

 

TOPLAM

17

6

17

30

 

 

 

 

 

 

 

8.DÖNEM SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

LAW 428

Einführung in das deutsche Recht

2

0

2

2

LAW 430

Hava ve Uzay Hukuku

2

0

2

2

LAW 432

Moot Court Studies - VI

2

0

2

2

LAW 434

Almanca - VIII

2

0

2

2

LAW 436

International Humanitarian Law

2

0

2

2

LAW 438

Bireysel Başvuru

2

0

2

2

LAW 440

Arabuluculuk

2

0

2

2

LAW 442

Adli Yazışma

2

0

2

2

LAW 444

Enerji Hukuku

2

0

2

2

LAW 468

Hukuk Kliniği IV

2

0

2

2

LAW 470

Kamulaştırma

2

0

2

2

LAW 472

Siyaset Felsefesi

2

0

2

2

LAW 474

Taşınmaz Davaları

2

0

2

2

LAW 476

İnsan Kaynakları Yönetimi

2

0

2

2

LAW 478

Örgüt ve Endüstri Psikolojisi

 

 

 

 

 

DERSLER

DERS SAYISI

KREDİ

AKTS

Zorunlu Dersler

14

31

56

Alan Seçmeli Dersler

2

4

4

4.SINIF TOPLAM

16

35

60

 

TÜM DÖNEMLER TOPLAMINDA ALINAN DERS VE KREDİ SAYISI

DERS SAYISI

KREDİ

AKTS

63

154

240