Üniversitemiz, YKS ile giren öğrencilerimize tam (%100) veya  kısmi  (%75 ,%50 ve %25) öğrenim bursu  sunmaktadır. Bu burslar karşılıksızdır. 

Tam Burs: Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet
%75 Burs:Öğrenim ücretinin %75' inden muafiyet
%50 Burs: Öğrenim ücretinin %50’sinden muafiyet
%25 Burs: Öğrenim ücretinin %25’inden muafiyet

Finansal Destek Olanakları 

* Finansal Destek -YKS Derecesi

Türkiye genelinde YKS’de ilk 100 öğrenci içinde yer alanlara; 
•    %100 Öğrenim ücreti indirimi
•    Eğitimi boyunca aylık 2.150 TL burs  ( Pilotaj programındaki uçuş eğitimi ücreti kapsam dışıdır.)

Türkiye genelinde YKS’de ilk 101-500 öğrenci içinde yer alanlara; 
•    %100 Öğrenim ücreti indirimi
•    Eğitimi boyunca aylık 1.600TL burs ( Pilotaj programındaki uçuş eğitimi ücreti kapsam dışıdır.)

Türkiye genelinde YKS’de ilk 501-1000 öğrenci içinde yer alanlara;
•    %100 Öğrenim ücreti indirimi
•    Eğitimi boyunca aylık 1.100TL burs ( Pilotaj programındaki uçuş eğitimi ücreti kapsam dışıdır.)

Türkiye genelinde YKS’de ilk 1001-3000 arası öğrenci içinde yer alanlara; 
•    %100 Öğrenim ücreti indirimi
•    Eğitimi boyunca aylık 800TL burs ( Pilotaj programındaki uçuş eğitimi ücreti kapsam dışıdır.)

Türkiye genelinde YKS’de ilk 3001-10000 arası öğrenci içinde yer alanlara; 
•    Eğitimi boyunca aylık 450TL burs ( Pilotaj programındaki uçuş eğitimi ücreti kapsam dışıdır.)
  
* Finansal Destek – Uluslararası Sınav Başarısı
Uluslararası sınavlarda ( Abitur, Matura, Maturita, Fransız Bakaloryası) belirlenen başarıyı gösterenlere üniversitemize ilk 5 (beş) tercihleri arasında yerleşmek kaydıyla, ücretli kontenjanlara yerleştirildikleri takdirde öğretim ücreti üzerinden %25 indirim uygulanır.

* Finansal Desteği- Engelli Öğrenci
Üniversitemize yerleşen engelli öğrencilerimizin  %60-%80 oranında engel oranına sahip öğrencilere ÖSYM bursuna ek olarak %25, %81-%100 oranında engel oranına sahip öğrencilere ise ÖSYM bursuna ek olarak %50 finansal destek sağlanır.
* Burslarımız 5 yıl boyunca verilir.

Başarı Bursu
Üniversitemiz öğrencilerinin ağırlıklı not ortalaması 4.00 üzerinden 3.30 ve üzeri olan öğrencilere verilen burstur.(Burs ve Finansal Destek yönergemize göre başarı şartını sağlayan öğrencilerimiz Başarı Bursundan oranına göre faydalanır. )

Çift Ana Dal ve Yandal Bursu

Tam burslu, indirimli ve ya ücretli olmasına bakılmaksızın genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.75 olan öğrenciler ücretsiz yandal, en az 3.00 olan öğrenciler kendi Fakülte/Yüksek Okulları içerisinde ücretsiz çift ana dal, 3.25 olan öğrenciler ise diğer Fakülte/Yüksek Okullarda da çift ana dal yapabilirler.

Spor Bursu
İngilizce Hazırlık, Önlisans ve Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden bireysel başarılarında üstün başarılı olduklarını belgeleyen ve Üniversite adına yarışlara katılabilecek olanlara değerlendirmeler sonrası verilir.( Pilotaj programındaki uçuş eğitimi ücreti kapsam dışıdır.)

Şehit Çocukları Bursu
LYS sınavı sonucunda Antalya Bİlim Üniversitesi'nin burslu programlarından herhangi birine girme hakkı kazanan ve en yüksek puanı alan ilk 10 (on) aday %100 burslu olarak öğrenim hakkı elde eder. ( Pilotaj programındaki uçuş eğitimi ücreti kapsam dışıdır.)

TÜBİTAK veya Ulusal/ Uluslararası Proje Bursları
Üniversitemiz adına TÜBİTAK veya Ulusal/ Uluslararası Projelerde çalışan öğrencilerimiz bilimsel aktivitelere katıldıklarında proje yürütücüsünün teklifi ile belli oranda burs alabilirler. ( Pilotaj programındaki uçuş eğitimi ücreti kapsam dışıdır.)