• Gıda üretimi ve tüketimi alanlarında, ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi), ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) ve ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) dokümantasyon sistemi için alt yapı oluşturulması,
 • İkram servisi hizmetlerinin yürütülmesi, denetimi ve raporlanması,
 • Gıda üretimi ve tüketimi alanlarındaki hizmetlerin yürütülmesi ve denetlenerek raporlanması,
 • Mevzuatlar çerçevesinde, personel eğitim dokümantasyonu hazırlanması ve eğitimlerin hayata geçirilmesi,  
 • İkram servisi hizmetiyle, üniversitemizdeki tüm organizasyonlara ait ikram taleplerinin zamanında gerçekleştirilmesi,
 • Su ve gıda analizlerinin, akredite olan laboratuar firmalarına yaptırılması ve analiz sonuçlarının takibi,
 • Kampüs içinde su sebillerinin rutin analizlerinin yaptırılması,
 • Misafir odalarına, ikram servisinin zamanında sağlanması,
 • Yemekhane ve kafeterya menülerinin belirli standartlar çerçevesinde takip edilmesi,
 • Gıda ve içecek otomatlarının lokasyonlarının belirlenmesi, ürün ve satış takibinin yapılması,
 • Kantin ve kafeteryanın kontrolünün yapılması,
 • Yurtlarda verilen yemek hizmetlerinin denetimi ve raporlanması.