Building SMART Turkiye Çalışma Grubu Toplantısı

BuildingSMART Turkiye Çalışma Grubu Toplantısı

BuildingSMART Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) – Building Information Modelling (BIM) alanında uluslararası bir topluluk olup her ülkede alt branşları bulunmaktadır. BIM alanında standartlar, klavuzlar ve yönergeler konusunda çalışmalar yapan bir topluluk olan buildingSMART’ın Türkiye grubunda üniversitemizi temsilen bu alanda akademik faaliyetleri olan Öğr. Gör. Ramazan SARI, 17 Nisan 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlenen çalışma toplantısına katıldı. Etkinlik kapsamında Türkiye’de BIM konusunda standartlar ve yönergeler çıkarılması için Türk Standartları Enstitüsü ile beraber çalışmalar yürütüleceği ile ilgili kararlar alındı ve çalışma planları oluşturuldu.