Fakültemizde lisans eğitimi dört yıl (sekiz yarıyıl) olup, eğitim dili %100 Türkçedir. ÖSYM’nin her yıl düzenlediği üniversiteye giriş sınavları kapsamında hukuk fakülteleri için belirlenen TM-3 puan (2020 yılı için ÖSYM tarafından açıklanacak yeni sınav sisteminde kullanılacak ilgili puan) türünden 125.000 sıralama barajını aşmak koşuluyla ve bir önceki yılın taban puanları esas alınarak tercih yapmak suretiyle Fakültemize öğrenci kabul edilmektedir. Ayrıca kontenjan ilân edilmesi halinde Dikey Geçiş Sınavı (DGS), kurum içi ya da kurumlararası yatay geçiş yoluyla da fakültemize öğrenci kabul edilmektedir. Bir akademik dönem veya yıl boyunca değişim programından yararlanmak isteyen öğrencilerimiz için Swiss Mobility kapsamında, Fribourg Üniversitesi ile anlaşmamız bulunmaktadır. Fakültemiz müfredatında, hukuk temel alanına ilişkin temel dersler ile birlikte, spesifik alanlarda uzmanlaşma yolunu açan Bilişim Hukuku, Rekabet Hukuku, Spor Hukuku gibi seçmeli dersler de yer almaktadır. Bunun yanında, anadili İngilizce olan uzman öğretim görevlilerinden yabancı dil alanında Hukuki Yazım, Hukuk İngilizcesi dersleri de verilmektedir. Yine Almanca dilini öğrenmek isteyen öğrencilerin, öğrenim süreleri boyunca seçmeli ders olarak Almanca dil eğitimi görmelerine olanak tanınmaktadır. Fakültemizde 13öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi, 8 araştırma görevlisi olmak üzere 18 akademik personel bulunmakta olup, 2 idari personel görev yapmaktadır.