Örnek Hazırlık Muafiyet Sınavı (Proficiency Test)

Hazırlık Muafiyet Sınavı 4 ana bölümden oluşmaktadır:

Okuma (10 puan): Öğrencilerin 2 adet okuma parçasını okumaları ve o parçalarla ilgili açık uçlu ve çoktan seçmeli soruları cevaplaması gerekmektedir.

Dinleme (10 puan): Öğrencilerin bir tane ders metni (lecture) ve 1 tane diyalog dinlemeleri ve dinledikleri dinleme parçalarına ait açık uçlu ve çoktan seçmeli soruları cevaplaması gerekmektedir.

Yazma (20 puan): Öğrencilerin 350-500 kelimelik bir kompozisyon yazmaları gerekmektedir.

Konuşma (20 puan): Öğrenciler bu bölümde 2 adet soruya cevap verirler ve her soru için 2 dakika konuşmaları gerekmektedir.

Hazırlık Muafiyet sınavı 60 puandan oluşmakta ancak sonuç 100 puan üzerinden hesaplanmaktadır. 70 ve üzeri bir puan alan öğrenciler kayıt oldukları fakültedeki derslerine başlamaya hak kazanır.


Okuma Bölümü (Cevap anahtarı dosyanın içindedir) için tıklayınız.

Yazma Bölümü için tıklayınız.

Dinleme Bölümü (Soru 1-5) için tıklayınız.

Dinleme Bölümü (Soru 6-10) için tıklayınız.

Konuşma Bölümü için tıklayınız.