Dr Öğr. Üyesi İbrahim Bakır ABU Mimarlık Bölümü’ndeydi

Dr Öğr. Üyesi İbrahim Bakır ABU Mimarlık Bölümü’ndeydi

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ARC 452 Mesleki Uygulama Pratikleri II dersi kapsamında mimarlık ve imar mevzuatı ilişkisini öğrencilere aktarmak maksadıyla dersin öğretim elemanı Ramazan SARI’nın daveti üzerine bu alanda sayısız faaliyeti ve birikimi olan Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Bakır üniversitemizdeydi. Öğrenciler ders süresince ayrıntılı bir şekilde imar mevzuatı ile ilgili yasa ve yönergeleri öğrenmekle kalmayıp Türkiye’deki modern şehirleşme ve mimarlık üzerine etkisi üzerinde tartıştılar.