• Çamaşırhane hizmeti verilmektedir,

 • Misafir odalarının temizlik ve bakımı yapılmaktadır,

 • Üniversitemiz yerleşkelerine ait tüm bina ve çevre temizlik hizmetleri ve periyodik kontrolleri yapılmaktadır,

 • Aylık faaliyet raporları hazırlanmaktadır,

 • İhtiyaç duyulan kâğıt gurubu, sıvı sabun, cila, deterjan gibi sarf malzemeleri, aylık periyotlarla talep edilmektedir,

 • Personellere temizlik makinesi ve kimyasal kullanımı ile alakalı uygulamalı eğitimler verilmektedir,

 • Yer yıkama ve süpürge makinelerinin periyodik bakımları yapılmaktadır,

 • Yapılan şenlik, konferans ve sosyal aktiviteler öncesi ve sonrası mekan hazırlığı ve temizliği yapılmaktadır,

 • Temizliği yapılan alanlarda görülen teknik aksaklıklar, teknik birime bildirilmektedir,

 • Tüm mermer alanların cila ve bakımları yapılmaktadır,

 • Tüm cam bölümlerin temizlikleri yapılmaktadır,

 • Geri dönüşüm kapsamındaki çöpler, ayrıştırılarak toplama merkezine sevk edilmektedir, 

 • Üniversitemize gelen tüm kargolar, imza karşılığı teslim alınmakta ve birimlere dağıtılmaktadır,

 • Gönderilecek kargolar, birimlerden yine imza karşılığı teslim alınarak kargo firmasına teslim edilmektedir,

 • Üniversite tanıtım ve kayıt dönemlerinde gerekli materyallerinin hazırlık işlemleri yapılmaktadır,

 • Gönderilen ve alınan kargo faturaları takip edilmektedir.

 • İlaçlama hizmeti, her ay düzenli olarak yaptırılarak üniversitede haşere ve kemirgen kontrolü sağlanmaktadır,

 • Ofis, sınıf, kantin, kafeterya, yemekhane, yurtlar ve dış mekanın haşere ve kemirgen kontrolleri, ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistem Belgesi), ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) ve OHSAS 18001 (İş Sağlığı Yönetimi Sistemi Belgesi) belgelerine sahip özel ilaçlama firması tarafından sağlanmaktadır. 

 • Kırtasiye malzemelerinin sevkiyatı yapılmaktadır. 

 • Çöp merkezlerinin, geri dönüşüm sisteminin, atık kontrol sisteminin takibi yapılmaktadır,

 • Kağıt atık kumbaralarının takibi yapılmaktadır,

 • Pil toplama kutularının takibi yapılmaktadır,

 • Kâğıt, pil, karton ve cam atıklarının, ayrıştırılarak toplanması sağlanmaktadır.