HUKUK FAKÜLTESİ KOMİSYONLARI

No

Komisyonlar

Sorumlu

1

İntibak Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Hilal CECANPINAR

2

Mezuniyet Komisyonu

Arş. Gör. Bengü ÖZ

3

Yatay Geçiş Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Olgu ÖZDEMİR ERTÜRK

4

Arşiv ve İmha Komisyonu

Arş. Gör. Kerem ÖZ

5

Web Sayfası Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Güven YARAR

6

Kalite Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Ayşegül DÖRTTEPE OKUTAN