ARAŞTIRMA ALANI KISA TANIMI:

Günümüz gelişmiş toplumlarında su, ısınma, aydınlanma, iletişim, kanalizasyon ve çöp toplama evlere sunulması beklenen servislerdir. Bu servislerin sağlanması çok karmaşık ve büyük fiziksel, ekonomik ve sosyal birbirlerine  bağlı yapılar gerektirmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar bahsi geçen servislerin sağlanmasında vizyoner fikirlerin geliştirilmesini içerdiği gibi enerji dağıtımı için akıllı şebekeler üzerine yapılan çalışmaları da içermektedir. Akıllı şebeke müşteriden, tedarikçiden ve sistem içerisindeki bileşenlerden bilgi toplayan ve bu bilgiye göre otomatik kararlar alabilen şebekelerdir. Akıllı şebekeler enerji üretim ve dağıtımında etkinliği, verimliliği, sürdürülebilirliği, güvenilirliği arttırmayı ve maliyeti düşürmeyi hedeflemektedir.

DESTEKLENEN ARAŞTIRMA PROJELERİ:

----

ÖĞRETİM ÜYELERİ: 

Fatih Camcı

SEÇİLMİŞ YAYINLAR:

----