• Gıda üretimi ve tüketimi alanlarında, ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi), ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) ve ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) dokümantasyon sistemi için alt yapı oluşturulması,

 • İkram servisi hizmetlerinin yürütülmesi, denetimi ve raporlanması,

 • Gıda üretimi ve tüketimi alanlarındaki hizmetlerin yürütülmesi ve denetlenerek raporlanması,

 • Mevzuatlar çerçevesinde, personel eğitim dokümantasyonu hazırlanması ve eğitimlerin hayata geçirilmesi,  

 • İkram servisi hizmetiyle, üniversitemizdeki tüm organizasyonlara ait ikram taleplerinin zamanında gerçekleştirilmesi,

 • Su ve gıda analizlerinin, akredite olan laboratuar firmalarına yaptırılması ve analiz sonuçlarının takibi,

 • Kampüs içinde su sebillerinin rutin analizlerinin yaptırılması,

 • Misafir odalarına, ikram servisinin zamanında sağlanması,

 • Yemekhane ve kafeterya menülerinin belirli standartlar çerçevesinde takip edilmesi,

 • Gıda ve içecek otomatlarının lokasyonlarının belirlenmesi, ürün ve satış takibinin yapılması,

 • Kantin ve kafeteryanın kontrolünün yapılması,

 • Yurtlarda verilen yemek hizmetlerinin denetimi ve raporlanması.