Üniversitemiz, YKS ile giren öğrencilerimize tam (%100) veya  kısmi  (%50 ve %25) öğrenim bursu  sunmaktadır. Bu burslar karşılıksızdır. 

Tam Burs: Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet
%50 Burs: Öğrenim ücretinin %50’sinden muafiyet
%25 Burs: Öğrenim ücretinin %25’inden muafiyet

Finansal Destek Olanakları 

* Finansal Destek -YKS Derecesi

Türkiye genelinde YKS’de ilk 100 öğrenci içinde yer alanlara; 
•    %100 Öğrenim ücreti indirimi
•    Eğitimi boyunca aylık 2.150 TL burs 
•    Bir dönem yurtdışında dil eğitimi

Türkiye genelinde YKS’de ilk 101-500 öğrenci içinde yer alanlara; 
•    %100 Öğrenim ücreti indirimi
•    Eğitimi boyunca aylık 1.600TL burs
•    Bir dönem yurtdışında dil eğitimi

Türkiye genelinde YKS’de ilk 501-1000 öğrenci içinde yer alanlara;
•    %100 Öğrenim ücreti indirimi
•    Eğitimi boyunca aylık 1.100TL burs

Türkiye genelinde YKS’de ilk 1001-3000 arası öğrenci içinde yer alanlara; 
•    %100 Öğrenim ücreti indirimi
•    Eğitimi boyunca aylık 800TL burs

Türkiye genelinde YKS’de ilk 3001-10000 arası öğrenci içinde yer alanlara; 
•    Eğitimi boyunca aylık 450TL burs
  
* Finansal Destek -Konaklama
Türkiye genelinde YKS’de ilk 20000 öğrenci içinde yer alan öğrencilerimize  ücretsiz yurtta konaklama sağlanır.

* Finansal Destek – Uluslararası Sınav Başarısı
Uluslararası sınavlarda ( Abitur, Matura, Maturita, Fransız Bakaloryası) belirlenen başarıyı gösterenlere üniversitemize ilk 5 (beş) tercihleri arasında yerleşmek kaydıyla, ücretli kontenjanlara yerleştirildikleri takdirde öğretim ücreti üzerinden %25 indirim uygulanır.

* Finansal Desteği- Engelli Öğrenci
Üniversitemize yerleşen engelli öğrencilerimiz ÖSYM burs oranı düşüldükten sonra, kalan öğrenim ücreti üzerinden engellilik oranı kadar indirim kazanır.
* Burslarımız 5 yıl boyunca verilir.
* Derecelerde öğrencinin yerleştiği bölümün puan türü baz alınır.

Başarı Bursu
Üniversitemize burs almadan yerleşen fakat ağırlıklı not ortalaması 4.00 üzerinden 3.30 ve üzeri olan öğrenciler içinden belirlenen kontenjan dahilinde öncelik sırasına göre verilen burstur.(Burs ve Finansal Destek yönergemize göre başarı şartını sağlayan öğrencilerimiz Başarı Bursundan oranına göre faydalanır.)

Çift Ana Dal ve Yan Dal Bursu
Öğrencilerimizin  tam burslu, indirimli veya ücretli olmasına bakılmaksızın genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.60 olan öğrencilerimiz ücretsiz yan dal, en az 2.80 olan öğrencilerimiz ücretsiz çift ana dal yapabilirler.

Şehit Çocukları Bursu
YKS sonucuna göre üniversitemize yerleşen Şehit ve Gazilerin eş ve çocukları %100 burslu olarak öğrenim hakkı elde ederler.
TÜBİTAK veya Ulusal/ Uluslararası Proje Bursları
Üniversitemiz adına TÜBİTAK veya Ulusal/ Uluslararası Projelerde çalışan öğrencilerimiz bilimsel aktivitelere katıldıklarında proje yürütücüsünün teklifi ile belli oranda burs alabilirler.