Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı araştırma görevlisi Dr. Olgu ÖZDEMİR'in yazmış olduğu “İş Sözleşmesinin Feshinde Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı” isimli kitap On İki Levha Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır.

Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr.Öğr.Üyesi Hale AKDAĞ ile Medeni Hukuk Anabilim Dalı araştırma görevlisi Arş.Gör.Kerem ÖZ’ün editörlüğünü yaptıkları “Kriminoloji Sinemaya Gidiyor” isimli kitap yayınlanmıştır.

Anadolu Üniversitesi yayınlarından çıkan Çalışma Yaşamının Denetimi kitabının beş ünitesi, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY tarafından yazılmış olup, kitabın 6. baskısı yayınlanmıştır.

Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr.Öğr.Üyesi İnanç İŞTEN’in “Türk Ceza Hukukunda Suçların İçtimaı” isimli son kitabı çıkmıştır

 

Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Sezgin Seymen ÇEBİ’nin son kitabı “Anayasalcılık ve ‘Politik Olan” başlığı ile çıkmıştır.

 

Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Hüseyin ACUN'un hazırladığı "Eser Sözleşmesinde Ayıptan Sorumluluk Hükümleri ile Borçlar Kanunu Genel Hükümlerinin Yarışması" İsimli Kitap, Seçkin Kitabevi Tarafından Yayınlanmıştır.

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

 

Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Bengü ÖZ’ün hazırladığı “Medenî Yargılama Hukukunda Dosyanın İşlemden Kaldırılması” İsimli Kitap, On İki Levha Yayıncılık Tarafından Yayınlanmıştır.

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

 

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Örnek ' in  “Mektuplarla Felsefe” isimli kitabı yayınlandı.

Antalya Bilim Üniversitesi olarak bilime olan katkılarından dolayı Prof. Dr. Örnek'i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY’ın “Toplu İş Hukuku” isimli kitabı yayınlandı.

 

Antalya Bilim Üniversitesi olarak bilime olan katkılarından dolayı Prof. Dr. AKTAY’I tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

Hukuk Fakültemiz öğretim üyelerinden Dr. İnanç İŞTEN’in “AİHM Kararları Işığında Terörle Mücadelede İnsan Haklarının Sınırlandırılması” isimli kitabı yayınlandı.

 

Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Kerem Öz'ün hazırladığı "Tadil Sözleşmesi" İsimli Kitap, Filiz Kitabevi Tarafından Yayınlanmıştır.

 

 

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Halit Yılmaz'ın hazırladığı "İfade Özgürlüğü Sorunu Olarak Nefret Söylemi" İsimli Kitap, Adalet Yayınevi Tarafından Yayınlanmıştır.

 

 

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Halit Yılmaz'ın hazırladığı "Türkiye'nin Yargı Bağımsızlığına İlişkin Sorunları" isimli kitap, Türkiye Barolar Birliği tarafından 2.baskısı yayınlanmıştır.

 

 

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Hale Akdağ'ın hazırladığı "Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması isimli kitap, 2013 yılı sonunda Adalet Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

 

 

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

 

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Sezgin Seymen Çebi 'nin "Sosyal Adalet" isimli kitabı yayınlanmıştır.

\"[...]İçinde yaşadığımız dünyadaki birçok toplumda zenginler ile fakirler arasındaki uçurumlar gittikçe artarken; dünyanın kaynaklarına ve zenginliklerine seçkin bir azınlık tarafından el konulmuş iken; toplumsal yapı ve kurumlardaki adaletsizlikler her birimizi günlük düzeyde etkilerken; doğaya karşı takınılan, insan merkezli ve onun ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya yönelen, güç ve iktidar amaçlı, egemen ve manipülatif tutum ve davranışlar nedeniyle, dünyadaki tüm canlıların yaşamının tehdit altında olduğu bir ortam söz konusu iken; sosyal adalet fenomeni bir takım basit analitik değerlendirmeler ve açıklamalarla geçiştirilemeyecek kadar önem arzetmektedir.\" 

(Giriş\'den)

  • Antik Dönemde Sosyal Adalet

  • Modern Zamanlarda Sosyal Adalet

  • İdeolojiler ve Sosyal Adalet

  • Sosyal Adalete İlişkin Hak Temelli Yaklaşımlar

  • Sosyal Adalete İlişkin Bilimsel ve Alternatif Yaklaşımlar

 

İçindekiler: